MAGO-grå-2

Forsikring

Endelig morgenluft efter svær tid for ledelsesansvarsforsikring

Efter flere år med store prisstigninger og færre spillere på bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer ser det endelig ud, som om de svære tider lakker mod enden.

Det hårde marked for ledelsesansvarsforsikringer til landets store virksomheder ser ud til at gå bedre tider i møde. Sådan lyder det i hvert fald fra to af landets førende profiler, som følger markedet tæt.

”Vi ser en spirende optimisme her efter årsskiftet, hvor præmierne ikke har samme stigningstakt. Forhåbentlig har præmierne nået et niveau, hvor forsikringsselskaberne igen stiller kapacitet til rådighed på markedet. På den baggrund har vi en spæd forventning om, at markederne har nået toppen,” siger Marianne Gorridsen, partner hos mæglerhuset Lockton, som blandt andet er specialiseret i ledelsesansvarsforsikringer.

Markedet for denne forsikringstype har været mere end hårdt ramt af massive præmiestigninger på globalt plan. Således valgte en spiller som AXA XL for lidt over et år siden at trække sig ud af det nordiske marked på denne forsikringstype.

Det har yderligere lagt pres på kapaciteten, som i forvejen var nedadgående pga. lavere risikoappetit. Dette har skabt udfordringer for en del virksomheder, hvor mæglerne har måttet involvere flere forsikringsselskaber end tidligere for at opnå den ønskede forsikringssum – helt op til 13-14 selskaber, hvis en risiko på op til en halv milliard kroner har skullet dækkes af.

”Man kan roligt sige, at det har været forsikringsselskabernes marked på en række forsikringstyper, herunder ledelsesansvar samt cyberforsikringer. Mange spillere har mere end halveret kapaciteten, og præmierne er i nogle tilfælde flerdoblet. Derfor er det spændende at se, om selskabernes appetit ændrer sig nu,” fortsætter Marianne Gorridsen.

Marianne Gorridsen påpeger endvidere, at det især er på primærlagene, dvs. den nederste del af forsikringssøljen med den højeste risiko, der har været mest udfordret.

På mange måder pegede udviklingen selv før covid-19-pandemien mod højere priser, hvilket i sig selv var overraskende, da finanskrisen ikke havde nær samme effekt på markedet.

”Det er vel bemærkelsesværdigt, at finanskrisen ikke fik samme effekt på risikoappetit og præmieniveau, som vi har set, at covid-19 har haft de senere år. Et drivende element for udviklingen er antallet og omfanget af tab, som forsikringsselskaber har lidt som følge af ledelsesansvarskrav. Denne udvikling har fået flere virksomheder til at revurdere deres forsikringsbehov og kigge mod at bliver mere selvforsikrende, eksempelvis på cyber, ved at acceptere større selvrisiko,” forklarer Marianne Gorridsen.

HDI: Priserne har nået et leje

De positive takter bekræftes fra Rasmus Toft Jørgensen, administrerende direktør hos forsikringsselskabet HDI Global Specialty i Danmark.

”Der er ikke længere den stigningstakst fra sidste år, og det tyder på, at vi har nået et prisleje, som er tilstrækkeligt for markedet. Der er stadig reduceret kapacitet, 10-15 pct. prisstigninger for de større kunder og komplicerede policer, men det er blevet lettere for de mellemstore virksomheder. Det virker, som om priserne har fundet et nyt leje uden de enorme prisstigninger foran os.”

Ifølge Rasmus Toft Jørgensen er det især udviklingen siden 1. januar, der har været interessant at følge, fordi det er her, forsikringsselskaberne rapporterer om prisstigninger. Det skyldes, at 2021 har været præget af prisstigninger på 25-30 pct., samtidig med at forsikringsselskaberne har været ude at reducere de hårde risici.

”Vi er som aktører også ramt af, at der stadig er knap kapacitet på hjemmemarkedet, lavere end for to til tre år siden. Det er navnlig rejsebranchen, oplevelser og restaurationer, som er udfordrede, og vilkårene for disse brancher har ændret sig markant.”

Selv om Rasmus Toft Jørgensen trods alt ser tegn på bedringer i markedet, bliver der næppe tale om en overgang til et blødt marked i 2022, selv om der på det norske marked er begyndt at være en overgang til et blødere marked på udvalgte risici. Det har vi dog ikke set herhjemme endnu.

”Det er først nu, at kunderne er ved at finde de ledelsesansvarssummer, de var vant til at have. Så priserne vil ikke gå ned i år, højst flade ud med lavere stigningstakster på eksempelvis 15 pct.”

Ifølge Rasmus Jørgensen har den svagere kapacitet på markedet, færre aktører, der udbyder, betydet, at priserne over tre års tid er steget fra 700-900 kr. til 1.800 kr. per million i forsikringssum.

”Det vil nok stadig være sådan en tid endnu, at mæglere og kunder har svært ved at finde de sidste brikker, når forsikringstårnene skal på plads,” siger Rasmus Toft Jørgensen.

Læs mere

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen i 2021

Udenlandske forsikringsselskabers indtog på arbejdsskade vækker bekymring

Tysk familie spinder guld på fremadstormende, omstridt forsikringsprodukt

Forsikringskæmpers slingrekurs på lønsikring undrer

Her er forsikringsbranchens guldæg og smertensbørn

Lukrative bilforsikringer: Selskaber beholder næsten halvdelen af præmierne

Hårdt forsikringsmarked fortsætter med stigende priser. Ofte må mæglere afvise udbud

Alm. Brands store Codan-satsning har vind i sejlene

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Halvvejs inde i 2021. Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Forsikringsselskaber på slingrekurs med kontroversielt forbud

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent