Tryg web IGEN

Inside story

Forsikringsbranche skal tjene flere penge i et stadigt turbulent marked

Det bliver indtjeningen, der kommer til at afgøre, om man ender som et godt eller dårligt forsikringsselskab i 2023. Investorer sidder klar og har fokusset skarpt rettet mod selskabernes kernedrift. Tryg viser vejen efter pæn vækst i 1. kvartal, mens andre selskaber kommer til at kæmpe ekstrahårdt for at nå i mål.

2022 var et økonomisk turbulent år for den danske forsikringsbranche. Langt de fleste selskaber kan skrive under på, at de led store tab på investeringsdelen og samtidig kom ud med et underskud mod et overskud året inden. Ja, et finansielt skidt år for mange af selskaberne. Store tab på aktiebeholdningen og obligationsbeholdningen.

Hvis man kigger på det første kvartal i år, ser branchen ud til at være kommet noget bedre fra start end sidste år. Tryg har netop fremlagt delårsrapport for 1. kvartal 2023, og den viser, at landets største selskab er kommet fornuftigt fra land i det nye år. Faktisk så godt, at selskabets aktier steg med over 4 procent torsdag.

45 procent vækst

Præmieindtægterne steg med 4,6 procent sammenlignet med samme periode sidste år. På det forsikringstekniske resultat gik det også fremad for Tryg, hele 45 procent til i alt 1.474 millioner kroner. Det positive resultat skyldes især et lavere omkostningsniveau til skader og drift. Forventningerne var at lande på 41,6 procent.

”Resultatet er drevet af en pæn toplinjevækst, RSA-relaterede synergier og forbedring af den underliggende erstatningsudvikling. Trods vanskelige makroøkonomiske forhold er det positivt at se et stærkt momentum i forretningen, hvor vi fortsat ser gode synergier fra opkøbet af Tryg-Hansa og Codan Norge,” siger koncernchef Morten Hübbe.

Præmievæksten skyldes især en vækst af privatkunder og store erhverv. Dog fremgår det af delårsrapporten, at Tryg gik tilbage blandt selskabets små og mellemstore erhverv i forhold til samme periode i 2022.

Grundet et lavere niveau af større skader i vintermånederne lykkedes det Tryg at komme ud af 1. kvartal med en combined ratio på 84 procent mod 88,9 procent sidste år. Samtidig forbedrede man erstatningsprocenten en smule med i alt 0,7 procent.

Positiv effekt af rentestigninger

Ifølge aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen ved Sydbank ser det ud til, at langt de fleste selskaber har oplevet en fremgang i præmieindtægterne det første kvartal i år qua prisforhøjelser. Samtidig peger han på, at selskaberne typisk opnår en positiv effekt af rentestigninger, som vi har set de seneste måneder. Kravet er, at de skal sætte penge til side til fremtidige tab, og med en højere rente opnår man dermed en positiv diskonteringseffekt, som giver en økonomisk gevinst og et plus på det forsikringstekniske resultat.

I den anden ende af branchen finder man det mindre Forsikringsselskabet Vendsyssel. Forleden fortalte direktør Klavs Birkelund til InsideForsikring, at selskabet var kommet økonomisk godt ud af første kvartal.

”Vi lander på den rigtige side af bundlinjen, ellers skal driften gå virkelig dårligt, men det tror jeg ikke på,” sagde han.

Medmindre der kommer en stor krise udefra på niveau med krigen i Ukraine eller energikrisen, tegner de fleste scenarier et generelt billede af en forsikringsbranche, der vil løfte sig i år og styrke kerneforretningen. Ganske enkelt for at kunne levere et bedre resultat om et års tid.

Et godt eller dårligt selskab

”Investorerne er meget opmærksomme på selskabernes kernedrift. Og i 2023 handler det simpelthen om for selskaberne at kontrollere inflationen og styrke indtjeningen. Det bliver kernedriften, der kommer til at afgøre, om man er et godt eller dårligt forsikringsselskab. Derfor har selskaberne blikket stift rettet mod prisudviklingen i præmierne og selvfølgelig combined ratio, der er forholdet mellem præmieindtægter og udgifter til erstatning og administration. Og jeg tror, at det trods inflationen vil lykkes de fleste selskaber at tjene flere penge på grund af det højere rentemiljø. Samtidig bør mere ro på de finansielle markeder styrke investeringerne i forhold til 2022, medmindre noget går helt skævt” siger Mikkel Emil Jensen.

I 1. kvartal opnåede Tryg et overskud på deres investeringer på i alt 167 millioner kroner. Resultatet er drevet af positive afkast på aktier og fastforrentede aktiver.

”Udbytte for kvartalet på 1,85 kroner per aktie er højere end det implicitte kvartalsvise niveau i 2020, hvilket var det sidste år før opkøbet af RSA Skandinavien – der blev finansieret af en fortegningsemission på 37 milliarder danske kroner, hvilket resulterede i mere end en fordobling af antallet af aktier,” siger koncernchef Morten Hübbe.

Væksten i og den øgede indtjening i branchen skal primært komme fra de varslede ekstraordinære prisforhøjelser, som mange af selskaberne allerede har meldt ud over for deres kunder. Prisforhøjelser, der omhandler stort set alle produkter og på tværs af branchen.

Et selskab kan komme til at stikke ud

InsideForsikring har tidligere beskrevet, at selv om forsikringsselskaberne informerer om  prisforhøjelser i deres årsrapporter, er det meget individuelt, hvor tydelige de hver især er i deres kommunikation om præmieforhøjelser. Nogle kan varsle en konkret stigning på et specifikt produkt, mens andre kommunikerer mere generelt, hvilket kan være svært at gennemskue som kunde.

Nogle selskaber taler om stigninger på mellem 25 og 50 procent for visse kunder og produkter. Men hos andre selskaber, der havde det ekstra svært i 2022, kan der blive tale om endnu højere stigninger.

Kigger man på nogle af de selskaber, der klarede sig ekstra dårligt i 2022, og som derfor er særlig udfordrede i år, stikker flere ud. Først og fremmest Købstædernes Forsikring, der formentlig ser ind i et svært økonomisk år. Sidste år fik selskabet et utilfredsstillende investeringsresultat med et minus på 136 millioner kroner. Året inden opnåede man et plus på 295 millioner kroner. Dertil kom store tab og store omkostninger i forbindelse med en storbrand i Vanløse, og kigger man på selskabets combined ratio landede den over 100 procent.

Af andre selskaber, der kommer til at skulle levere et markant bedre resultat, kan fremhæves LB Forsikring med en combined ratio i 2022 på 106,7 procent og Gartnernes Forsikring, der endte på 104 procent. Derudover kommer især Protector Forsikring og Privatsikring til at arbejde med at få nedbragt deres omkostningsprocent, som sidste år lå på henholdsvis 65 procent og 44 procent.

Aftagende økonomi kan koste

Trods udsigt til vækst og stigende indtjening betyder det ikke, at den hellige grav er vel forvaret. Udfordringerne er bestemt til at få øje på. Selv om inflationen har været faldende over flere måneder, er den stadigvæk høj. Og skaderne er fortsat dyre at reparere, når man kigger på lønningerne og priserne på byggematerialer.

Godt nok har flere af de større forsikringsselskaber haft mulighed for at udnytte deres volumen i deres samarbejder med de forskellige leverandører. Flere af dem har stabile fastprisaftaler for at gardere sig mod ekstra høje omkostninger i forbindelse med skader. Men det har ikke været nok til at bremse inflationens indhug i selve indtjeningen i 2022. Og det samme kan ske igen i år.

”Modargumentet mod en stabil præmievækst er, at økonomien er aftagende. Væksten peger nedad, og der kan potentielt komme en recession mod slutningen af 2023. Det må tiden selvfølgelig vise,” siger Mikkel Emil Jensen og fortsætter:

”Når det er sagt, ser vi normalt, at langt de fleste forsikringsselskaber klarer sig stabilt igennem de perioder, hvor vi oplever økonomisk tilbagegang. De fleste mennesker vil altid forsøge at holde fast i deres forsikringer, selv om de mister deres arbejde. Så man ser typisk ikke de store udsving i præmieindtægterne under økonomiske kriser. Det er mere på erhvervsdelen, hvor eksempelvis en tømrervirksomhed drosler ned og sælger nogle biler, der ikke længere skal forsikres.”

Prisforhøjelser uundgåeligt

Hos brancheorganisationen Pension og Forsikring peger underdirektør Pia Holm Steffensen på, at de udfordringer, som de danske forsikringsselskaber kæmpede med sidste år, er fulgt med ind i 2023.

”2022 var et specielt år, fordi der var store udsving på selskabernes investeringsresultater, mange af dem led store investeringstab. I 1. kvartal i år kan vi se, at verden stadig er usikker. Der er stor finansiel usikkerhed, en potentiel bankkrise, inflation, krig i Ukraine, kryptovaluta, udfordringer med forsyninger, og alt dette fortsætter i år. Derfor er det svært at sige, hvad det kommer til at betyde for selskabernes investeringer. Verden er mere usikker lige nu, end vi har været vant til i branchen de seneste 15 år,” siger Pia Holm Steffensen og peger på en af de ting, der fylder i branchen lige nu:

”Jeg tror, at mange selskaber i forsikringsbranchen lige nu sidder og tænker sig om, hvad de skal stille op med deres præmier. Det er ikke underligt, at de snakker om ekstraordinære prisforhøjelser, og de kommer jo, fordi de udgifter og omkostninger, de har i forbindelse med skader og reparationer, ikke kan måle sig med den normale indeksregulering. Derfor har selskaberne et generelt fokus på at levere en god basisforretning og et godt forsikringsteknisk resultat, selv om det kan være svært for nogle selskaber pga. de øgede omkostninger.”

 

Læs mere

Hybridkrig rammer cyberforsikring på kritisk tidspunkt

Massive prisstigninger på forsikringer vil fortsætte. Nogle selskaber vil dumpe priserne

Nye forsikringer mod forsyningsproblemer har lange udsigter, selv om behovet er der

Danica er topscorer i armlægning om SUL-forsikringer

Forsikrings- og pensionsselskaber topper Finanstilsynets bødeliste: “Der kunne uddeles mange flere bøder”

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension