;
atp-ejendomme-web

Inside story

Ejendomsgigant trækker sig fra ophedet boligmarked

ATP Ejendomme, der er en af landets største ejendomsinvestorer, ser med bekymring på udviklingen på det københavnske boligmarked og flytter selv foden til bremsen.

En af landets førende ejendomsinvestorer er så bekymret for udviklingen på det københavnske boligmarked, at man indtil videre har fravalgt at investere i det glohede marked. ATP Ejendomme, der med ejendomme for 35 mia. kr. er en af landets absolut tungeste investorer på ejendomsmarkedet, har for nylig fastlagt en ny strategi om at investere for omkring 10 mia. kr. i boligejendomme de kommende år.

Strategien blev ledsaget af et større udbud om at forvalte de mange kommende investeringer, som DEAS vandt, og strategien vakte opsigt i branchen, da ATP Ejendomme traditionelt set primært har opkøbt erhvervsejendomme.

Trods den nye ambitiøse strategi har ATP Ejendomme indtil videre været meget forbeholdne over for at gøre en entre på det københavnske boligmarked, fordi man er bekymret for tilstandene på det københavnske boligmarked.

”Vi oplever, at der er områder i København, hvor lejen nu er oppe på et så højt niveau, at der ikke skal opstå megen tomgang, før investeringen kan komme under pres. Derfor har vi valgt at være meget selektive og se markedet an,” siger direktør i ATP Ejendomme Michael Nielsen (billedet).

Udmeldingen fra ATP Ejendomme kommer kort efter, at Nationalbankdirektør Lars Rohde i sidste uge advarede om, at det for tiden går rigtig stærkt på det københavnske ejendomsmarked, mens der i landet som helhed ikke er en boligprisboble

”I København har prisstigningerne dog været så langvarige og stærke, at testen viser, at udviklingen kan skyldes en boble, præcis som det var tilfældet i 2000’erne. Nationalbanken finder derfor grund til at følge udviklingen i København nøje. Også selv om lavere renter og højere indkomster kan forklare en god del af prisudviklingen. Risikoen er, at selv mindre rentestigninger kan give prisfald,” lyder de velovervejede ord i materialet fra Nationalbanken, som blev udleveret til pressemødet. Samtidig anbefalede Lars Rohde som flere gange før, at man ønsker, at boligskatterne indrettes, så de reducerer risikoen for boligprisbobler.

Tidligere har InsideBusiness beskrevet, hvordan flere af de største spillere på det danske ejendomsmarked har udtrykt bekymring for de såkaldte domicilejendomme, som eksempelvis Nykredits to hovedsæder, der netop nu er til salg.

Søger uden for København

Netop i den del af markedet har blandt andet Jeudan og Dades indtil videre valgt at trække følehornene til sig, simpelthen fordi ejendommene bliver handlet til afkastkrav, der er så lave, at de erfarne investorer ikke længere kan følge med.

Nu tyder alt på, at turen er kommet til boligmarkedet, der om muligt fylder endnu mere især i København, hvor en boble, der brister, ikke kun rammer de professionelle investorer men potentielt også mange private danskeres økonomi, hvad der kan sende privatforbruget ned i et nyt hængedynd.

Hos ATP Ejendomme peger Michael Nielsen på, at man nu blandt andet søger uden for København i forsøget på ikke at være alt for afhængige af markedet.

”Vi er begyndt også at kigge bedste beliggenheder i større byer uden for København, da priserne her ikke er steget så markant som i centrum. Samtidig har vi valgt den strategi, at vi lige ser tiden an. Vi vil gerne ind i boligsegmentet på sigt, men vi er en investor, der tænker langsigtet. Så om vi kommer ind på markedet nu eller om et halvt eller et helt år betyder ikke så meget, siger Michael Nielsen.”

thumbnail of cbre-project-triangle-teaser

Læs det fortrolige salgsmateriale fra Tryg, der netop nu forsøger at sælge en række ejendomme herunder tre i centrum af København.


Tryg klar til at sælge ud

InsideBusiness har tidligere beskrevet, hvordan forsikringskæmpen Tryg netop nu arbejder på at sælge en række ejendomme herunder koncernens hovedkvarter i Ballerup, samt tre attraktive ejendomme i hjertet af København. Især de tre sidstnævnte bygninger vurderes at blive særdeles ombejlede, og flere investorer som InsideBusiness har været i kontakt med bekræfter således, at de står klar til at byde på den Københavnske mursten.

Omvendt understreger en række pensionskasser, at de ser på boligmarkedet og ejendomsinvesteringer som helhed med en vis bekymring. Hos Sadolin & Albæk, der er en af landets førende erhvervsmæglere, understreger direktør og partner Peter Winther, at der er grund til at være forsigtig i det nuværende marked. Han ser dog ingen tegn på en boligboble på nuværende tidspunkt.

”Priserne inden for især boligejendomme er steget kraftigt de sidste tre-fire år, og set i det lys, er det ganske fornuftigt at man som langsigtet investor er forsigtig. Vi oplever, at der i visse segmenter og områder bliver bygget meget nyt, og det kan medføre, at leje- og salgspriserne måske vil sætte sig lidt. Men vi ser ikke tegn på en generel boligboble,” siger Peter Winther.