;
CB

Inside story

Forsikringsbranchen drøner mod historisk rekordår

Det går så godt i landets største børsnoterede forsikringsselskaber, at man på den rene forsikringsdrift tjener flere penge end nogensinde. Vi ser nærmere på forsikringsbranchens vigtigste nøgletal, og om de fede tider kan fortsætte i 2018 med et forandret konkurrentbillede

Der tjenes penge som aldrig før i den danske forsikringsbranche. Trods forudsigelser om alt fra øget konkurrence til dårligt vejr og selvkørende biler uden forsikringsbehov, er der sket det stik modsatte. Indtjeningen er steget, og alt tyder således på, at 2017 bliver det bedste år nogensinde for de danske skadesforsikringsselskaber.

Det viser en gennemgang af de danske forsikringsselskabers combined ratio, som er udtryk for, hvor meget der tilfalder selskabet af præmiekronerne, når omkostninger og erstatninger er betalt. Jo lavere, jo bedre – og ligger selskabet på over 100, er der tale om et underskud. Topdanmark ligger helt tæt med ærkerivalen Trygs danske forretning efter ni kvartaler i år, hvor begge selskaber har en combined ratio på 81,9, hvilket svarer til, at Topdanmark og Tryg tjener 18,1 kr., hver gang der sælges forsikringer for 100 kr.

Her er årets vindere og tabere i forsikringsbranchen inddelt efter Combined Ratio. Kilde: InsideBusiness’ regnskabsgennemgang

”Det har været det bedste år i meget lang tid, så der sker ikke noget ved at kalde det for et rekordår. Der har ikke været meget vinter og heller ikke mange vejrskader,” siger CFO for Tryg Christian Baltzer, som har afløbsgevinster fra tidligere års skader på 4,4 procentpoint til at forsøde regnskabet. Tallet stammer fra Trygs danske forretning alene og er således direkte sammenligneligt med de øvrige rent danske spillere. For hele Trygs forretning ligger combined ratio lidt højere, da det ikke er gået nær så godt for Trygs norske forretning. Trygs resultat er en knivspids bedre end Alkas, som man jo netop har købt.

Rekordår og direktørexit

Også Codan ligger med 81,9 efter første halvår, men tallet skal ses, i lyset af at Codans regnskab er taget for RSA’s skandinaviske forsikringsforretning for første halvår. Så det er ikke et rent billede af det danske forsikringsmarked. Men hos Topdanmark lægger  kommunikations- og investor relations-direktør Steffen Heegaard ikke skjul på, at det er et rekordresultat:

”Ja, det er rekordniveau.  Det er en kombination af held og arbejdet på at effektivisere forretningen.” Bemærkelsesværdigt nok opnås tallet samme år, som den mangeårige Topdanmark-direktør Christian Sagild blev strittet ud.

De gode tider bekræftes af en af Danmarks mest erfarne aktieanalytikere på forsikringsområdet, Per Grønborg fra SEB. Også han vurderer, at det meget vel kan være det bedste år nogensinde,målt på combined ratio.

”Svineheld spiller selvfølgelig en rolle, det har ikke været rigtig vinter i første kvartal, og efteråret var også mildt. Så man kan sagtens forestille sig, at 2018 ikke bliver nær så godt som 2017 målt på det nøgletal.”

Ifølge Per Grønborg er der også sket det, at konkurrencepresset er aftaget, efter at Protector og Gjensidige Forsikring er blevet mindre aggressive på det øvre SME-marked, og det giver mere ro til at tjene penge på forsikringer, som blev solgt alt for billigt – i hvert fald ifølge de store markedsaktører. Protector har da også fået markant bedre nøgletal end sidste år, da combined ratio for hele året i den danske forretning lå på 113, hvilket ikke er bæredygtigt.

Aggressive spillere på privatmarkedet er tæmmet

Ifølge Per Grønborg ser vi nu et marked, hvor de førhen så aggressive LB Forsikring og Alka, som netop er opkøbt af Tryg, er blevet lidt mindre sultne. Samtidig er de nye digitale spillere som f.eks. Next Forsiking, der ejes af bl.a. Nem Forsikring og et par iværksættere, endnu ikke store nok til at have reel betydning på markedet.

”Det bliver rigtig spændende at se Alkas nye rolle på markedet. For umiddelbart bliver de mere konkurrencedygtige med Tryghedsgruppens kundebonus i ryggen,” forklarer Per Grønborg, som påpeger, at det også kan være svært at håndtere eventuelle prisforskelle mellem Alka og Tryg.

Men hos Tryg forudser CFO Christian Baltzer, at det ikke bliver et problem at differentiere mellem Trygs og Alkas produkter.

”Vi har i snart 75 år haft forskellige prisstrukturer på samme produkter hos Tjenestemændenes Forsikring. Det har fint kunnet hænge sammen. Jeg tror godt, at vi kan opretholde de to brands.”

Alka, der hidtil har været en udfordrer i markedet, får tillige adgang til Tryghedsgruppens kundebonus. Men det er næppe en model, som giver forbedringer fra dag til dag for Alkas konkurrencekraft. For selv om systemet har eksisteret i to år, så er det ikke engang alle Trygs kunder, som er opmærksomme på, at de får penge tilbage.

”Jeg ville ønske, at jeg kunne svare entydigt ja, kundebonus virker i konkurrencen. Men vi kan konstatere, at 17-18 pct. af de kunder, som ikke er kunder hos nu, kender til det. Og 25 pct. af vores egne kunder er ikke klar over, at de får penge tilbage. Det skal vi gøre bedre. Så i det lys har Kundebonus endnu ikke gjort den store forskel,” forklarer Christian Baltzer, som peger på, at stordriftsfordele på indkøb og skadesbehandling og fokus på egen effektivitet har været det bedste værn mod øget udefrakommende konkurrence for Tryg.

Alm. Brand mister førerposition

For landets fjerdestørste spiller på forsikringsmarkedet, Alm. Brand, er det for Søren Boe Mortensen et lille skridt ned ad rangstigen. For selv om tallene fortsat ligger blandt de bedste på markedet, så ligner det et farvel til rollen som det bedst drevne forsikringsselskab i Danmark målt på combined ratio – en rolle, som Alm. Brand efterhånden har haft i flere år:

”Nu kan man ikke udtale sig snorlige om den slags, før året er gået, men ja, det har indtil videre været et fint år. Og ja, det er rigtigt, at Tryg og Topdanmark går forbi os i år efter et godt første halvår, selv om vi havde et bedre tredje kvartal. Men vi har altså også været nummer et 4-5 år i træk,” siger Søren Boe Mortensen.

Også i Alm. Brand har man bemærket, at de to norske udfordrere er på tilbagetog i Danmark. Nu er spørgsmålet, om Alka bliver en ligeså hård konkurrent, som man før har været:

”Vi tager markedsandele på alle segmenter i øjeblikket. Jeg tror, at Alka vil være konkurrent i morgen, ligesom man også var en konkurrent i går. Det er ikke noget, vi ikke kan håndtere. Jeg kan samtidig konstatere, at ingen af de nye spillere har flyttet markedet mærkbart,” siger Søren Boe Mortensen om udfordrere som Nem Forsikring og Next Forsikring med flere.

Topdanmark lader robotterne tage over

Hos Topdanmark ligger de normale forventninger til forsikringsdriften på en combined ratio på 90-91. Der er tillige en usikkerhed med afløbsgevinster, men faktisk havde Topdanmark højere afløbsgevinster i 2016 end i 2017, hvor de ligger på 3,7 procentpoint. Og alligevel ender combined ratio lidt bedre i 2017.

Især vejret spiller en rolle, idet Topdanmark normalt regner med vejrskader for 120 mio. kr. for de første tre kvartaler af året, så ligger de på bare 20 mio. kr. for Q1-Q3 2017.

I det seneste år har Topdanmark arbejdet hårdt på at øge effektiviteten ved at lade robotter og onlineprocesser stå for en større del af forretningen, så 57 pct. af alle skadesanmeldelser nu foregår elektronisk. Desuden har Topdanmark arbejdet på at forbedre kundeporteføljen ved at lade assurandøren lave en selvstændig risikorapport, når der oprettes en ny kunde, så man kan vurdere, om det er en kunde med en forventet god eller dårlig risiko, forklarer Steffen Heegaard.

Foto: CFO Christian Baltzer fra Tryg ser endnu ikke entydige konkurrencefordele ved Tryghedsgruppens kundebonus.

Læs også Her er forsikringsbranchens tabere på driften i 2017

LÆS MERE

Vi går bag om Trygs nye offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt