6.2 Finanstilsynet vil til bunds i pensionsselskabernes alternativer og den måde, de værdiansætter dem på. PR-foto

Inside story

Forbrugerombudsmanden pudses på danske forvaltere, der pynter sig med “lånte fjer”

Finanstilsynet vil have Forbrugerombudsmanden til at gribe ind over for en række alternative investeringsfonde, som ifølge tilsynet pynter sig med lånte fjer i deres markedsføring. Forbrugerombudsmanden overvejer nu, om man skal rejse sager om vildledende markedsføring mod fondene, der er i hastig fremmarch i disse år.

Finanstilsynet har pudset Forbrugerombudsmanden på en række forvaltere af alternative investeringsfonde, der ifølge tilsynet pynter sig med lånte fjer.

I flere år har alternative investeringsfonde, der investerer i bl.a. ejendomme til vindmøller, været i hastig fremmarch. Fondene er som udgangspunkt tiltænkt professionelle og semiprofessionelle investorer, men i de senere år er flere af fondene blevet markedsført til private investorer.

Det har fået alarmklokkerne til at ringe hos Finanstilsynet, eksperter og Dansk Aktionærforening, der mener, at markedet mest af alt minder om en jungle, som private investorer ingen forudsætninger har for at navigere i.

Hos Finanstilsynet har man derfor strammet grebet om de mange alternative investeringsfonde.

Så sent som i december sidste år tog Finanstilsynet således kontakt til Forbrugerombudsmanden, fordi Finanstilsynet mener, at en række alternative investeringsfonde pynter sig med lånte fjer i deres markedsføring.

Ifølge Finanstilsynet reklamerer flere fonde nemlig med, at de er reguleret af Finanstilsynet, uden at det er tilfældet. Dermed kan de have overtrådt markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring, mener tilsynet.

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har løbende drøftet sagen, bl.a. om Finanstilsynets dokumentation i sagen, fremgår det af en aktindsigt.

”Forbrugerombudsmanden kan bekræfte, at vi har modtaget en henvendelse fra Finanstilsynet. Vi har på nuværende tidspunkt ikke besluttet, om vi foretager yderligere skridt i anledning af henvendelsen,” siger Anette Jin Kristensen, specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.

Undersøgelse har kickstartet skærpet fokus

Finanstilsynet ønsker ikke at kommentere henvendelsen til Forbrugerombudsmanden.

Når Finanstilsynet går til Forbrugerombudsmanden og ikke håndterer sagerne selv, hænger det sammen med, at Finanstilsynet kan oversende sager om mulige lovbrud til Forbrugerombudsmanden på områder, hvor Forbrugerombudsmanden er myndighed, herunder markedsføringsloven.

Overtrædelse af markedsføringsloven kan straffes med bøder, som udmåles ud fra overtrædelsens grovhed og selskabets omsætning. Derudover kan Forbrugerombudsmanden anmelde sager til politiet.

Henvendelsen til Forbrugerombudsmanden er den foreløbige kulmination på et øget fokus på forvaltere af alternative investeringsfonde fra Finanstilsynets side.

De seneste tal fra Finanstilsynet viser, at der aktuelt findes 233 registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde. Kun 40 af dem er dog godkendt af Finanstilsynet. De resterende er blot registreret hos Finanstilsynet, hvilket betyder, at Finanstilsynet ikke fører tilsyn eller overvåger fondene. Og det er netop den del af markedet, der vokser kraftigt i disse år.

Derfor iværksatte Finanstilsynet sidste år en undersøgelse af, hvilke oplysninger forvalterne af alternative investeringsfonde giver investorerne om investorbeskyttelsesregler og tilsynet på området.

Undersøgelsen viste, at der i mange tilfælde angives misvisende information til potentielle investorer. Dermed risikerer investorerne at blive efterladt med et fejlagtigt indtryk af, at deres investering er bedre beskyttet, end den reelt er, mener Finanstilsynet.

”Vores undersøgelse viser, at en del registrerede forvaltere giver indtryk af, at investorerne er omfattet af en særlig investorbeskyttelse, hvor Finanstilsynet fører tilsyn med forvalteren og dens fonde. Men det gør Finanstilsynet ikke, når forvalteren kun er registreret,” lød det fra Sean Hove, underdirektør i Finanstilsynet.

Finanstilsynets offensiv på området bliver bakket op af Dansk Aktionærforening, der genkender billedet af et marked for alternative investeringsfonde, der er i vækst.

“Vi har gennem flere år set en stigende interesse fra de private investorer for investering i alternative produkter, og der er ingen tvivl om, at vi bakker op om, at Finanstilsynet afsætter ressourcer til at kigge på de mange aktører, der konkurrerer om investorernes gunst,” har direktør Mikael Bak tidligere udtalt til InsideBusiness.

Politianmeldelse af solcellekomet

Mens Finanstilsynet har pudset Forbrugerombudsmanden på en række forvaltere af alternative investeringsfonde, har tilsynet i en anden sag mod solcellekometen Obton valgt at gå direkte til politiet.

Det skete i december sidste år, hvor Finanstilsynet anmodede National enhed for Særlig Kriminalitet om at indlede en nærmere politimæssig efterforskning af Obton og datterselskabet Koncenton for vildledende markedsføring. Ifølge tilsynet handler politianmeldelsen mod Obton og Koncenton om grov overtrædelse af god forretningsskik i PRIIP-forordningen.

Politianmeldelsen kom, et halvt år efter at Finanstilsynet havde givet de to selskaber en stribe påbud. Derfor har politianmeldelse vakt forundring hos Obton og Koncenton, som mener, at man har været samarbejdsvillig under hele forløbet og samtidig har efterlevet påbuddene og orienteret sine investorer om sagen.

 

Læs mere

Nådesløst afkastår: Se investeringsfondene med de bedste og dårligste afkast i 2022

Problemerne fortsætter for solcellekomet

Kapitalfonds guldæg tromler videre med vækstplan trods tilsynskritik

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje