peter-lindblad01

Inside story

APC-stifter udskyder central beslutning om salg af aktiepost

Ejerkredsen bag den danske pensionsmægler APC udskyder stor beslutning om det fremtidige ejerskab. Svensk medejer har fået et år mere til at beslutte, om de vil købe medstifter Peter Lindblad ud. For at acceptere udskydelsen har Peter Lindblad også fået et kort på hånden.

Den store svenske finanskoncern Söderberg & Partners, der har to store amerikanske kapitalfonde i ryggen, har købt sig mere tid i spørgsmålet, om selskabet vil købe hele den danske pensionsmægler APC.

Tilbage i slutningen af 2019 solgte minoritetsaktionærerne i APC en stor del af deres aktier til den svenske mæglerkæde Söderberg & Partners, efter at et salg til kapitalfonden Nordic Capital var faldet til jorden.

Som led i aftalen med Söderberg & Partners solgte også stifter og nuværende bestyrelsesformand, Peter Lindblad, 12,4 pct. af sine aktier i livsværket til Söderberg & Partners for 80 mio. kr.

I samme ombæring fik Söderberg & Partners en forkøbsret til de resterende 50,1 pct. af aktierne, som Peter Lindblad sidder på. Handlen værdisatte APC til 625 mio. kr., hvilket betød, at Peter Lindblads resterende aktiepost på 50,1 pct. ved aftalens indgåelse var hele 312,5 mio. kr. værd minus gæld.

Söderberg & Partners forkøbsret udløber ved udgangen af næste år. Men endnu har Söderberg & Partners ikke trykket på knappen, der kan forgylde Peter Lindblad.

InsideBusiness erfarer dog, at parterne har indgået en ny aftale, som betyder, at de har købt sig mere tid, før den store beslutning skal træffes. Ifølge kilder er Söderberg & Partners option på at købe Peter Lindblads ejerandel rykket et år, så den nu udløber ved udgangen af 2024.

Prisen for at udskyde beslutningen er, at Peter Lindblad har fået en såkaldt put-option. Den løber over to år til og med 2026. Optionen betyder, at Söderberg & Partners er forpligtet til at købe Peter Lindblads ejerandel af APC, hvis Peter Lindblad ønsker at sælge aktierne inden for de to år.

Hverken Peter Lindblad eller Söderberg & Partners ønsker at kommentere det fremtidige ejerskab for APC

”Vi kommer hverken til at kommentere købspriser, ejerstrategier eller specifik udvikling koblet til vores porteføljevirksomheder. Vi er tilfredse med APC’s udvikling og investerer altid i nye virksomheder ud fra et langsigtet perspektiv,” skriver Söderberg & Partners.

Tror fuldt og fast på højere værdisætning

Da Peter Lindblad APC solgte ud af sit livsværk til Söderberg & Partners i slutningen af 2019, skete det som tidligere omtalt ud fra en værdisætning af pensionsmægleren på godt 625 mio. kr.

Dengang tjente APC over 23 mio. kr., men siden da er indtjeningen styrtdykket. I 2020 blev overskuddet barberet ned til sølle 2,9 mio. kr., og selv om pilen i 2021 pegede opad, er overskuddet stadig mere end halvt så stort som i 2019, viser APC’s årsregnskab for 2021, som blev offentliggjort for nylig.

Omvendt er bruttofortjenesten i samme periode vokset fra 91 mio. kr. i 2019 til 110,5 mio. kr. i 2021.

Ifølge Peter Lindblad er værdisætningen af APC formentlig den samme, som den var i slutningen af 2019, hvor Söderberg & Partners blev medejer. Men han tror fuldt og fast på, at værdien af APC vil stige, i takt med at væksten fortsætter de kommende år.

”Værdisætningen ligger nok i det samme leje (som i 2019, hvor Söderberg & Partners købte sig ind, red.), men den skal stige markant. Og det kommer den også til over de næste tre-fire år. Det er i begge aktionærers interesse,” siger Peter Lindblad.

Åbner nyt callcenter i Odense

Peter Lindblad afviser desuden, at den faldende bundlinje er udtryk for, at APC’s forretning er under pres. Den dalende bundlinje er snarere et udtryk for, at APC investerer i vækst, et faldende aktiemarked, samt at APC efter aftale med ejerne bl.a. har øget en lang række hensættelser. Det er ifølge Peter Lindblad sket for at kunne få en ren åbningsbalance i 2022.

”Vi har foretaget nogle reguleringer og nogle flere hensættelser på vores balanceposter for at undgå nogle ting fremover. Det slår igennem i 2021-regnskabet. Det er engangsomkostninger, og det er derfor, resultatet er lavere,” siger han.

Samtidig lægger han ikke skjul på, at aftalen med Söderberg & Partners har været dyr i udgifter til rådgivere, hvilket stadig trak spor ind i 2021.

Det mest retvisende tal at pejle efter, siger han, er bruttofortjenesten, der som bekendt er vokset de senere år til 110,5 mio. kr.

”Det, der interesser os, er, at vi bliver ved med at vokse. At vi får flere kunder i butikken,” siger Peter Lindblad.

Peter Lindblad fortæller, at APC tilføjer endnu et callcenter til rækken senere på året. Det kommer til at ligge i Odense og føjer sig til rækken af callcentre i København, Aarhus, Fredericia og Aalborg.

”Hvis du kigger på vores bruttofortjeneste, kan du se, hvor meget vi udvikler os. Bruttofortjenesten udvikler sig, som vi gerne vil have, at den gør. Og det betyder, at vi er Danmarks klart største pensionsmægler.”

Betaler stadig af på stort lån

Det er dog ikke kun i APC, at resultatet er faldet markant de senere år.

Det samme billede tegner sig, når man kigger på regnskaberne for hovedaktionæren Nicace Holding, som er Peter Lindblads personlige holdingselskab. Hele 75 mio. kr. lød underskuddet på i 2021. Det dækker dog delvis over et udbytte på næsten 35 mio. kr. og rentebetalinger på 30 mio. kr.

Rentebetalingerne hænger bl.a. sammen med en lånefacilitet på 260 mio. kr. hos Muzinich Pan-European Private Debt Fund, som APC optog inden Söderberg & Partners indtræden i ejerkredsen.

”Vi lavede et dividende repay til aktionærerne og samtidig overtog de den gæld, vi havde i Danske Bank. Vi har en gæld, men så længe gælden er væsentlig billigere end vores afkast, så er det som sådan en god investering. Det er også sådan Söderberg & Partners generelt arbejder,” siger Peter Lindblad.

 

Læs mere

Mæglergigant ruller nyt dansk privat rådgivningskoncept ud

Milliardsalg kan blive gift for stort mæglerhus

Peter Lindblad stopper som direktør for APC med skarp opsang til pensionsbranchen

APC jagter nu mindre privatkunder og skyder firmapensioner til hjørne

Toptrimmede rådgiverhuse jagter lukrative bankkunder med kapitalfondsmilliarder i ryggen

Ny spiller går hårdt til både forsikringsmarked, pension og formuerådgivning