Deloitte

Inside story

Efter udbudsfadæse: Deloitte køber sig tilbage på statens kæmpeaftale

Det var et tilbageslag for Deloitte, da konsulentforretningen i marts tabte en stor rammeaftale med staten til en værdi af 800 millioner kroner. Men det løser Deloitte med opkøbet af et mindre konsulenthus kort før sommerferien. Nu er giganten tilbage på statens største aftale for managementrådgivere.

Revisions- og rådgivningskæmpen Deloitte har længe været blandt de største leverandører af rådgivningsydelser til det offentlige. Derfor var det en katastrofe for selskabet, da det i marts blev strittet ud af en helt central rammeaftale med staten efter en kaotisk udbudsrunde. Aftalen har en værdi på op mod 800 millioner kroner over 3-4 år.

Opdateret 10-08-2018 kl. 13:10. Moderniseringsstyrelsens undersøgelse af “om overtagelsen har nogen juridiske konsekvenser for Struensees brug af rammeaftalen” er præciseret til, om “omstruktureringen af Struensee fra A/S til P/S udbudsretligt kan ske uden yderligere tiltag.” 

At Deloitte få måneder senere ville være tilbage i selvsamme rammeaftale, havde få forudset, men det er netop, hvad der er sket.

Sagen kort

Højst overraskende tabte Deloitte i marts en stor offentlig rammeaftale.

Managementkonsulentaftalen repræsenterer en værdi på omkring 800 millioner kroner over 3-4 år, og da Deloitte traditionelt har siddet tungt på de offentlige kunder, var det både økonomisk og prestigemæssigt et kæmpetab for Deloitte at blive udelukket fra aftalen.

Deloitte endte med at tabe, blandt andet fordi Deloitte lavede fejl i tilbudsmaterialet. Konsulenthuset har klaget over udbuddet og ønsker afgørelsen annulleret, men i en delkendelse af 21. februar vurderer Klagenævnet for Udbud, at Deloitte ikke har udsigt til at få medhold i sine klagepunkter.

I månedsvis har det set ud til, at Deloitte var udelukket fra at byde på mange af de største statslige rådgivningsprojekter, men med købet af Struensee & Co. er Deloitte tilbage hos staten.

Struensee kan, ligesom de andre konsulenthuse på rammeaftalen, selv frit vælge underleverandør, og da Deloitte nu har fuld kontrol over det lille konsulenthus, kan Struensee vælge at invitere Deloitte med som underleverandør. Dermed har Deloitte fået adgang til den vigtige rammeaftale, selvom selskabet juridisk set kun vil kunne byde ind som underleverandør til Struensee & Co.

Kort inden skolernes sommerferie satte hjulene på Businessdanmark i stå, fandt en lille, men opsigtsvækkende transaktion nemlig sted i konsulentbranchen.

Deloitte meddelte, at man havde opkøbt konsulenthuset Struensee & Co. for et tocifret millionbeløb. Et konsulenthus, som beskæftiger ca. 30 konsulenter med fokus på rådgivning til den offentlige sektor. Det var synergierne og det oplagte samarbejde, der blev fremhævet i meddelelsen, men mellem linjerne kunne man læse, at Struensee & Co. også har en anden vigtig egenskab:

I modsætning til Deloitte vandt det lille konsulenthus nemlig en plads i statens rammeaftale for managementkonsulenter, og med opkøbet har Deloitte nu sikret sig adgang til opgaver for potentielt mange hundrede millioner kroner, som konsulentkæmpen ellers ville være gået glip af.

Deloitte ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men bekræfter skriftligt over for InsideBusiness, at opkøbet giver adgang til statens rammeaftale.

”Da Deloitte og Struensee & Co. nu er del af samme virksomhed, har vi mulighed for i fællesskab at arbejde på de rammeaftaler, som hver virksomhed hver især har haft tidligere – både i Danmark og internationalt. Vi kan dermed gøre en langt større forskel i den offentlig sektor,” skriver Martin Søegaard, der er ledende partner i Deloittes danske konsulentforretning.

Primære formål

Struensee kom med i rammeaftalen med de to konsulenthuse Zangenberg & Company og Nine som underleverandører, og Moderniseringsstyrelsen, som stod for udbuddet af managementkonsulentaftalen, bekræfter, at det også er muligt for Deloitte at byde som underleverandør via Struensees aftale med det offentlige.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Moderniseringsstyrelsen, men styrelsen bekræfter, at Deloitte vil kunne byde som underleverandør på den offentlige rammeaftale gennem statens aftale med Struensee & Co. Styrelsen oplyser videre, at man er ved at undersøge, om omstruktureringen af Struensee fra et A/S til et P/S udbudsretligt kan ske uden yderligere tiltag.

Flere branchekilder med kendskab til rammeaftalen vurderer over for InsideBusiness, at det primære formål med opkøbet af Struensee & Co. har været at få adgang til statens rammeaftale, og at Struensees øvrige aktiviteter var sekundære.

”Deloitte har aldrig haft brug for at byde i konsortier med andre, fordi de er så store. Men da de røg ud af statens rammeaftale, havde de et reelt problem. For selv om nogle projekter selvfølgelig kan køre over SKI og andre rammeaftaler, så bliver mere og mere centreret omkring de store aftaler såsom managementkonsulentaftalen. Derfor har de købt Struensee & Co., og derfor holder de det som et selvstændigt selskab i CVR, så de kan køre videre på den aftale, som Struensee & Co. har lavet med staten,” lyder det fra en konkurrent med stort kendskab til managementkonsulentaftalen.

Det afviser Deloitte.

Svækket spiller

Selv om Deloitte og Struensee har flere ting til fælles og på mange områder kan samarbejde, er der flere ting, der peger på, at rammeaftalen var det egentlige mål.

Struensee & Co. har tidligere været genstand for stor dramatik i konsulentbranchen og en central brik i opgøret mellem ærkerivalerne McKinsey og Boston Consulting Group (BCG). Da der i 2017 udbrød ’krig’ mellem de to konsulentkæmper, var det blandt andet, fordi det lykkedes BCG at finde sammen med Struensee, som tidligere havde haft et tæt samarbejde med McKinsey.

Men Struensee er svækket i forhold til tidligere. Konsulenthuset blev stiftet i 2014 af tidligere topembedsmand i Københavns Kommune Claus Juhl og tidligere McKinsey-partner Christian Husted.

Claus Juhl, som var en kapacitet både ledelsesmæssigt og relationsmæssigt, forlod imidlertid konsulenthuset i 2017, angiveligt på grund af uenigheder med Christian Husted, og dermed tabte konsulenthuset et centralt netværksled til offentlige, især til kommunerne.

Claus Juhl ønsker ikke at uddybe, hvorfor han i sin tid forlod Struensee & Co., og Christian Husted har ikke svaret på en henvendelse fra InsideBusiness.

Ifølge Martin Søegaard komplementerer de to konsulenthuse hinanden på forskellige måder.

”Deloitte har købt Struensee & Co., fordi vi komplementerer hinanden på både kompetencer og sektorindsigt. Struensee & Co. kommer blandt andet med særdeles stærke strategiske kompetencer i relation til den offentlige sektor. Dertil kommer, at de to huse deler en stærk fælles aspiration om at udvikle den offentlige sektor og eksportere den danske model globalt,” siger Martin Søegaard.

LÆS OGSÅ

Deloitte taber kæmpe aftale med staten

Styrelse langer ud efter konsulenthuse efter udbudsrod

Rådgivere i skarp kritik af udbudsrunder. Får nu støtte af Rigsrevisionen

Udbydere henter profiler hos konkurrenten

Rivegilde i konsulentbranchen efter udbud

Rådgivere i strid kamp om staten. McKinsey presset ud af BCG

Konsulenthus efter stor fejlsatsning: Sådan vender vi skuden