kentdamsgaard

Inside story

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

Brancheorganisationen Forsikring & Pension opsplitter sine aktiviteter. Ændringen skal bl.a. dæmme op for utilfredshed med betalingen for den politiske interessevaretagelse og generelt skabe mere transparens om økonomien i foreningen, der har været præget af stor intern uro. InsideBusiness går bag den store ændring i den over 100 år gamle brancheforening.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension har i de seneste år været præget af interne stridigheder, men en ny struktur skal genskabe harmonien og modernisere den over 100 år gamle forening.

For godt en uge siden meddelte Forsikring & Pension, at foreningen opsplitter sine aktiviteter, så foreningens tre hovedområder – interessevaretagelse, brancheløsninger og garantifonde – fremover vil have adskilt økonomi.

Ifølge Forsikring og Pension vil det betyde, at medlemmerne får lettere ved at se, hvad de betaler for henholdsvis politisk interessevaretagelse og for digitale brancheløsninger. Derudover udskilles F&P Brancheløsninger som et særskilt selskab. Ændringerne kommer oven på flere års uro i Forsikring & Pension.

Især pensionsselskaberne har tradition for at være vildt uenige. Konflikterne på pensionssiden går helt tilbage til tiden, da den iltre alfahan Henrik Heideby fra PFA krydsede klinger med Danicas Per Klitgård og Henrik Ramlau-Hansen, mens man på arbejdsmarkedspensionskassernes område oplevede, at tidligere direktør Peter Damgaard Jensen PKA-direktør lagde arm med PensionDanmarks Torben Möger Pedersen.

Omvendt har der inden for skadesforsikring historisk været mere ro på de indre linjer.

Manden bag opsplitningen af aktiviteterne i Forsikring og Pension er administrerende direktør Kent Damsgaard, som overtog direktørposten sidste år. Kent Damsgaard lægger ikke skjul på, at de store ændringer i den gamle brancheforening blandt andet handler om at skabe ro på de indre linjer.

”Det er ingen hemmelighed, at F&P er en gammel dame på over 100 år, og der er sket en del knopskydning gennem årene. Det betyder, at vi har mange gamle foreninger, og det gør, at vores økonomi ikke er så transparent, og som øverste ledelse er den også svær at styre. Derfor har vi sat gang i et større arbejde for at forenkle,” siger Kent Damsgaard.

”Det er med til at give en sammenhængskraft i foreningen, at der kommer transparens. Der opstår nemt – og det er også sket hos os – myter, hvis man ikke kan gennemskue økonomien. Mit mantra fra dag et har derfor været, at vi skal skabe transparens. Så kan man diskutere, om man er enig. Som ledelse kommer vi også til at stå mere nøgen over for medlemmerne, fordi det nu bliver lettere at vurdere, om vi er effektive eller ej,” tilføjer Kent Damsgaard.

Imødekommer kritik af PA-betaling

Det har længe været et stort ønske for bestyrelsen – og ikke mindst PFA-direktør Allan Polack – at F&P opbygger en større gennemslagskraft på Christiansborg, så man får lettere ved at få sine budskaber og agendaer igennem i det politiske system.

Forsikring & Pension har senest oprustet public affairs-arbejdet med ansættelsen af Christian Vitting Gregersen som PA-chef under Per Geckler Møller, der er direktør for kommunikation og public affairs.

Generelt er den politiske interessevaretagelse i Forsikring & Pension et minefelt, der jævnligt får sindene i kog blandt medlemmerne. Senest faldt en række kommentarer om den nye SUL-bekendtgørelse fra Forsikring & Pensions direktør Kent Damsgaard flere spillere i forsikringsbranchen for brystet.

InsideBusiness erfarer samtidig, at der har hersket en vis utilfredshed blandt de større pensionsselskaber med afregningen af den politiske interessevaretagelse. Flere af de store pensionsselskaber mener, at de betaler forholdsmæssigt for meget i forhold til de mindre spillere, som mere eller mindre har været med på en fribillet.

Netop den balance ændrer Forsikring & Pension med de seneste ændringer. Betalingen afhænger af et selskabs størrelse. Jo større, desto mere rabat opnår selskabet, da det typisk også er de største selskaber såsom Danica og PFA, der trækker mest på den politiske interessevaretagelse.

Men fremover justerer Forsikring & Pension på skalaen. Det betyder, at prisen for de allerstørste selskaber bliver lidt lavere, mens prisen for mindste selskaber hæves.

”Fordelingen glattes mere jævnt ud. Der var måske nogle af de allermindste, hvor det var lige billigt nok, fordi det mindste kontingent ikke var fulgt med tiden. Risikoen i sådan et fællesskab som vores er, at man ikke bliver en rigtig del af klubben, hvis nogen er med alt for billigt. Det skal være sådan, at man går ind ad døren i vores hus med rank ryg. Og det har der været fuld opbakning til,” siger Kent Damsgaard.

Vil sætte tryk på it-systemer

Ud over den politiske interessevaretagelse fylder de såkaldte brancheløsninger meget i Forsikring & Pension. Brancheorganisationen er således leverandør af flere it-løsninger til branchen. Det drejer sig især om backoffice, hvor det bedste eksempel er infrastrukturen bag PensionsInfo, som Forsikring & Pension står bag. Men brancheorganisationen står også bag infrastrukturen bag Forsikringsguiden og it-systemet Autotaks, der bruges af forsikringsselskaber til taksering af bilskader og af værkstederne til at udarbejde tilbud på reparationsarbejde.

Tidligere betalte skadesselskaberne for løsningerne via en fordelingsnøgle. Men ifølge Kent Damsgaard har fordelingsnøglen været svær at gennemskue – især for medlemmerne.

Fremover vil brancheløsningerne være udskilt i et selvstændigt selskab med særskilt økonomi. Det betyder ifølge Kent Damsgaard, at de enkelte selskaber får bedre overblik over, hvor meget de betaler for de enkelte løsninger, fordi betalinger fremover fastsættes i henhold til brug af løsningerne.

”Når vi overgår til at fakturere efter forbrug, altså hvor meget de enkelte selskaber trækker på ydelserne, bliver det mere præcist,” siger han.

Kent Damsgaard forventer ikke, at ændringerne får markant betydning for skadesselskabernes betaling, men erkender, at der vil være enkelte selskaber, der skal betale lidt mere, mens andre vil betale en anelse mindre.

Står over for flere fravalg

Opsplitningen af aktiviteterne i Forsikring & Pension træder i kraft fra årsskiftet. Ændringerne definerer først og fremmest fremtidens hovedopgaver, men som det ofte er med tilvalg, følger der også en række fravalg med.

”Der hvor fravalgene kommer – for de kommer – bliver inden for de tre hovedopgaver. Vi kommer nu til at tage benhårde beslutninger inden for bl.a. brancheløsninger. Hvis der er efterspørgsel efter nogle løsninger, kan vi rykke på det. Det har vi ikke kunnet på samme måde før. Så jeg tror, at vi over de kommende år kommer til at lukke nogle ting ned og starte nye ting op, fordi vi nu kan få en direkte samtale med det enkelte medlem, om det skaber værdi,” siger han.

Også hvad angår den politiske interessevaretagelse står Forsikring & Pension over for en række strategiske beslutninger.

”Det bliver mere tydeligt, hvilke poliske indsatser budgettet går til. Vi kommer til at få mere strategiske beslutninger i bestyrelsen og medlemskredsen. Eksempelvis om vi skal skrue op eller ned for det europæiske? Eller skal vi fokusere mere på digitaliseringen? De diskussioner kommer til at være mere fremtrædende,” siger Kent Damsgaard.

Læs mere

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Pensionsudfordrer gafler storkundeaftaler fra pensionsgiganter på kritisk tidspunkt

Afsløring: Finanstilsynet angriber offensive pensionsselskaber