gffor

Ugens Insider

Hurtigvoksende forsikringsselskab trækker håndbremsen efter formandsstrid

En overraskende konflikt på bestyrelsesniveau får nu et af landets mest succesfulde forsikringsselskaber målt på vækst, GF Forsikring, til at bremse op. Ny strategi sætter for en tid fokus på medarbejderne og maskinrummet, mens tempoet i organisationen nedsættes.

Normalt handler det om store, forkromede vækstplaner, hvis man er et mindre eller mellemstort forsikringsselskab i Danmark. Men for det ellers ganske succesfulde GF Forsikring går det nu – for en tid i hvert fald – den anden vej. Det er konsekvensen af et voldsomt formandsopgør i det gensidige selskab, som drives ud fra et koncept med filialer i hele landet ud fra et forsikringsklubperspektiv.

Der er således tale om et forsikringsselskab, hvor man med rimelighed kan tale om græsrødder. Det er blandt disse græsrødder, at der bliver udkæmpet en strid, som nåede sin foreløbige kulmination til en generalforsamling for godt en uge siden på Frederik VI’s Hotel i Odense – efter lempelserne af coronaforsamlingsrestriktionerne kunne kamphanerne i baglandet endelig mødes fysisk.

Resultatet blev en markant forandring på især strategien for GF Forsikring med formandsskiftet fra den hidtidige bestyrelsesformand, Gunnar Hansen, til den 69-årige Jens-Peter Riis Jensen, der overtog stafetten.

”Vi har haft en strategi, hvor vi har opnået en meget kraftig vækst på 41 pct. målt på præmieindtægter på 5 år. Vi skal passe på nu, fordi vi har et maskinrum, der ikke på tilstrækkelig vis er fulgt med. Og sprænges maskinrummet, kan huset ikke fungere og kan få problemer med at have personale og tilstrækkelig stærk it til at servicere de ordninger, vi har,” siger den nytiltrådte GF-formand, Jens-Peter Riis Jensen, til InsideBusiness.

Ikke vækst for vækstens skyld

Han peger på, at GF Forsikring har brug for at gennemse sine processer og sine it-systemer og indføre medlemsbegrebet i alle selskabets forskellige klubber. For nylig er det nemlig blevet sådan, at alle GF Forsikrings kunder nu er at regne som medlemmer og altså ikke kun bilforsikringskunder, som det var førhen.

”Baglandet mente, at der var brug for en mere balanceret tilgang. Vi skal huske, at GF Forsikring har et bagland, der skal kunne følge med. Vi skal ikke bare have vækst for vækstens skyld, men fordi det er godt for GF, hvor alle led skal med.”

Ifølge Jens-Peter Riis Jensen er der problemer i GF Forsikring, fordi man har haft svært ved at følge med, f.eks. i policeafdelingen, ligesom der skal bedre styr på it-processerne, så man bliver bedre til at implementere nye forsikringsprodukter, f.eks. lønsikringsforsikringerne. Desuden er det også et spørgsmål om, at dele af organisationen skal ned i tempo. Der har simpelthen været et for højt nysalg:

”Vi skal se på hele personalesiden, vi har en flot medarbejdertilfredshed, den skal vi holde fast i – og vi skal være normeret sådan, at medarbejderne kan have et normalt arbejdsliv og ikke er presset til at arbejde, når de kommer hjem.”

Omdrejningspunktet for den nye strategi er, at man i de kommende tre år fra 2021 til 2023 vil have to hovedspor med fokus på medlemsoplevelsen, så man vil gøre det nemmere at være medlem i GF, ligesom man vil spille en større rolle i medlemmernes liv, mens man med sin lokale tilstedeværelse vil i tættere dialog med medlemmerne.

Det andet spor er, at GF vil drive en sund og velfungerende forretning, hvor man bliver bedre til at løse opgaver og besvare telefonopkald og forespørgsler fra medlemmerne og får designet smidige processer i hele organisationen, og at man får opgraderet på it-sikkerhed og analysekraft. I dag benytter GF Forsikring et kernesystem fra Tia, som netop er blevet købt af Sapiens.

Uro på chefgangen

Udviklingen har over tid også betydet en vis uro på chefniveau i GF Forsikring, der har set en del udskiftning. Således stoppede Jesper Mortensen som topchef i 2019 efter godt fire år på posten. Så blev den erfarne Bjarne Toftlund konstitueret som topchef, og så overtog Jan Parner så stillingen som topdirektør ved årsskiftet 2020.

”Det var en intern bestyrelsesbeslutning, at Jesper Mortensen stoppede, det vil jeg ikke kommentere yderligere, ud over at Jesper var meget initiativrig, det var hans force. Nu har vi fået Jan Parner, der har hele paletten, inklusive reguleringserfaring. Jeg var selv med til at ansætte ham, og jeg var ikke i tvivl,” siger GF’s nye bestyrelsesformand, der har mange års erfaring i bestyrelsen.

At tingene nogle gange kører lidt anderledes i GF end i andre selskaber, underbygges af, at man fortsat har den erfarne Bjarne Toftlund ansat, men som medlemsdirektør, som ligesom Jan Parner refererer direkte til bestyrelsen.

”Bjarne har jo den store viden og kontakt til forsikringsklubberne. Derfor ansatte vi ham som medlemsdirektør, hvor han rapporterer direkte til bestyrelsen, mens han hjælper klubberne med f.eks. kurser med al sin knowhow. Han er ikke længere en del af driften. Jeg ved godt, at det er lidt usædvanligt, men GF Forsikring er ikke nogen almindelig organisation.

Jens-Peter Riis Jensen fremhæver dog noget overraskende, at den nye strategiperiode kan være ret kortvarig, ligesom hans formandskab kan blive af mere midlertidig karakter:

”Når denne strategiperiode er tilendebragt i 2023, så er vi klar til at gå i vækstmode igen. I denne periode kommer vi også til at have vækst, men på et mere naturligt leje. Det betyder også, at der kan blive brug for en ny formand, der igen er mere vækstfokuseret om to år,” lyder det fra Jens-Peter Riis Jensen.

Jens-Peter Riis Jensen har en fortid som kaptajn i forsvaret på B-officer, han har i mange år været idrætskonsulent, underviser hos Ecco, ligesom han har været en del af GF Forsikrings medlemsunivers, siden han fik sin første bil.

”Da jeg var officer, fik jeg at vide, at jeg har en uformel, men effektiv ledelsesstil. Jeg er sådan én, der bare får tingene til at ske,” siger Jens-Peter Riis Jensen.

 

Her er GF's nye strategi

I 2020 afsluttede GF Forsikring den hidtidige strategiperiode, hvor alle strategiske mål blev indfriet. I 2020 fastlagde bestyrelsen GF Forsikrings strategi for perioden 2021-23. Der er to hovedspor:

 • Fokus på medlemsoplevelsen: Vi vil gøre det nemmere at
  være medlem i GF. Men vi vil være mere end et forsikringsselskab;
  vi vil spille en større rolle i medlemmernes liv. Med
  vores lokale struktur og nærhed som afsæt vil vi øge vores
  relevans gennem tættere dialog med de medlemmer, der i
  sidste ende er vores ejere.
 • Fokus på maskinrummet: Vi vil drive en sund og velfungerende
  forretning. Derfor er opgaven at ruste hele GF til
  endnu bedre at kunne løse de mange opgaver, telefonopkald
  og forespørgsler fra medlemmerne. Det kræver bl.a., at
  vi designer mere smidige processer i hele organisationen,
  og at vi opgraderer vores it-sikkerhed og analysekraft.

Formål og strategi
GF Forsikrings formål er at skabe overskud til hinanden. Vi er
ejet af medlemmerne – og vil være mere for flere. Vi mener, at
vi bidrager til det danske forsikringsmarked med et unikt medlemsejet alternativ, der kombinerer det bedste fra to verdener:
Hos GF Forsikring er vi små nok til at være helt tæt på det enkelte
medlem, og vi er store nok til fortsat at stå på egne ben.

 

Læs mere

Forsikringsselskab på kundejagt for at bevare selvstændigheden

Forsikringsbranchen splittet om kontroversielt agentsalg. Advarsler om fagligt niveau

Kontroversielt agentsalg stormer frem i forsikringsbranchen

Lille forsikringsselskab trodser myte om stordriftsfordele. Resultat matcher branchens bedste

Stor analyse af forsikringsselskaberne: Gensidige spillere spurter fra de børsnoterede

Mæglerhuse slår alarm: Næsten umuligt for visse brancher at forsikre sig

Ny spiller går hårdt til både forsikringsmarked, pension og formuerådgivning

Mæglerhus blæser til angreb

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Køreplan for salg af Codan Danmark tager form. Rådgivere på plads

Vækstsultent forsikringsselskab tager kæmpetab i Danmark