anders-damgaard-farve

Pension

Ekstremt lave priser på udskældte forsikringer florerer i PFA

Mens store dele af pensionsbranchen har hævet priserne på tab af erhvervsevne-forsikring, findes der fortsat priser på halvdelen eller en tredjedel af det, som andre mener er bæredygtigt, og som gælder langt ud i fremtiden, viser en konkret kundeaftale. Spørgsmålet er, om disse priser videreføres og om det i givet fald er i strid med reglerne.

Mens pensionsselskaber som Velliv og AP Pension advarer om ekstremt lave priser, en potentielt uholdbar konkurrencesituation og mulig omfordeling mellem pensionskunderne på grund af fortsat ekstremt lave priser på tab af erhvervsevne-forsikringer, så findes der fortsat firmapensionsaftaler med det, branchefolk kalder ekstremt lave og formentlig stærkt underskudsgivende priser på tab af erhvervsevne-forsikringer.

Det viser prisbladet til en konkret firmapensionsaftale i PFA, som InsideBusiness har set. Det er for en attraktiv mellemstor teknologibåret virksomhed, hvis navn er InsideBusiness bekendt. Heri lyder prisen på 50 procent løndækning ved tab af erhvervsevne på 0,33 procent af lønnen pr. måned. Det viser et prisblad, som er dateret den 9. november 2022, og hvoraf det fremgår, at prisen træder i kraft den 1. januar 2023.  Ydermere fremgår det, at forhøjet udbetaling ved ressourceforløbsydelse på 80 procent af lønnen kan tilkøbes for 0,04 procent af lønnen. Svarende til 0,37 procent af lønnen i alt.

Til sammenligning beskrev InsideBusiness i fredags, hvordan tab af erhvervsevne-forsikringen på en typisk pensionsaftale skal ligge på ca. 0,9-1 procent af lønnen for at balancere i Velliv. Her ligger aftalen fra PFA altså på ca. en tredjedel heraf. Andre kilder peger på, at en attraktiv virksomhed som den pågældende kan tilkøbe 40 procents dækning på tab af erhvervsevne for 0,73 procent om året. Men der ligger PFA altså fortsat langt, langt billigere.

Datoerne er interessante, fordi den såkaldte SUL-bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2022, altså tre år før PFA’s prisaftale for den pågældende kunde udløber den 31. december 2024. Meldingen fra vicedirektør i Finanstilsynet Carsten Brogaard var ved SUL-bekendtgørelsens vedtagelse dengang, at ”selskaberne skal have holdbare forretningsmodeller i begge forretningsområder, således at hvert forretningsområde hviler i sig selv.” Og det er spørgsmålet, om PFA-aftalen gør det.

Langt under kostprisen

InsideBusiness har været i dialog med en række forskellige eksperter om aftalen. En, som ikke ønsker at stå frem, vurderer, at prisen på aftalen er på ca. halvdelen af, hvad en sådan en aftale skal koste for at kunne løbe rundt.

Det niveau bekræftes flere steder i branchen. Det lave prisniveau gør også, at det vil være svært at flytte kunder til andre steder til eksempelvis Danica, Velliv, AP Pension, Sampension eller Nordea Pension.

Jørgen Svendsen, den erfarne pensionsekspert og aktuar fra AFPR, har taget stilling til den aktuelle pensionsaftales prisniveau. Han mener, at prisen i aftalen er bemærkelsesværdig lav, men at den er i tråd med den tidligere markedsstandard før Finanstilsynets indgreb.

“Dette pristilbud er ikke bæredygtigt i lyset af de forventede førtidspensionsskader. Det ville være ulovligt i henhold til den nye SUL-bekendtgørelse fra Finanstilsynet,” siger Svendsen. Han bemærker dog, at hvis PFA tilbød kunden denne forsikringsprisgaranti år ud i fremtiden i en tidligere hovedaftale før Finanstilsynets indgreb, skal de stadig overholde prisgarantien over for kunden.

Ulovlig aftale i dag

Han peger på, at når den tre til fem års prisgaranti i sådanne hovedaftaler udløber, er PFA nødt til at revidere deres forsikringspris op til det nuværende markedsniveau.

“Hvis dette var en ny aftale, ville den være ulovlig. Men vi ser fortsat lignende aftaler med lav forsikringspris hos både Velliv og Danica, som stadig er i kraft.”

Svendsen tilføjer, at SUL-bekendtgørelsen kun regulerer SUL-prissætning. For firmakunder, der fortsat kører på de gamle SUL-prissætningsaftaler, vil det ikke være i strid med bekendtgørelsen, hvis PFA, Velliv og Danica ud over de alt for billige forsikringspriser sideløbende også tilbyder kunden yderligere rabatter på administrations-, investerings- og gebyromkostninger via en tillægsaftale, som ses i dette eksempel.

“Det ville være i tråd med lovgivningen og sandsynligvis en forretningsstrategi, vi forventer at se i andre konkurrenceudsatte overgangsaftaler,” afslutter han.

Et af de store spørgsmål for branchen er således, hvilke priser PFA tilbyder at forlænge prisaftalerne til. InsideBusiness har informationer, der peger på, at PFA formentlig for at fastholde visse pensionskunder tilbyder at forlænge kundeaftaler med tilsvarende lave priser på tab af erhvervsevne-forsikringer. Det er da også lidt mystisk, at det nævnte materiale er dateret lang tid efter SUL-bekendtgørelsens ikrafttrædelse, ligesom det heller ikke står klart, hvad priserne vil blive ændret til efter aftalens udløb den 1. januar 2025.

Meldingen fra PFA er imidlertid, at man gerne i nye aftaler vil leve op til SUL-bekendtgørelsen:

”Af konkurrenceretlige årsager må vi ikke kommentere specifikke priser, men vi kan slå fast, at vi lever op til SUL-bekendtgørelsen. Der vil være aftaler, som er indgået inden SUL-bekendtgørelsen, som først har udløb i løbet af de kommende år, og det er også årsagen til, at vi forventelig er i balance i 2025, hvilket vi hele tiden har været transparente om. Aftaler, som er indgået efter at SUL-bekendtgørelsen trådte i kraft, lever op til SUL-bekendtgørelsen,” siger koncernfinansdirektør i PFA, Anders Damgaard.

PFA: Fremtidige aftaler balancerer

Han understreger, at priserne fremover vil være balancerede, når den slags aftaler forlænges:

”Når PFA forlænger aftaler med kunder, gør vi det til balancerede priser, som lever op til SUL-bekendtgørelsen. Af konkurrenceretlige årsager må vi ikke prissignalere mere specifikt i pressen.”

Hvis og såfremt PFA tilbyder at forlænge aftaler som denne ud over løbetiden til den 31. december 2024 med tilsvarende priser, vil det så være i overensstemmelse med hensigten i SUL-bekendtgørelsen?

”Vi lever op til den nye SUL-bekendtgørelse, også hvad angår aftaleforlængelser. Vi følger vores plan om at komme i balance på området, hvor vi ser klare forbedringer i størrelsesorden 340 millioner kroner alene i årets første seks måneder, og vi er forventelig i mål i 2025.”

Tidligere direktør for pensionsområdet i mæglerhuset RTM Mogens Rosengaard ser derimod kritisk mod tendensen, hvor myndighederne med Finanstilsynet i front søger at kontrollere priserne på tab af erhvervsevne-forsikringer:

“Jeg har tidligere kritiseret SUL-bekendtgørelsen, og med det, du har fået tilsendt fra en eller flere aktører i branchen, ser det jo ud, som om der er nogle, der arbejder ret tæt på konkurrencelovgivningen (på den forkerte side) og meget gerne vil kunne kontrollere den frie konkurrence. Det finder jeg faktisk stærkt bekymrende og et langt mere alvorligt forhold end prissætningen i relation til SUL-bekendtgørelsen,” fremgår det af en mail fra den tidligere direktør i RTM.

 

Læs mere

Beskyldninger om prisdumping: Storstilet pensionsopgør bryder ud i lys lue

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant

Store investorers børsnoterede brintselskab på pengejagt