;
billedeaktivforvaltning

Inside story

Her er fondene med den laveste aktive forvaltning

Listen viser de 10 fonde, der har den laveste active share. Tallet viser andelen af investeringsporteføljen, som er forskellig fra det indeks, fonden investerer i. Kilde: InsideBusiness' analyse af tal fra Investeringsfondsbranchen

Der er stadig en lang række af investeringsfonde, som i ringe grad er aktivt forvaltet. Det er et bredt udsnit af aktører som PFA Invest, Danske Invest, Nykredit Invest, Nordea Invest, Handelsinvest, Nordea Invest og Sydinvest. Læs hele artiklen her

InsideBusiness' liste over fonde med den laveste aktive forvaltning

InsideBusiness’ liste over fonde med den laveste aktive forvaltning

Undersøgelsen er baseret på nøgletallet Active share, som viser, i hvor høj grad sammensætningen af en investeringsportefølje er forskellig fra det indeks, porteføljen læner sig op ad. Er nøgletallet over 60 procent, er det en indikation på, at porteføljen er aktivt forvaltet. Er det mellem 20 og 60 procent, peger det på, at porteføljen er semiaktivt forvaltet, mens den er passivt forvaltet, hvis active share er under 20 procent. Efter rådslagning med branchen har Finanstilsynet dog sat grænsen for aktiv forvaltning ved 50 procent. Tracking error viser afstanden mellem de månedlige afkast i en portefølje og afkastene for dens benchmark. Er tracking error over 4, viser det typisk, at porteføljen er aktivt forvaltet. Er den mellem 1 og 4, er det en indikation på, at porteføljen er semiaktivt forvaltet, og er den under 1, er det tegn på en passivt forvaltet portefølje. Finanstilsynets nuværende grænse mellem aktiv og semiaktiv forvaltning er dog på 3.

PR-billede