;
LarsGundorph

Inside story

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Myndighederne kræver nu en redegørelse fra Willis om det kontroversielle nye produkt Carrier Connect, som InsideBusiness beskrev i sidste uge. Også andre mæglerhuse som Marsh med lignende produkter kan blive ramt.

Det skal nu undersøges, om Willis Towers Watsons nye koncept til forsikringsselskaber overhovedet er lovligt.

Det er situationen, efter at InsideBusiness sidste uge skrev om det nye kontroversielle mæglerprodukt Carrier Connect, som er videnspakker, der sælges til forsikringsselskaberne, så nogle selskaber får mere information end andre, for eksempel om de vigtige udbudsrunder. Populært sagt deles selskaberne op i en slags A- og B-hold.

Men spørgsmålet er, om det overhovedet er lovligt, hvis et mæglerhus, der skal være uvildigt og kundens mand, samtidig får penge fra visse forsikringsselskaber og ikke fra andre.

Vicedirektør i Finanstilsynet Jan Parner går nu ind i sagen og beder om en redegørelse fra Willis:

Sagen kort

Der er røre i forsikringsmæglerbranchen, hvor man er presset af vigende indtjening. Nu skal store udenlandske selskaber som Allianz, AIG og Zürich samt mere lokale forsikringsselskaber som Tryg, Topdanmark, Codan, Alm. Brand, Protector, If Forsikring, Gjensidige og andre spillere, der er repræsenteret på erhvervsområdet, betale mæglerne for væsentlige informationer, og det er der slet ikke enighed om. For lovmæssigt skal mæglerne betales af virksomhederne – ikke af forsikringsselskaberne. Alligevel går Willis i luften med Carrier Connect, som inddeler forsikringsselskaberne i et betalende A-hold og et B-hold, der ikke betaler. Det sår tvivl om uvildigheden.

Willis Towers Watson skriver selv, at ”det er en mulighed for, at forsikringsselskaberne kan købe ydelser bestående af blandt andet markedsindsigt, benchmarks, trends, produkt- og forretningsudvikling samt udbudsplanlægning.”

”Forsikringsmæglere er blandt andet underlagt regler om provisionsforbud og god skik. På baggrund af de oplysninger, der er fremkommet i artiklen, har Finanstilsynet anmodet virksomheden om at redegøre for, hvorledes deres nye koncept er i overensstemmelse med disse regler,” siger Jan Parner.

Det handler især om, at en forsikringsmæglervirksomhed ”ikke må modtage provision eller andet vederlag fra forsikringsselskabet i tilknytning til det konkrete kundeforhold”. Spørgsmålet er, om Willis overholder disse regler, når såkaldte preferred partners, der betaler for Willis Carrier Connect, får specialviden om kommende udbud.

Og kan Willis’ folk overhovedet være uvildige, når nogle forsikringsselskaber betaler dem for en særlig ydelse, mens andre ikke gør det? For det fremgår af lov om forsikringsformidling, at ”forsikringsmæglervirksomheden skal handle i den enkelte kundes interesse og må ikke lade sig påvirke af egne eller tredjemands interesser.”

Preferred partners får ekstra information om udbudsmateriale

Selv har Willis oplyst, at de betalende kunder via en pipelinerapport får et overblik over, hvilke forsikringer mæglerhuset bringer i udbud de næste seks måneder. Selskaberne får endvidere en selskabsspecifik udbudsrapport, inklusive en årsag til, at udbuddet faldt ud, som det gjorde.

Kunder, der ikke betaler, skal selv henvende sig til Willis for at få eksempelvis informationer om attraktive kommende udbud blandt de store virksomheder, der skal have en ny forsikring.

Det konkurrerende mæglerhus Contea satte i artiklen netop spørgsmålstegn ved uvildigheden i Willis’ produkt, og brancheforeningen Forsikring & Pension ser også med alvor på sagen – uden dog at ville kommentere det nærmere.

I denne slide fra en præsentation fra Willis beskriver mæglerhuset fordelene, hvis man betaler for at komme på A-holdet, Willis Carrier Connect

Finanstilsynets afgørelse i Willis-sagen kommer derfor til at blive fulgt med stor interesse i både mægler- og forsikringsbranchen. For det er ikke enestående i mæglerbranchen, at der samtidig sælges andre ydelser ved siden af selve den uvildige mæglerforretning. InsideBusiness har hørt flere kilder nævne, at det ikke kun er Willis, der har sådanne produkter i sortimentet.

Eksempelvis har Marsh deres Insurer Consulting-aftaler med en række forsikringsselskaber, der betaler dem for data og analyser om deres performance. Disse data bliver typisk brugt til at vurdere og optimere selskabernes performance og derved skabe bedre resultater fra land til land. Men CEO i Marsh Danmark Henrik Larsen forsikrer InsideBusiness om, at det ikke er et problem for uvildigheden, at nogle selskaber betaler for en sådan ydelse, mens andre ikke gør det:

“Det er vores forretningsgrundlag at være vores kunders rådgiver, hvorfor vi naturligvis ikke på nogen måde går på kompromis med vores uvildighed.”

Marsh: Ikke sammenhæng mellem udbud og konsulentydelser

Modellen fra Marsh Insurer Consulting indebærer, at indtægten fra forsikringsselskaberne beregnes ud fra timeantallet og de ydelser, selskaberne gør brug af, fortsætter Henrik Larsen:

“Specifikt om vores Insurer Consulting-aftaler kan jeg oplyse, at de bliver håndteret af en separat afdeling. Vores øvrige medarbejdere har derfor ikke konkret viden om vores Insurer Consulting-aftaler. Der er heller ikke nogen sammenhæng mellem mængden af præmier placeret hos et givent forsikringsselskab og indtjeningen på en eventuel Insurer Consulting-aftale”.

Fra Willis Towers Watson selv er man udmærket bekendt med, at Finanstilsynet nu går ind i sagen, oplyser CEO Lars Gundorph:

”Da den af InsideBusiness bragte artikel forholdt sig kritisk over for Carrier Connect-konceptet, rettede Willis Towers Watson fredag morgen telefonisk henvendelse til Finanstilsynet. Det viste sig, at Finanstilsynet allerede var ved at anmode os om dokumentation og information om konceptet, hvilket vi er ved at fremsende.”

 

LÆS MERE

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Mæglerhus advarer om fremadstormende forsikringstrend

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger

Nu stopper de fede tider for skadesforsikring. Codan og Tryg under pres