;
Almbrand2

Inside story

Er Alm. Brands strategi den rigtige?

Alm. Brand-koncernen har under den nu fyrede Søren Boe Mortensen valgt at drive koncernen som finansielt supermarked. Det store spørgsmål er dog, om det i øvrigt veldrevne forsikringsselskab ikke var bedre stillet med en større bank som samarbejdspartner og salgskanal?

Hvis noget har været et smertensbarn i den danske banksektor, er det Alm. Brand Bank, som i dag er en væsentlig del af finanskoncernens strategi som finansielt supermarked.

Det er imidlertid ikke entydigt, at strategien, som Søren Boe Mortensen kaldte for finansiel specialbutik i InsideBusiness, er den rigtige vej for Alm. Brand, hvis man spørger rundt om i forsikringsbranchen.

For er det virkelig fremtiden at blive et finansielt fuldskalasupermarked med kontorer rundtomkring i landet, hvor der foretages rundt om kunden-møder, i og med at Alm. Brand både driver skadesforsikringsselskab, bank, livsforsikringsselskab og sågar et leasingselskab?

Kernen i strategien har været at blive et landsdækkende finansielt supermarked med 21 rådgivningscentre, der kan rådgive om de vidt forskellige produkter, som Alm. Brand har på hylderne. Og det er samtidig eksekveringen af denne strategi, der løber frem til 2022, som er det eneste synlige stridspunkt mellem bestyrelse og den nu fyrede topchef Søren Boe Mortensen, hvis man spørger Alm. Brand bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen:

Sagen kort

Alm Brands topchef gennem 18 år, Søren Boe Mortensen, blev overraskende fyret med øjeblikkelig virkning onsdag aften.

Vi ser nærmere på, om Alm. Brands strategi som finansielt supermarked nu også er den rigtige.

Søren Boe Mortensen er også fortid som formand for Forsikring & Pension.

”Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi fastholder strategien, men vi har også konstateret, at vi ikke til fulde har udløst det potentiale, der ligger i at øge top- og bundlinje. Derfor er der brug for, at vi nu får friske øjne på. Vi har et så stærkt setup, der gør, at vi kan øge toplinjen og tage yderligere kunder ind.”

Det kom som lidt af en overraskelse, at bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og en enig bestyrelse fyrede Søren Boe Mortensen onsdag aften. At det ikke var planlagt, underbygges af, at der nu søges ny direktør, selv om økonomidirektør Rasmus Werner Nielsen er udpeget som konstitueret direktør. Der er end ikke udpeget den headhunter, der skal løse opgaven:

”Vi er en meget spændende virksomhed og jeg er overbevist om, at der er mange spændende kandidater, som vil være interesserede i jobbet. Nu går vi i gang med at skrive en profil sammen med et searchfirma, som vi skal ud at finde. Men det er klart, at vi går efter én med toplederkarisma og beslutningskraft på et mere generelt niveau,” siger Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, der anerkender, at beslutningen kommer ret pludseligt.”

Er Alm. Brands pluskundestrategi en succes?

Alm. Brands strategi har været kendetegnet ved en pluskunde- eller fuldkundestrategi, som ved lanceringstidspunktet i 2016 indebar, at antallet af Alm. Brand-kunder, der har mere end et engagement i koncernen, skulle vokse fra 40.000 til 60.000.

InsideBusiness har forsøgt at undersøge antallet af plus-/fuldkunder i Alm. Brand i dag, men det oplyser koncernen ikke.

Dog fremgår det løbende af regnskaberne, at der er tale om en vækst i antallet af pluskunder, der har samlet deres engagement i banken. Seneste tal kommer fra årsregnskabet, da det fremgik, at antallet af pluskunder efter købet af Saxo Bank havde rundet 21.000 målt i antal husstande.

Så det er ikke umiddelbart muligt at måle på, om Søren Boe Mortensen har levet op til de målsætninger, der blev lanceret ved strategiens fremlæggelse.

Dog indikerede Alm Brands resultater ved halvåret, at man lå foran de allerede udmeldte forventninger med 50 millioner kroner. Det skyldes primært, at forsikringsselskabet leverer bedre end ventet med en combined ratio på 89,9 mod 91-92 som meldt ud i begyndelsen af året.

Et oplagt emne i forbindelse med bestyrelsens strategiske overvejelser kunne være at drøfte, om det er den rette vej for Alm. Brand at eje sin egen bank.

Indtjeningen ligger nemlig på forsikringsdelen, og kan Alm. Brand skabe vækst i antallet af skadesforsikringskunder, så er der gode penge at hente. Det er per definition ganske svært at konvertere en skadesforsikringskunde til bankkunde, mens det er lettere at konvertere en bankkunde til en forsikringskunde.

Skal Alm. Brand sælge banken?

Derfor kunne en løsning for Alm. Brand være, at man sælger sin bankforretning fra til eksempelvis Spar Nord, Nykredit, Sydbank eller Jyske Bank i bytte for en stærk forsikringsformidlingsaftale med den pågældende bank.

Men en sådan kommer ikke umiddelbart på tale, lyder det fra formanden.

”Som sagt har bestyrelsen evalueret den strategi, som vi er godt to år inde i, og vi ligger fast på, at det er den rigtige vej, selv om vi selvfølgelig frem mod 2020 løbende vil evaluere strategien. Det er en beslutning taget af hensyn til Alm. Brand. Og jeg vil gerne afdramatisere den, selv om jeg godt kan forstå det, hvis Søren Boe Mortensen går og ærgrer sig over, at han ikke kom til at føre strategien til ende.”

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen vil dog ikke afvise, at Alm. Brand kommer til at foretage nye opkøb à la Saxo Bank, som man sidste år købte for 360 millioner kroner.

”Nu skal vi have købet af Saxo Bank integreret, og flere opkøb står ikke aktuelt på programmet. Omvendt kan jeg ikke afvise det, hvis noget skulle dukke op.”

Søren Boe Mortensen, der ud over at være stoppet som topchef i Alm. Brand med øjeblikkelig virkning, også er stoppet som formand for brancheforeningen Forsikring & Pension, ærgrer sig da også over den hurtige exit.

”De aktiviteter, vi er i gang med, er de helt rigtige. Vi er godt på vej til at blive en fuldt digitaliseret finanskoncern, og at jeg ikke er der til at udføre det arbejde sammen med medarbejderne, er rigtig ærgerligt,” lyder det fra Søren Boe Mortensen, der understreger, at han var på linje med bestyrelsen i det strategiske spørgsmål.

Boe: Det var vores fælles strategi

”Strategien er bestyrelsens, min egen og ledelsens strategi, selvfølgelig har vi været enige om den. Det er der ingen tvivl om.”

Et primært punkt i den var at integrere kundestyringssystemet Fokus fra Salesforce på tværs af Alm. Brand. Det nye kundesystem gør det muligt at indsamle, koordinere og bruge kundedata i en samlet it-løsning og derved sikre en optimal betjening af koncernens kunder i og på tværs af forsikring, bank og pension. Det har været vanskeligt før at opnå denne integration.

Et andet kritikpunkt af Søren Boe Mortensen har været, at han ikke forsøgte at skippe Alm. Brand over til bankafviklingsselskabet Finansiel Stabilitet, da krisen var værst. Bankens dårlige pantebreve har nemlig gennem årene kostet aktionærerne i Alm. Brand svimlende 5 milliarder kroner.

Dog har han efterfølgende forklaret denne beslutning med, at Finansiel Stabilitet næppe ville have accepteret en sådan model uden at gøre indhug i Alm. Brands aktiver. Desuden ville det vel også have været udtryk for dårlig moral.

 

LÆS OGSÅ

Kan F&P matche Finans Danmark?

Se F&P’s nye strategi her

Magtfuld organisation trues af opsplitning. Opdateret

Pensionsbranchen vil fjerne mæglernes lukrative bijob

Mæglerkonflikt bryder ud i lys lue

Pensionsbranchen beder myndighederne om indgreb mod udskældte forsikringer

Pensionsbosser i slagsmål om principiel problemstilling

PFA-direktør revser konkurrenterne  

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner