EY2

Inside story

EY har trumfkort i opgør med big four-husenes forretningsmodeller

Selv om rivalerne afviser at følge trop, står EY med gode kort på hånden for at blive firstmover i opsigtsvækkende opgør med de traditionelle forretningsmodeller i big four, vurderer eksperter. Især en børsnotering virker oplagt, hvis EY gør alvor af overvejelserne om at udskille rådgivningsydelserne.

Selv om big four-husene er under stort politisk og regulatorisk pres i især Storbritannien, er det formentlig en langt mere benhård kommerciel analyse, der har fået revisionskæmpen EY til at overveje en radikal opsplitning af den globale revisions- og rådgivningsforretning.

Overvejelserne fra EY har trukket overskrifter verden over, efter at de blev afsløret af Financial Times, fordi det vil være et radikalt opgør med den forretningsmodel, som har præget big four-husene de seneste årtier. Planerne går angiveligt ud på at udskille rådgivningsydelserne i form af en børsnotering eller et helt eller delvist salg, mens revisionsforretningen vil fortsætte i et selvstændigt partnerskab, som man kender det i dag.

EY’s hemmelige planer kommer, bare et år efter at rivalen PwC solgte sin lønskatteforretning til kapitalfonden Clayton Dubilier & Rice for 2,2 milliarder dollar i en handel, der er gået lidt under radaren i offentligheden.

Men ender EY-toppen med at trykke på knappen, vil det skabe en helt ny situation for den 26 milliarder kroner store rådgivningsforretning, som EY har skabt på verdensplan.

Det siger rivalerne om EY's radikale overvejelser

Anders Dons, CEO og partner i Deloitte, i interview med Berlingske:

”Vi valgte i sin tid ikke at sælge rådgivningsdelen, fordi vi mener, at kompetencemodellen er vigtig. Den vækst, vi har haft over de sidste 20 år, har været ret fænomenal. Det er den model, vi har bygget vores forretning på, og den vil vi holde fast i.”

Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner og administrerende direktør for PwC:

“I PwC er vi i Danmark som globalt fuldt forpligtet i forhold til vores strategi ’Tillid25’, som vi annoncerede sidste år, og vi kommenterer ikke vores konkurrenters forhold. Vores opfattelse er fortsat, at adgangen til en bred vifte af kompetencer er afgørende for at kunne servicere vores kunder og alle andre interessenter og levere høj kvalitet. Vi er naturligvis altid klar til at reagere på ændringer i det lovgivnings- og konkurrencemæssige miljø, hvis det bliver nødvendigt, men vi har ingen planer om at ændre strategi.”

KPMG skriver, at revisionshuset ikke ”stiller op til interview eller kommer med udtalelser, før der kommer en reel melding fra EY selv, i forhold til om opsplitningen kommer til at ske eller ej.”

Alene i Danmark omsætter EY for over 1,5 milliarder kroner på rådgivningsydelserne, svarende til 65,5 procent af den samlede omsætning i Danmark. Det er en stigning på næsten 10 procentpoint på fem år og er et vidnesbyrd om, hvordan rådgivningsydelserne for længst har overhalet revisionsydelserne i big four.

Kigger man på EY’s rivaler i Danmark, udgør rådgivningsydelserne en endnu større andel af den samlede omsætning. Den største andel finder man hos Deloitte, hvor 75,7 procent af den samlede omsætning bliver hentet fra eksempelvis rådgivning om skat, management consulting og M&A.

Hos PwC er det 69,2 procent af omsætningen, der kommer fra rådgivningsydelser, mens de hos KPMG – som dog har en noget lavere omsætning – udgjorde 76,2 procent sidste år.

I en kommentar skriver EY’s administrende direktør i Danmark, Jan Huusmann, at EY udfører ”regelmæssig scenarieplanlægning og gennemgår EY-virksomheder på global basis”, men at EY er ”i de tidlige stadier af denne evaluering, og ingen beslutninger er truffet.”

EY’s træk ser indtil videre ikke ud til at få rivalerne til at ryste på hånden. Både Deloitte og PwC står fast på, at de vil forsætte med at både at favne revision og rådgivning, men ønsker ikke at stille op til et interview med InsideBusiness. Deloitte henviser i stedet til en kommentar, som topchef Anders Dons har givet til Berlingske. Her udtaler han, at Deloitte fastholder sin nuværende forretningsmodel, som han tilskriver den vækst, som Deloitte har haft de seneste 20 år.

Hos KPMG i Danmark oplyser man, at man ikke ønsker at forholde sig til spørgsmålet, før der kommer ”en reel melding fra EY selv, i forhold til om opsplitningen kommer til at ske eller ej.

Heller ikke revisorbranchens brancheorganisation FSR ønsker at forholde sig til EY’s overvejelser.

Men hvis big four-husene skal fortsætte væksten i rådgivermarkedet, kræver det massive investeringer i især teknologi, fordi den voldsomme vækst i konsulentbranchen i disse år bliver drevet af digitaliseringen, vurderer en af verdens førende eksperter i konsulentbranchen, som mener, at big four-husene i dag er begrænset af deres nuværende strukturer.

”Efter covid-19 er der et øget behov for investeringer i ikkerevisionsdelen. Specielt inden for teknologi. Så jeg er faktisk overrasket over, at det har taget dem så lang tid at komme dertil,” siger Fiona Czerniawska, der er medstifter og managing partner i Source Global Research, der foretager analyser af konsulentbranchen.

Flere steder er EY’s planer blevet udlagt som en konsekvens af kritikken af revisionshusenes uafhængighed, som især hersker i Storbritannien, hvor myndighederne er på vej med strammere regulering. Men selv om de regulatoriske krav stiger, tror Fiona Czerniawska ikke, at det EY’s største bekymring.

”Den største faktor er en underliggende strukturel ændring i, hvad kunderne ønsker. Kunderne ønsker flere services, som er teknologibaseret, og hvis du skal levere det, kræver det investeringer. Spørgsmålet er, om de kan foretage de investeringer i en partnerskabsstruktur. Det er det største spørgsmål,” siger hun.

EY-struktur muliggør opsplitning

Ved første øjekast ser en global opsplitning af forretningen ud til at være en kæmpemæssig opgave, der vil tage måneder, hvis ikke år. Foruden godkendelsen fra myndighederne verden over får også EY’s godt 13.000 partnere en mulighed for at give deres mening til kende.

Ender det med en beslutning om at opsplitte aktiviteterne, venter dernæst en massiv opgave med rent praktisk at skille de ansatte ad.  Det kan tage pusten fra de fleste, men hvis nogen er i stand til rent faktisk at føre planerne ud i livet blandt de fire største revisionshuse, er det EY, vurderer EY’s tidligere danske topchef Jesper Koefod.

Jesper Koefoed var i 2013 arkitekten bag fusionen mellem EY og KPMG, som sidenhen er blevet døbt revisorkrigen. Inden fusionen var Jesper Koefoed partner i KPMG, men fortsatte som administrerende direktør i det fusionerede firma og blev også leder af EY’s nordiske revisionsforretning samt del af EY’s nordiske ledelse, Nordic Executive. Han trådte i 2016 tilbage som administrerende direktør og stoppede senere på året i revisionshuset.

Jesper Koefoed understreger, at han ikke længere har nogen interesser i revisionsbranchen, men med hans indsigt overrasker det ham ikke, at det er EY, der har åbnet ballet om big four-husenes forretningsmodeller.

Til gengæld adskiller EY sig fra rivalerne Deloitte og PwC ved at være mere topstyret end de andre, hvor ejerstrukturen er mere partnerbaseret. Det betyder, at det hos EY er den internationale topledelse med base i USA, der reelt træffer de store beslutninger. Og det giver EY en massiv fordel, mener Jesper Koefoed.

”EY er mere globalt kontrolleret end de andre i big four. EY har en governancestruktur, hvor de ultimativt har magten i alle lokale partnerskaber. Så hvis man fra centralt hold ønsker at gennemføre en beslutning, så er der en høj grad af sikkerhed for, at den også bliver vedtaget på diverse partnermøder rundtom i verden. Jeg tror, at EY har vurderet, at det samlet set er en fordel at opsplitte forretningen. Samtidig har de rent faktisk en mulighed for at føre det ud i livet, fordi de har en anden governancestruktur. Det er en kæmpe fordel for EY,” siger han.

Store virksomheder skal træffe svære valg

Revisionshusenes begrænsninger på, hvor meget rådgivning de må udføre for virksomheder, som de samtidig er revisorer for, begrænser ikke kun revisionshusene.

Især hos landets store, børsnoterede virksomheder er det en problematik, som fylder meget. Tilbage i 2016 trådte en ny lov i kraft, som bl.a. dikterer tvungen rotation hos revisorerne, samt at revisionen skal sendes i udbud efter en årrække.

Det betyder, at både revisionshusene og virksomhederne skal planlægge deres træk nøje flere år forinden. For virksomhederne betyder det ofte, at de, allerede et par år inden de skal sende revisionen i udbud, skal overveje, hvor mange rådgivningsydelser de køber fra de andre big four-huse. Det kræver nemlig, at et revisionshus er ’rent’, hvis de skal påtage sig revisoropgaven, hvilket i praksis betyder, at de ikke må have været en for stor leverandør af rådgivningsydelser i årene op til.

Omvendt vil EY’s opsplitning kun få begrænset effekt på konsulentmarkedet, vurderer Fiona Czerniawska

”De andre rendyrkede konsulenthuse følger uden tvivl nøje med i, hvad big four gør, men jeg tror ikke, at de betragter det som skelsættende for dem. Samtidig er de klar over, at en opsplitning vil være et kæmpe arbejde, som vil kræve adskillige myndigheders godkendelse, så de vil have tid til at forberede sig på det,” siger Fiona Czerniawska.

Børsnotering mere oplagt end frasalg

Ender det med en opsplitning af EY, er det næste spørgsmål, hvad EY gør med rådgivningsforretningen.

Ifølge det internationale finansmedie Financial Times overvejer EY en børsnotering eller et helt eller delvist salg af forretningen. Til at hjælpe sig har EY hidkaldt Goldman Sachs og JPMorgan.

Ender det med et frasalg, vil det være en gentagelse af historien. For godt 20 år siden solgte EY nemlig også dele af sin daværende rådgivningsforretning til Cap Gemini for 12 milliarder dollar. Dengang var der dog tale om en betydelig mindre andel af rådgivningsforretningen end det, som der ser ud til at blive lagt op til denne gang.

Samtidig skeler mange til historien om revisionshuset Arthur Andersson, som i kølvandet på skandalen om energiselskabet Enron måtte frasælge sin rådgivningsforretning, som dannede grobunden for det, der i dag er blevet til Accenture.

Spørger man Fiona Czerniawska, er et frasalg til eksempelvis en kapitalfond eller en stor techvirksomhed mindre sandsynlig. I stedet tror hun, at EY vil forsøge at udskille rådgiverforretningen i et selvstændigt investeringsselskab, som vil blive børsnoteret.

”En IPO er en mulighed. Der er uden tvivl flere teknologiselskaber, som ikke har professionelle services. Men ofte er der store kulturelle forskelle, så det vil kræve stort mod at foretage en så stor handel,” siger hun.

 

Læs mere

Opsplitning af EY ligner gigantsats. Rivaler står på spring til at kapre nøglefolk

Kort efter ny revisoralliance: Revisorkæmpe går til rivalen

Revisorforening afviser uro efter ny alliance med Dansk Erhverv

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisorernes nye direktør jagter politiske venner til advokatopgør

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning

Revisionshus i offensiven på markedet for uvildig økonomisk rådgivning

Fyring af topchef i revisionsgigant vækker undren