forsikring og pension

Politik

Forsikrings- og pensionsselskaber i pinefuldt dilemma i ligestillingssag

En række af de pensions- og forsikringsselskaber, som står til bøder for at have udvist grov uagtsomhed på ligestillingsområdet i deres forsikringsbetingelser, ser stærkt kritisk på Finanstilsynets håndtering af sagen, som indikerer en hel ny myndighedspraksis på området

Det er svært at stå imod, når DR’s store mediemølle med egen store mærkesag kværner hen over en branche eller over myndighedernes selv. En sådan sag er, hvad der har ramt 14 forsikrings- og pensionsselskaber, som den 23. december fik et bødeforlæg, som otte selskaber (AP Link Livsforsikring, Danica Pension, Europæiske Rejseforsikring, If Skadeforsikring, LB Forsikring, PFA Pension, Topdanmark Forsikring og Topdanmark Livsforsikring) ifølge National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har accepteret.

De resterende fem selskaber, som tidligere meldt ud af Finanstilsynet, Alm. Brand, Codan, GF Forsikring, Tryg og Velliv, har indtil 1. februar 2022 til at meddele, om de kan acceptere bøderne. Man kan roligt sige, at selskaberne er fanget i et pinefuldt dilemma. For ifølge InsideBusiness’ oplysninger er der pensions- eller forsikringsselskaber på listen, som på trods af gennemgang af tidligere sager reelt ikke har været i stand til at finde en eneste kundesag, hvor det kan tænkes, at der har været tale om forskelsbehandling.

Alligevel står selskaberne til bøder for forsætligt eller ”groft uagtsomt” i sine betingelser at have forskelsbehandlet gravide kvinder. Det er her helt centralt at bide mærke i de juridiske termer, for der skal nemlig være tale om forsæt eller grov uagtsomhed, før bødestraf kan komme på tale. Det vil sige, at selskaberne beskyldes for med vilje eller med grov skødesløshed at have udøvet diskrimination.

Og selv om det er National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som officielt har stået for efterforskning af sagen, så stammer den fra en indstilling fra Finanstilsynet, og det er især i denne sagsgang, at selskaberne føler sig skidt behandlet.

Finanstilsynets praksis var uklar

Det skyldes flere faktorer. For det første har det været selskabernes klare opfattelse, at der har været uklarhed om den danske myndighedspraksis i forhold til ligestilling mellem kønnene på forsikringsområdet. Denne uklarhed har både selskaberne såvel som Finanstilsynet været klar over. Men det fritager selvsagt ikke branchen selv for ansvar, da man måske burde kunne have regnet ud, at praksis var i strid med hensigten i ligestillingsbehandlingen.

Det kom dog bag på aktørerne i branchen, at man efter først at have været i indledende dialog med myndighederne og formulering af reglerne oplever, at man først bliver politianmeldt og siden står til en bøde, når man nu mente, at reglerne på området var så uklare, at der var brug for præcision fra tilsynets side.

Endnu værre er det måske, at regelsættet blev behandlet i Finanstilsynet, hvor man ikke har praksis for ligestillingssager, ligesom sagen er den første af sin art. Det gør sig også gældende, at der i Finanstilsynets sager typisk først falder en afgørelse, som virksomhederne kan klage over i Erhvervsankenævnet, hvorefter den så går videre; det er normal praksis i forvaltningsloven.

Men da der i ligestillingssagen aldrig er faldet en egentlig afgørelse, har man i selskaberne aldrig i detaljer fået klarlagt, om der er tale om en overtrædelse af ligestillingsloven, endsige om der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlighed i sagen. Og man har heller ikke haft mulighed for at blive hørt i afgørelsen. Det er man i forsikrings- og pensionsbranchen noget rystet over. Og frustrationerne er ikke blevet mindre af, at National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) først havde stillet selskaberne i udsigt, at de kunne blive hørt, og derfor kom bødeforlægget kort før jul som lidt af en bombe.

Selskaber vil undgå tabersag på landsdækkende tv

Det er ifølge InsideBusiness’ oplysninger opfattelsen, at branchen organiseret i Forsikring & Pension senere vil tage forløbet op med myndighederne. Foreløbig er der nemlig ikke for alvor nogen af selskaberne, der har lyst til at stå frem med en afvisning af bøden, da en sådan vil indebære, at selskabet populært sagt bliver kastet for ulvene med en kæmpe tabersag på nationalt fjernsyn i DR, som utvivlsomt vil gøre sit ypperste for at udstille de selskaber, som afviser bøderne, i kritiske interview. Så hellere acceptere en bøde på nogle hundrede tusinde kroner, hvis det er det, der skal til.

I øvrigt udgør selv bødestørrelsen også et mysterium for de fleste. For hvorfor skal PFA have en bøde på 1,2 mio. kr., mens Danica får en bøde på 100.000 kr. for samme forseelse? Svaret hænger sammen med noget regnskabsteknik. Bøderne er nemlig beregnet med afsæt i selskabernes nettoomsætning, der defineres som værdien af præmieindtægter og medlemsbidrag for egen regning, samt principperne i model for udmåling af bødestraffe på det finansielle områder.

Set fra lægmands side ser det dog mystisk ud, at Danica skal slippe så meget billigere end PFA for samme forseelse, så også her ser det ud til, at myndighederne måske har været lige hurtigt nok ude.

 

Læs mere

Vi afdækker storstilet udbudssæson i pension: PFA er jaget vildt

Slagsmål om bøderegn over pensions- og forsikringsbranchen

Pensionskunder snydt for høje afkast

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime