pfa

Inside story

Eksperter roser PFA for åbenhed i afkastdebat. Konkurrent kritiserer manglende nuancer

Flere pensionseksperter roser PFA for åbenhed i debatten om branchens høje afkast på alternative investeringer og mener, at det lægger pres på konkurrenter. Hos AP Pension mener man dog, at debatten er for unuanceret og forsimplet. ”Vi skal ikke skamme os, fordi vi har genereret gode afkast til kunderne,” lyder det.

Mens eksperter mener, at landets største pensionsselskab, PFA Pension, har lagt pres på konkurrenterne i debatten om branchens høje afkast på alternative investeringer, mener konkurrenten AP Pension, at debatten efterhånden er blevet alt for unuanceret og forsimplet.

Centrum for debatten er pensionskassernes afkast på ejendomme, kapitalfonde, hedgefonde og infrastruktur. Mens investeringer i børsnoterede aktier og obligationer førte til store tab i 2022, var pensionsselskabernes afkast på alternative investeringer mere eller mindre uberørte.

Det har fået flere til at kritisere pensionsselskaberne for ikke at nedskrive værdien af de alternative investeringer tilstrækkeligt, mens Finanstilsynet har kaldt de store forskelle på de alternative investeringer og de børsnoterede aktiver ”bemærkelsesværdige”.

Debatten fik for nylig ny næring, da landets største pensionsselskab, PFA Pension, valgte at åbne om, hvordan pensionsselskabet regulerer de såkaldte rå afkast på sine alternative investeringer.

Det skete i et interview med erhvervsmediet Finans, hvor PFA meddelte, at selskabet har nedskrevet 8 milliarder kroner på det rå afkast. Nedjusteringen er sket for at undgå omfordeling af kunder, der skifter mellem risikoprofiler, fortalte PFA’s investeringsdirektør Kasper A. Lorenzen.

PFA’s åbenhed får ros af flere pensionseksperter, som samtidig mener, at det lægger pres på rivalerne for at følge trop.

Men hos en af PFA Pensions konkurrenter mener man, at debatten er alt for unuanceret.

AP Pensions investeringsdirektør, Rasmus Cederhold, ønsker ikke at kommentere PFA’s udmelding. Han har dog en klar mening om den debat, der aktuelt raser i branchen.

”Det er, som om det er blevet en sandhed i debatten, at afkastene på det unoterede marked skal ligge tættere på hinanden, end de gør. Det er et forkert udgangspunkt,” siger Rasmus Cederholm.

AP Pension er et af de selskaber, der i 2022 rapporterede om høje afkast på kapitalfonde og infrastruktur. Især AP Pensions investeringer i kapitalfonde hører til branchens højeste.

Det er man stolt af, slår Rasmus Cederholm fast.

”Vi skal ikke skamme os, fordi vi har genereret gode afkast til kunderne i 2022. Det er, som om opfattelsen er, at jo mere man har kommunikeret, at man har nedskrevet, desto mere robust er man,” siger han.

Savner forståelse for forskelle og tidshorisont

AP-direktøren mener generelt, at debatten mangler nuancer. Det er især forståelsen af, at pensionsselskabernes alternative porteføljer er meget forskellige. Derfor kan afkastene svinge fra selskab til selskab i det enkelte år, hvilket f.eks. var tilfældet i 2022.

Rasmus Cederholm anerkender, at der kan være forskel på metoderne selskaberne imellem, men tilføjer, at han er ”sikker på, at alle gør sig umage”. Det betyder dog ikke, siger Rasmus Cederholm, at pensionsselskaberne ikke værdiansætter deres alternative investeringer på korrekt vis.

”Der er en tendens til, at alternative investeringer bliver betragtet som en homogen masse. Men når jeg kigger ud over landskabet, er der stor forskel på de programmer, der er blevet opbygget de seneste fem til syv år. Det vil derfor klæde debatten at sondre mellem, hvad alternative investeringer dækker over i det enkelte selskab. Det er ikke nødvendigvis de samme programmer. Selvom de er opgjort efter samme metodik, kan det stadig afstedkomme store afkastforskelle,” siger han.

Rasmus Cederholm opfordrer samtidig til, at afkastene på alternative investeringer måles over en længere tidshorisont.  Gør man det, vil forskellene på selskabernes afkast slet ikke være så store, mener han.

Derudover opponerer Rasmus Cederholm mod den opfattelse, at afkastene på alternative investeringer skal værdiansættes ud fra et forsigtighedsprincip.

”Et forsigtighedsprincip er i min verden nøjagtig lige så forkert som at have et offensivt værdiansættelsesprincip. Det gælder om at have en værdiansættelse, der er så realistisk som mulig,” siger han.

Ekspert: ”PFA fortjener ros”

Selv om AP Pension appellerer til, at debatten nuances, mener flere pensionseksperter, at PFA’s udmelding lægger pres på resten af branchen for at følge trop.

”PFA fortjener ros, fordi de løfter lidt af sløret for, hvad der sker med deres alternative investeringer. Det lægger pres på resten af branchen om at udvise mere åbenhed om, hvordan afkastet på de alternative investeringer værdiansættes. Det har hidtil været en sort boks,” siger Gert Aage Nielsen, direktør og partner i pensionsrådgiveren BedstPension.

Den samme holdning har aktuar Søren Andersen fra Fpension.

”Jeg er overbevist om, at ingen forsøger at snyde. Men man kan næsten ikke tolke det på andre måder, end at man opgør værdierne på forskellige måder,” siger Søren Andersen.

Han mener, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis pensionsselskaberne benytter sig af relativt ens værdiansættelsesmetoder. Men med de store forskelle på afkastene har han svært ved at forestille sig, at det er tilfældet i dag.

”Det vil være hensigtsmæssigt, hvis branchen bruger relativt ens værdiansættelsesmetoder. Ud fra de nuværende afkasttal er det svært at forestille sig, at de store forskelle alene skyldes, at man har forskellige porteføljer,” siger Søren Andersen, der understreger, at han er fortaler for alternative investeringer i markedsrenteprodukterne.

”Det hører sig hjemme i en pensionsopsparing med en vis andel af alternativer. Men den bedste løsning er, at man opgør værdierne på nogenlunde samme måde i branchen,” siger han.

Konkurrenter er trygge ved værdiansættelser

Spørger man PFA Pensions kommercielle rivaler, er meldingen over en bred kam, at man løbende op- og nedjusterer værdierne af de alternative investeringer.

Det gælder hos Sampension, som især høstede et højt afkast på infrastruktur i 2022, ligesom pensionsselskabets afkast også blev løftet af salget af energiselskabet Nature Energy, som Sampension havde en minoritetspost i.

”Vi har generelt et betydeligt fokus på at overvåge og værdifastsætte vores alternative investeringer. Det har også været tilfældet i 2022, hvor vi løbende har foretaget værdireguleringer af investeringerne – både op- og nedskrivninger,” lyder det fra Sampension i en skriftlig kommentar.

Det samme er tilfældet hos Velliv, som føler sig ”tryg” ved sin værdisætning af den alternative portefølje.

”Vi fastsætter løbende værdierne af vores alternative investeringer, således at de naturligvis afspejler den øjeblikkelige markedsværdi. Vi baserer blandt andet vores værdisætninger på baggrund af data fra eksterne forvaltere samt ikke mindst i forhold til de handler, som vi løbende registrerer i vores porteføljer. Vi er på den baggrund ganske trygge ved vores værdisætning og har ingen planer om at ændre på de principper, vi i dag anvender,” skriver selskabet.

PFA Pensions ærkerival, Danica Pension, oplyser, at man ikke har det ”store at tilføre til historien”. Danica skriver, at man følger de normale værdiansættelsesprocedurer, hvor selskabet skal værdiansætte aktiver i overensstemmelse med gældende regulering, herunder solvens II, de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Læs mere

Mismatch i stort ejendomsselskab med kapitalforvalter og PFA i ryggen

Imponerende comeback på afkast: Se pensionsbranchens vindere og tabere

Vokser pensionsbranchens afkast på private equity ind i himlen? Eksperter tvivler

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning