E nettet direktør web

Ugens Insider

Edderkoppen midt i finanssektorens spind

E-nettet får stadig større betydning for udviklingen af finanssektoren i Danmark. Aktøren spiller også en rolle i udviklingen af et stadig mere digitalt Danmark med alt fra digital tinglysning og afløseren til NemID. E-nettets direktør skal også holde Nets i ørerne. 

Nogle virksomheder lever diskret, men har væsentlig betydning for de vigtigste digitale løsninger i Danmark. En sådan virksomhed er e-nettet. For om nogen har virksomheden med hovedsæde i Pilestræde i det indre København haft en finger med i spillet i nogle af de vigtigste offentlige/private digitaliseringsprojekter.

For e-nettet er bankernes og realkreditinstitutternes forlængede arm, når det gælder udvikling af vigtige it-projekter til brug for den finansielle infrastruktur, der udvikles i tæt dialog mod det offentlige. E-nettet har et meget tæt parløb med bankernes brancheorganisation Finans Danmark, som står bag de fælles løsninger, der iværksættes.

Listen over færdiggjorte store projekter er talrige. Det gælder alt fra den automatiske overførsel af data mellem Skat og bankerne, de elektroniske bolighandler, digital tinglysning, clearing af betalinger og meget mere:

”E-nettet er finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab til sektorprojekter. E-nettet skal sikre professionel projektgennemførelse af sektorprojekter og best in class-forvaltning af sektorens kørende løsninger. E-nettet vil samtidig øge fokus på nye initiativer, der kan være med til at skabe gode digitale brugeroplevelser,” siger digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark.

Det betyder også, at e-nettet har ganske mange væsentlige opgaver bag sig. For eksempel havde e-nettet en central rolle i udvikling af den digitale tinglysning. Den rolle spiller e-nettets direktør, Jørn Knudsen, de 70 medarbejdere og e-nettets samarbejde med staten om udviklingen en central rolle i.

”Vigtige opgaver i den kommende tid er især: Distribution af ejendoms- og tinglysningsoplysninger, forvaltning og vedligehold af clearingsystemerne og digital engagementsoverførsel mellem bankerne, og gennemførelse af MitID-projektet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen,” lyder det fra Michael Busk-Jepsen.

Om e-nettet

E-nettet omsætter for 160 millioner kroner om året, har 70 medarbejdere og hovedsæde i Pilestræde i det indre København. Administrerende direktør er Jørn Knudsen.

E-nettets opgaver:

    e-bolighandel – binder alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og deler handlens dokumenter digitalt

    e-engagement – gennemfører engagementsoverførsler mellem pengeinstitutter digitalt og dækker både samtykke, udveksling af informationer og dialog om processen

    Digital tinglysning – digital tinglysning, koordineret aflysning og rykning, direkte fra pengeinstituttets eget system

    eSKATdata – digital årsopgørelse og lønoplysninger direkte fra SKAT med kundens samtykke via NemID

Digitalisering bliver en kerneopgave

Opgaverne bliver stadig vigtigere, i takt med at digitaliseringen fylder stadig mere i bankernes virke. Derfor er e-nettet vokset fra 30 medarbejdere i 2011 til 70 medarbejdere i dag. Men det er måske mere sigende, at den internettrafik, der knytter sig til e-nettets resultater, er kolossal, hvis alle tekniske løsninger regnes med. For eksempel er antallet af tingbogsopslag vokset til 10 millioner om året, mens antallet af transaktioner i e-nettets digitale løsning til de professionelle aktører i bolighandlen har rundet 40 millioner på årsbasis.

Fokus på de tekniske løsninger bliver stadig mere relevant for bankerne, konstaterer Jørn Knudsen, administrerende direktør i e-nettet:

”Lige nu arbejder bankerne på at skabe en digital omstilling, men også i at udvikle effektive snitflader med hinanden og med den offentlige sektor. Vi kalder os selv for en objektiv betroet partner på banksiden i den proces. Succeskriteriet er at skabe fundamentet for gode digitale kundeoplevelser for bankkunderne. Derfor skruer vi op for e-nettet, hvor målet er at blive hurtigere til at eksekvere sektorprojekter og altså samtidig være med til at sætte dagsorden for nye tiltag, som giver bedre digitale kundeoplevelser.”

Ifølge Jørn Knudsen har det eksempelvis været en væsentlig opgave at gøre det meget let at skifte bank. Det foregår hurtigt og billigt med overførsel af kundedata mellem bankerne.

En anden væsentlig faktor i udviklingen hos e-nettet har været bankernes salg af Nets. Efter at salget faldt på plads i marts 2014, har pengeinstitutterne i stigende grad undersøgt nye veje for at få løst de såkaldte sektorspecifikke opgaver.

Holder Nets i ørerne

I det univers spiller e-nettet rollen som forvaltningsselskab, der populært sagt tager sig af opgaven med at holde Nets i ørerne. Senest var det relevant for den aftale, som faldt på plads mellem Nets og Finans Danmark i denne uge om clearing. Var kontrakten om clearingen af de danske betalinger gået til anden side, så var det e-nettet, der skulle projektlede en ny spiller.

Men p.t. fylder de store reguleringsprojekter også rigtig meget.

”Vi arbejder i høj grad på at skabe noget, der er konkurrenceneutralt. For der er store gevinster ved at arbejde sammen digitalt i bankerne. Et sted, vi arbejder på, er ’kend din kunde’. Det er en stor pakke af regulering, der også omfatter gruppen af politically exposed persons.”

Sidstnævnte er en ny og vældig kontroversiel opgave, der er blevet lagt på bankernes skuldre. For en såkaldt politicially exposed person er for eksempel en departementschef og pågældendes nære familie, som banken skal se efter i sømmene for eventuelle spor af korruption. Her kan e-nettet bidrage med et fælles register over politically exposed persons.

Vil gerne samarbejde med fintechstartups

Samtidig er e-nettet også meget interesseret i at indgå nye alliancer med andre fintechvirksomheder for at løse opgaver med en mere innovativ profil, hvis det er muligt.

”Vi er meget åbne for nye samarbejdsformer og herunder især partnerskaber med fintechselskaber. Vi vil meget gerne integrere med andre, der arbejder i den finansielle infrastruktur,” forklarer Jørn Knudsen, der dog endnu ikke har indgået nogen aftale med en fremadstormende ny fintechleverandør.

Der er ellers rigeligt med vanskelige opgaver at løse for e-nettet. Den vigtigste lige nu er skabelsen af en afløser for NemID og det papkort med koder, som snart sagt alle danskere har lært at kende. Det kører e-nettet i tæt samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Opgaven er som så ofte før at projektlede og køre udbud for mulige leverandører, som kan levere den metode, der skal til for at levere Danmarks nye signatursetup.

Og det må i sagens natur integreres med bankerne, konstaterer Finans Danmarks digitaliseringsdirektør, Michael Busk-Jeppesen:

”E-nettets rolle understøtter den smidige og sømløse oplevelse af det digitale Danmark, som den enkelte kunde/borger oplever. For eksempel at du kan overføre penge i realtid mellem danske pengeinstitutter, at du kan tilgå tinglysningsoplysninger og bekræfte ejendomshandler via din netbank. Og ikke mindst at du vil kunne bruge afløseren for NemID, MitID, på tværs af offentlige og private parter, herunder de danske banker. Ligesom du kan i dag med NemID.”