kentdamsgaard

Redaktørens analyse

Flere små sejre for Forsikring & Pension, men to kæmpestore politiske udfordringer venter

Analyse: Direktøren for Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, står over for generalforsamling, ny formand og årsmøde i denne uge. Vi ser nærmere på stilen og de mange politiske sager, heraf spøger to tungtvejende . Vi sætter sågar en god flaske rødvin på højkant, om F&P kommer i mål med dem.

Man kan sige meget om brancheorganisationen Forsikring & Pension, men under administrerende direktør Kent Damsgaard ligger man ikke på den lade side. Alene den sidste uge er to politiske temaer blevet slået an.

Det gælder et ønske om tættere dialog om den offentlige velfærd og branchens supplementer i regeringens 2030-plan samt et ønske om i de kommende skatteforhandlinger at sænke den høje afgift, som danskerne betaler af deres motoransvarsforsikring.

Hertil kommer offentliggørelsen af ansættelsen af den nye direktør, Sanne Stadil, for branchens nyfusionerede arbejdsgiverforening og et forbrugermæssigt slag for at samle pensionsopsparingerne i ét pensionsselskab frem for flere klatpensioner hist og pist.

Nu er der nok i særlig grad tryk på meningspåvirkningen i denne uge, da Forsikring & Pension holder årsmøde i Operaen på torsdag. Temaet er fra ’Fra velfærdsstat til velfærdssamfund’, og det er lykkedes at få fungerende økonomiminister Troels Lund Poulsen (V), Alex Vanopslagh (LA) og Karsten Hønge (SF) med på talerlisten sammen med en række velfærds- og mediepinger.

Men de mange opråb om småsager er en del af stilen fra Forsikring & Pensions ret opportunistiske direktør, Kent Damsgaard. Der skydes på en masse bolde, og så håber man, at nogle rammer målet, men der vil i sagens natur også være en del, som rammer ved siden af.

Flere sejre

Hvis vi begynder med dem, der rent faktisk ramte skiven, så har der på pensionssiden været flere sejre. Således er det politisk lykkedes at fjerne nogle af de problemer, der er ved modregninger, så det igen kan betale sig at spare op til pension for alle. Samtidig fik man efter sommerferien løst en anden pensionspolitisk knude, således at man ikke får tvangshævet sin pension, hvis man kommer på kontanthjælp.  Også en mindre sejr.

Samtidig er der inden for skadesforsikringsområdet slået dej op til store forandringer inden for det udskældte område for ejerskifteforsikringer. Forsikring & Pension har fremlagt et forslag til store forandringer, der gerne skal gøre forretningsområdet mere attraktivt for andre end den lille gruppe af spillere, som er på området i dag med Dansk Boligforsikring og Gjensidige i front, mens Topdanmark og evigt udfordrede Domus Forsikring samt et par mindre aktører har en markedsandel på under 10 procent.

Indtil videre har det politiske system med justitsminister Peter Hummelgaard (S) og erhvervsminister Morten Bødskov (S) begge reageret svagt positivt over for ændringerne i ejerskifteforsikringsformen, men vi har endnu til gode at se et gennembrud for Forsikring & Pension på det svære forretningsområde. Desuden er der tegn på, at der mellem selskaberne er betydelige interne gnidninger i forhold til, om forslaget er godt eller dårligt.

Så på den måde er der stadig et godt stykke vej, før Kent Damsgaard og co. er i mål med den sag.

Historisk har F&P været en intern kampplads

Til gengæld ser det bedre ud med de interne gnidninger internt i Forsikring & Pensions ledelse. Historisk set har der nemlig været ret mange af den slags, men under Kent Damsgaard har man forsøgt at gennemføre en modernisering af ledelsesstrukturerne. Eksempelvis er vedtægterne lavet om, så man frit kan vælge en egnet kandidat. Man er altså ikke bundet af, at det skal gå på skift mellem de kommercielle pensionsselskaber, arbejdsmarkedspensionskasserne og skadesforsikringsselskaberne.

Der er også lavet om på abonnementsstrukturerne, ligesom man i den grad forsøger at holde de interne uenigheder internt. Det har i stort omfang gjort, at man har fået lagt låg på den offentlige opmærksomhed om sektorens vasketøj. For eksempel er der p.t., så vidt vides, ikke diskussioner om, hvorvidt Forsikring & Pension skal deles op i to. Det har ellers som beskrevet i InsideBusiness før været tilfældet.

Men på ét punkt strides skadesforsikringsselskaberne i stigende grad offentligt. Således er F&P-bestyrelsesmedlem Jørgen Ladekjær støttet af flere gensidige forsikringsdirektører, f.eks. Anders Hestbech fra Købstædernes Forsikring, kritisk over for fænomenet price walking med mere eller mindre automatiske prisstigninger for de trofaste forsikringskunder, mens de større selskaber har en lidt anden tilgang, og det debatteres voldsomt internt, om flere af de store kommercielle selskaber allerede har indført en form for price walking i Danmark.

Jovial ny formand skal gyde olie på vandene

På pensionssiden er der konstant benhård konkurrence og beskyldninger om urent trav på tværs af branchen – og her får den joviale topchef for PFA, Ole Krogh Petersen, sit at se til for at få ro på gemytterne. Han bliver den kommende formand for Forsikring & Pension efter Industriens Pensions Laila Mortensen, som træder tilbage efter vel udtjent værnepligt for enden af bordet i bestyrelsen.

Men set fra Kent Damsgaards stol er der dog to store sager, som han gerne vil have løst. Begge har vital betydning for branchens økonomi. Den første er den såkaldte særskat på finanssektoren, som pensions- og forsikringsselskaberne blev omfattet af, efter at den tidligere regering gennemførte den som en form for straffeaktion mod bankerne. Den skulle finansiere den omdiskuterede Arne-pension. Skatten er ved at blive indfaset med næste trin til årsskiftet med højere skatter på branchens overskud.

Den næste sag er den højaktuelle, hvor Forsikring & Pension forsøger at få regeringen til at sænke den høje afgift, som danskerne betaler af deres motoransvarsforsikring.

Begge sager er dog uhyre vanskelige at få åbnet politikernes øjne for, da de begge i den grad repræsenterer lavinteresseområder for vælgerne. Så på InsideBusiness give vi ikke Kent Damsgaard gode chancer for at få succes med dette forehavende.

Derfor vil vi sætte en god flaske rødvin på spil over, hvorvidt det er lykkedes at sænke enten særskatten eller afgiften for motoransvarsforsikringer ved udgangen af næste år. For nemt bliver det ikke.

Læs mere

Købstædernes Forsikring trækker sig ud af kæmpeaftaler med Söderberg og WTW

PFA mister strategisk storkunde til Velliv

Ekstremt lave priser på udskældte forsikringer florerer i PFA

Beskyldninger om prisdumping: Storstilet pensionsopgør bryder ud i lys lue

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm