;
forex web

Inside story

Hvidvaskvagthunden kommer sjældnere på besøg

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn bankede på markant færre døre og anmeldte færre til politiet i 2016. Men det er nu ikke, fordi styrelsen har droslet ned, siger tilsynschefen.

Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn dukkede sjældnere op på dørtærsklen hos danske virksomheder i 2016, viser nye tal. Faktisk skar tilsynet en tredjedel af kontrolbesøgene fra set i forhold til 2015.

I 2016 gennemførte myndigheden 103 tilsyn hos virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, og det førte til 144 påbud. Derudover forventer tilsynet, at besøgene vil føre til 10 politianmeldelser i alt. Til sammenligning blev der i 2015 gennemført 150 tilsyn, som endte med 14 politianmeldelser.

Men trods færre besøg betyder det ikke, at tilsynet har gearet ned, lyder det.

”Det er ikke et udtryk for, at vi har droslet ned. Det er et udtryk for, at vi er blevet mere fokuseret, og at de sager, vi har valgt ud, har taget mere tid.” siger tilsynschef Christine Maxner.

Det drejer sig snarere om, at tilsynet har udvalgt nogle større og mere komplicerede sager, lyder det. Styrelsen har valgt at fokusere på sager, der kan have drøje konsekvenser for samfundet, og de er tungere at arbejde med.

”I 2015 var det erklærede mål 150 tilsyn, og i takt med at vi er blevet klogere, har vi bedre kunnet definere, hvor behovet er størst. I stedet for bare at have et antal, vi skal nå, skal vi nå det, der giver mening i forhold til at lave den bedste kontrol. Tallet i sig selv er ikke super interessant,” siger Christine Maxner.

Antallet af tilsyn foretaget i både 2015 og 2016 er langt større end tidligere år. I 2014 lå det på kun 13, mens styrelsen i 2013 og 2012 gennemførte henholdsvis 28 og 41 af slagsen. Det bunder i, at Erhvervsstyrelsen skærpede indsatsen mod hvidvask i 2015, efter at regeringen i december 2014 vedtog den såkaldte skattelypakke, og tilsynet gik fra 2 til 7 ansatte.

 

LÆS MERE

Revisorer svigter i kampen mod hvidvask

Kritiske revisor-øjne spår konkurser, men spares væk

Brat stigning i opløste IVS’er bekymrer