female hold mobile smartphone photographing car accident

Inside story

Forsikringsselskaber skal erstatte vanvidsbilisters konfiskerede biler

De nye regler for vanvidsbilisme er yderst problematiske for flere forsikringsselskaber, der står til at skulle betale for konfiskerede leasingbiler, bekræfter Forsikring & Pension, som vil genforhandle omstridt paragraf.

Reglerne om vanvidsbilisme har ganske mange utilsigtede konsekvenser. En af dem er ganske alvorlig for flere selskaber i forsikringsbranchen, som har tegnet forsikringer til leasingselskaber. De risikerer nemlig at skulle udbetale erstatning til leasingselskabet for biler, der bliver konfiskeret.

Det skyldes en særlig bestemmelse i det fælles regelsæt om forsikring af leasingbiler, som er indgået mellem Forsikring & Pension (F&P), Finans Danmark og Finans & Leasing.

Ifølge underdirektør i F&P Pia Holm Steffensen er der ikke så meget at være i tvivl om. Forsikringsselskaberne skal betale for de leasingbiler, som bliver konfiskeret, uanset hvem der kørte i bilen, da pågældende blev stoppet af politiet.

”Ja, vores vurdering er faktisk, at forsikringsselskaberne dækker i sådanne sager. Men der er tale om en paragraf, som er lavet i en helt anden kontekst. Det er klart, at vi på ingen måde synes, det er rimeligt, at de øvrige forsikringskunder skal være med til at betale for de bilister, som er blevet taget for vanvidsbilisme. Det vil vi nu gå i dialog med leasingselskaberne om for at få ændret,” siger Pia Holm Steffensen.

Drejer sig om op til 150.000 danske biler

Sagens kerne er den såkaldte F-deklaration med følgende ordlyd i de vilkår, der beskriver, hvad forsikringen dækker for såvel leasing som almindelig bilfinansering: ”Beslaglæggelse af køretøjet i over seks måneder som følge af strafbar handling, eller hvor køretøjet er konfiskeret og ikke meldt frigivet inden fire uger, efter meddelelse herom er afgivet til selskab, og forudsat kaskoforsikring er tegnet. Værdien opgøres efter udløb af frist, og erstatning udbetales.”

Ifølge Pia Holm Steffensen drejer det sig om mellem 120.000 og 150.000 danske biler, som via aftaler mellem leasingselskaber og forsikringsselskaber er dækket af den famøse paragraf. Og det finder man stærkt uheldigt, fordi man allerede nu har konfiskeret langt over 200 biler, hvoraf en pæn del af været leasingbiler.

Som beskrevet i InsideBusiness sidste uge er der tale om et nyt vanvidsbilisme-regelsæt, som i omfattende grad forskelsbehandler bilisterne alt efter deres ejer og finansiering. Får man således konfiskeret en bil, man har købt kontant, mister man hele bilens værdi, inklusive registreringsafgift, er bilen finansieret i banken, går pengene fra salget af bilen til at dække bankens pant, mens man i sager med leasingbiler skal betale bilens værdi, eksklusive registreringsafgift. I sidstnævnte tilfælde er der dog tvivl om, hvem der får regningen: leasingtager eller forsikringsselskab?

”Ja, det er vi usikre på. Umiddelbart vil jeg sige, at leasingselskabet er dækket via F-deklarationen. Leasingselskabet skal i hvert fald ikke have pengene to gange. Men det er ganske komplekse regler, som vi endnu ikke har overblik over de juridiske konsekvenser af.”

Ifølge Pia Holm Steffensen vil man nu tage kontakt til Finans & Leasing for at forhandle om ordlyden af en ny F-deklaration. Men det ser umiddelbart ikke ud til at være muligt at ændre i betingelserne for allerede indgåede kontrakter mellem forsikringsbranchen og leasingselskaberne.

Advokat: Forsikringsbranchen har et problem

At forsikringsbranchen kan have et alvorligt problem, når leasingbiler bliver konfiskeret af staten ved vanvidskørsel, bekræftes af advokat og partner Jesper Ravn fra ARK Advokatpartnerselskab, som er specialiseret i forsikringssager.

”Flere forsikringsselskaber arbejder lige nu på højtryk for at stramme betingelserne for de forsikringer, der er tegnet for leasingselskaber. Det skyldes, at de typisk er omfattet af en standarddækning, som gør, at leasingselskabet er dækket, hvis der sker statslig konfiskation af bilerne. Og den ser også ud til at gælde i sager, hvor bilen er blevet brugt til vanvidsbilisme.”

F-deklarationen har været en standardformulering i aftalegrundlaget mellem leasingselskaber og forsikringsselskaber, som har fungeret fint i årevis, fordi en bil efter beslaglæggelse af den ene eller den anden årsag før eller siden er vendt tilbage til dens ejermand, leasingselskabet. Men det har ændret sig med reglerne for vanvidsbilisme, som Jesper Ravn finder så vidtgående, at der er stor risiko for, at reglerne bliver omstødt ved EU-Domstolen på et senere tidspunkt.

”Det har aldrig været formålet med den dækning, at den skulle dække som følge af reglerne om vanvidskørsel.”

I brancheorganisationen Finans & Leasing ligger direktør Christian Brandt i forvejen i heftig opposition til transportminister Benny Engelbrechts vanvidsbilismeregler på grund af førnævnte forskelsbehandling. Han er godt klar over problemstillingen.

Leasingbranchen ser frem til forhandlinger

”Hvis F&P vil ændre på vilkårene i F-deklarationen, som er blevet til i samspil mellem Finans Danmark og Finans & Leasing, så ser vi frem til et udspil. Jeg har ikke yderligere kommentarer til det.”

I en artikel i InsideBusiness sidste uge foreslog Christian Brandt, at man i stedet for konfiskationsreglerne indfører et samlet regelsæt, hvor bilisten får en bøde på bilens værdi, inklusive registreringsafgift, mens bilen sendes tilbage til rette ejermand, bank, leasing- eller finansieringsselskab eller bortauktioneres, hvis der er tale om en bil, som er købt kontant.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har tidligere udtalt sig til InsideBusiness om nogle af de uheldige konsekvenser ved vanvidsbilismereglerne. Kort fortalt er opfattelsen hos lovgiver altså, at det først og fremmest handler om at få konfiskeret vanvidsbilisternes køretøjer:

“Jeg understreger gerne endnu en gang, at vanvidskørsel skal stoppes. Det er fuldstændig hensynsløst og respektløst over for alle borgere her i landet at køre så vanvittigt rundt på vores veje, som vi efterhånden ser det hver eneste dag. Vi er derfor nødt til at sætte hårdt mod hårdt, og det har et meget stor flertal i Folketinget heldigvis været enigt med mig i. Vanvidsbilisten bliver derfor med de nye regler straffet med ubetinget fængsel allerede første gang. Hvad angår beslaglæggelse og senere konfiskation af køretøjet, så handler det imidlertid ikke om at straffe ejeren af køretøjet. Det handler om at få fjernet køretøjet fra vores veje. En resolut handling, der vil medvirke til at forhindre, at vanvidsbilisten på ny bruger køretøjet til vanvidskørsel. Derfor sker konfiskationen, uanset om der er pant i køretøjet eller ej. Så jeg må igen kraftigt opfordre til, at man overvejer, hvem man leaser, udlejer eller låner sit køretøj til,” lød det i en skriftlig kommentar til InsideBusiness.

 

LÆS MERE

Stor forskelsbehandling i vanvidsbilismesager: Nogle slipper langt billigere end andre

Danske Bank lukker ned for udskældt leasing af luksusbiler

Alvorlig kriminalitet knyttes til leasingbranchen. Nu skal de brodne kar fjernes

Minister går ind i bilsvindelsag. Vil stramme op på synskontrol

Forsikringsselskab slår svindelalarm: Stadig flere leasingbiler ‘forsvinder’

Storstilet svindelskandale rammer leasingbranchen

Danske Banks leasingselskab taber nok en bilimportøraftale på gulvet

Leasingbranchen risikerer hvidvask, fup og dårligere kreditvurderinger

Mæglerhuse slår alarm: Næsten umuligt for visse brancher at forsikre sig