;
bogan entre

Kultur

Entreprenørstaten: Blændende analyse, men løsningerne ligger ikke ligefor

Sigge Winthers bog 'Entreprenørstaten' er en blændende analyse af de udfordringer, som vores demokrati står overfor, men bogens forslag til, hvordan vi forbedrer vores demokrati, kommer næppe til at skabe en revolution.

Ideen om, at vi lever i et effektivt demokrati, hvor reformer løbende fornyer og forstærker velfærdssamfundet, trives i bedste velgående blandt politikere og meningsdannere. Men i Sigge Winthers bog bliver det grundigt dokumenteret, at det er tvivlsomt, om reformerne gør den store forskel.

Reformerne skal ellers angribe de store udfordringer i samfundet. Men skolereformen, politireformen og jobcenterreformen lider i større eller mindre grad skibbrud, fordi det politiske system ikke er tålmodigt nok, ikke anerkender, at nogle problemstillinger er grænseoverskridende, og fordi en løsning forudsætter en koordination, som systemet ofte ikke er gearet til.

Men man vinder ikke mange point i politik, hvis man ikke tager fat på de store spørgsmål, og derfor bliver de store reformer ofte italesat som columbusæg. Sagen er blot, at nogle problemer er så ’vilde’, at selv ikke en folketingsbeslutning kan løse dem.

<strong>Boganmeldelse</strong>

Entreprenørstaten
Af: Sigge Winther Nielsen

Forlag: Gads Forlag

Sprog: Dansk

Sideantal: 383
Pris: 300 kr.

ISBN13: 9788712064633

5 af 6 stjerner
Anmeldt af Joachim Sperling

Det kan ligne et vildt problem, at byer i Udkantsdanmark rammes af udvandring. Hjælper det så at lægge flere uddannelser der, hvor færre unge vil være? Man kan også spørge, om vilde problemer ikke blot er en præmis, som vi må leve med. Selv ikke politikere kan skrue tiden tilbage.

Hvad skal vi bruge demokratiet til?

Her er problemets kerne. Det danske samfund lader sig ikke nødvendigvis styre af politiske beslutninger, og vi skal gentænke, hvad vi egentlig kan bruge demokratiet til.

Den politiske debat overser også ofte, at mange problemer kun kan løses i et internationalt samarbejde. Der er navnlig to kæmpestore og vilde problemer, som vi måske tror, at vi kan løse selv, men hvor vores indflydelse er langt mindre, end mange vil vedkende sig.

Vi kan eksempelvis føre en nok så restriktiv flygtningepolitik, men hvad hjælper det, hvis flygtningene kommer alligevel, fordi der ikke er styr på EU’s ydre grænser? Desuagtet at det af den politiske debat fremgår, at Danmark fører en ’stram udlændingepolitik’, har vi flere medborgere med en ikkevestlig baggrund nu end nogensinde før.

Et andet stort problem er techgiganterne, som nogle måske forestiller sig, at vi selv kan regulere, men som kræver, at EU træder i karakter, og at der samarbejdes med USA, hvor de er hjemmehørende. Der har endnu ikke været et sammenhængende bud på, hvad nogen i Danmark kan gøre ved det problem, selv om der er skrevet stakkevis af hvidbøger og debatindlæg. Det er den slags debatter, der gør politik til et mummespil.

Men også de problemer, som vi egentlig burde kunne tage vare på selv, kan være svære at håndtere.

Skal man lukke jobcentrene?

Et godt eksempel på offentlig afmagt er jobcentrene. Man skulle tro, at de var sat i verden for at skaffe ledige i beskæftigelse, men sådan er det ikke. Deres primære funktion over for de ledige er kontrol og rådgivning, men effekten er i bedste fald usikker.

Og spørger man virksomhederne, betyder jobcentrene stort set ingenting for deres mulighed for at rekruttere arbejdskraft. Derfor kunne man lukke det hele med det samme, men det sker ikke, fordi staten er nødt til at have et redskab til at føre en ’aktiv’ arbejdsmarkedspolitik, hvis arbejdsløsheden skulle stige.

Rigsrevisionen har påpeget, at det koster 13 mia. kr. at drive jobcentrene om året. Da ledighed og udbetaling af diverse sociale ydelser har høj politisk prioritet, har Folketinget gennemført et stort antal reformer såsom kontanthjælpsreform, sygedagpengereform og reform af førtidspension. En god del af den praktiske implementering ligger i jobcentrene, og måske vil en afskaffelse gøre det vanskeligere for det politiske system at reagere.

Bogen kredser om en af de nyeste og mest spektakulært mislykkede reformer – nemlig reformen af familieretssystemet. Reformen skulle gøre noget ved de lange ventetider i Statsamtet ved skilsmisse- og samkvemssager, men resultatet blev det stik modsatte, og der er ingen udsigt til forbedring.

Det underlige her er, at problemet virker overskueligt at løse. Det burde være muligt at øge sagsbehandlingsressourcerne, men her bliver den offentlige sektor ramt af en helt grundlæggende mangel på operationel ledelseskraft.

Der er også vellykkede reformer

Sigge Winther nævner dog også eksempler på vellykkede reformer – eksempelvis e-boks og NemID. Når udfordringen er velafgrænset og til at håndtere inden for en overskuelig økonomisk ramme, kan det lade sig gøre at etablere nye og velfungerende systemer. Måske skyldes disse to vellykkede projekter, at de er blevet til i en form for offentlig-privat samarbejde mellem det offentlige og bankerne.

Sideløbende med at jeg skriver denne anmeldelse, læser jeg artikler i aviserne om, hvilke arbejdsbetingelser politikerne har. Der gives sjældent tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i det komplicerede stof, og stort set ingen kan overskue alle sagsakter. Det afgørende er at gennemføre nye lovforslag, så man kan sole sig i handlekraft på de sociale medier.

Sigge Winther påviser, hvordan ingen går op i, om det rent faktisk udmønter sig i konkrete resultater, for der er jo altid et nyt forslag, der skal vedtages.

Sigge Winther skal have stor ros for diagnosen, som de fleste anerkender, og som må give anledning til selvrefleksion på Slotsholmen.

Men han stopper ikke der. Meget ambitiøst forsøger han også at give ti bud på en fornyelse af demokratiet.

Skal man ansætte viceministre, der kan stoffet?

Blandt forslagene er at udnævne viceministre, der skal have dobbelt så meget i løn som ministre, og som har den nødvendige erfaring og ledelsesmæssige kompetence til at styre embedsværket.

Jeg anerkender, at løn kan betyde noget for, hvem der tiltrækkes af den type job, men det vil i praksis betyde, at vi får politisk udnævnte departementschefer, som måske er mere interesseret i at gøre karriere end i at forfølge politiske mål. Det lugter lidt af en snuptagsløsning, som er helt i modfase med den embedsmandskultur, som på trods af denne kritik i bund og grund har sikret os en solid forvaltning.

Et bedre bud er at kræve eftermælevurderinger med systematisk feedback om politiske tiltag. Hvis man kan lave en god systematik for det, kan vi måske opbygge en politisk kultur, hvor langvarige resultater tæller mere end hurtige udmeldinger.

Det giver også god mening at teste reformer, før man ruller dem ud i stor skala. Det svarer til, at man i erhvervslivet bygger en prototype, inden man går i fuld produktion.

Det skinner klart og tydeligt igennem, at Sigge Winther bogen igennem har trukket på en meget stor mængde litteratur. Heldigvis har han dog også fået talt med en række centralt placerede politikere og embedsmænd, og selv om samtalerne ikke altid er helt vellykket gengivet fra en stilistisk synsvinkel, er de på det indholdsmæssige plan bogens helt store scoop. For her får vi nemlig frontlinjeberetninger fra de senere års mange reformer helt uden omsvøb.

Mange vil mene, at de godt vidste, hvor galt det var i forvejen, men med denne bog fik vi det faktisk dokumenteret.

Bogen blev anmeldt af Joachim Sperling.

 

Læs mere

En håndsrækning til de hårdtprøvede mellemledere

Anbefalelsesværdig selvhjælpsbog til det ambitiøse menneske

Brug de uskrevne regler til at fremme din karriere

Kan vi bruge filosofien til noget?

Fremragende bog om at sikre et meningsfyldt arbejdsliv

Bogen ‘Ledelse på afveje’ viser, at der er noget galt på ledelsesgangen

Forstå Pelle Dragsted inden han rammer din forretning

Fremragende bog om det krævende topchefjob, der kan være ensomt

Dybdegående salgsbog drukner i detaljer

Digitale penge med sjæl

Tag med på en håbefuld rejse mod vores bæredygtige fremtid

Lars Tvedes nye bog er irriterende, men lærerig  

Syv salgsdyder til optimering af salg

Sådan skaber man en effektiv interesseorganisation

Roadtrip på første klasse

Hvad kan vi lære af Europas bedste offentlige arbejdsplads?

Sæt den rigtige pris og bliv konkurrencedygtig

En mesterlig guide til Porters bedste modeller

Knivskarp bog om ledelse skrevet af selfmade milliardær

Ny bog om Amazon rydder bordet. Bedste læseoplevelse i 2021

Sådan forstår du de økonomiske sammenhænge

Mellemledernes Jytte er tilbage