topdanmarkhermann

Inside story

Forsinkelser og Topdanmark-opgør rammer Nordea Pension med ekstremt dårlig timing

Både Nordea og Topdanmark er sjældent formelle og professionelle om det søgsmål, som nu rammer Topdanmark efter Nordeas køb af Topdanmark Liv. Men realiteten er, at Nordea Pension har et stort potentiale på det danske pensionsmarked, og det forbliver indtil videre uforløst på grund af it-udfordringer.

Rundtom på pensionsmarkedet vækker det stadig mere undren, at Nordea Pension ikke for alvor er synlig i højaktuelle udbudsrunder og i kampen for at tage bankkunder ind. For lige præcis pensionsselskabet med den nordiske storbank i ryggen står med virkelig stærke kort på hånden via sit kontaktnet i virksomhederne, ligesom det lige præcis i år er et meget aktivt år i pensionsbranchen med talrige udbudsrunder.

Herudover er det værd at bemærke, at Nordea Liv p.t. faktisk ligger suverænt bedst på afkast over tre og fem års sigt, hvad der er et ganske godt salgsargument for at blive kunde i det selskab.

Desuden taler mæglere og pensionseksperter om, at der i den grad er behov for flere valgmuligheder på hylderne ud over PFA, Danica, Velliv og AP Pension. Så hvorfor er man ikke i gang?

Pensionsekspert Gert A. Nielsen fra BedstPension finder det enormt ærgerligt, når Nordea Pension ikke kan gå fuldtonet ind i konkurrencen på grund af udfordringer med sin it-platform.

”Der kan sagtens opstå en situation, hvor en HR-chef kommer med et pensionsudbud, hvor vi så ikke kan tage Nordea Pension med, fordi der eksempelvis er problemer med deres it-platform og manglende funktionalitet i en moderne app-løsning. Så er det da enormt ærgerligt, for Nordea Pension har over de sidste fem år leveret de bedste afkast, de har delvis passivt forvaltede produkter med lave omkostninger og kanongode afkast. Derfor er der et stort behov for, at man hurtigst muligt får it-platformen op at spille, så man ikke bliver fravalgt, selv om man står som dem, der har det bedste tilbud. Nordea Pension skal derfor fastholde deres gode investeringssetup, samtidig med at de fastholder de lave omkostninger.”

Kritisk for konkurrencen med flere spillere

Gert A. Nielsen mener, at det er kritisk for konkurrencen, at der er fem velfungerende kommercielle spillere PFA, Danica, Velliv, AP Pension og Nordea Pension plus Sampension på markedet, ellers kan der hurtigt være for få spillere til at gennemføre et meningsfuldt udbud.

”Der kan bare hurtigt opstå det, hvor en eller to aktører melder fra, for eksempel på grund af manglende tid, og så kan man altså hurtigt stå tilbage med en eller to mulige leverandører. Og det er bare ikke nok til at gennemføre et meningsfyldt udbud. Derfor bliver det rigtig godt for konkurrencen, når Nordea Pension er klar til at gå ind med fuld styrke,” lyder det fra Gert A. Nielsen, som har set nogle tilsvarende udfordringer hos AP under deres fusionsproces med Skandia, som de nu forhåbentlig endelig er ved at få styr på.

Opfattelsen deles andre steder blandt mæglerne.

”Det er klart, at det vil være positivt for konkurrencesituationen i pensionsbranchen, hvis der er flere aktører, man kan tage med i udbuddene og sende kunder til. Det er, tror jeg, et udbredt ønske blandt mæglerne,” siger Jørgen Svendsen, aktuar og pensionsekspert hos AFPR.

Også han peger på, at timingen for Nordea Liv er rigtig uheldig.

”Det er et rigtig spændende år for pensionsbranchen lige nu – og lige præcis Nordea Pension står stærkt, da man på grund af gode afkasttal har gode muligheder for at få nye kunder ind. Derfor er det ekstra ærgerligt.”

Det er tankevækkende, at Nordea offentliggjorde købet af Topdanmark Liv den 18. marts 2022 i form af en fælles pressemeddelelse med citater fra både Topdanmarks topchef, Peter Hermann, og fra direktør i Nordea Mads Skovlund. Den 1. december 2022 skiftede Topdanmark Liv navn til Nordea Pension, og købet blev officielt gennemført, efter at alle myndighedsgodkendelser var faldet på plads.

Det er nu et år og fire måneder siden. Så derfor er det ikke overraskende, at man rundtom i pensionsbranchen taler om, at man fortsat ikke ser Nordea Pension være en del af de mange udbudsrunder, der p.t. kører for fuldt blus i hele branchen.

Store it-problemer

Forklaringen på dette skisma har floreret som brancherygte i nogen tid: At frustrationen over en manglende evne til at ’carve’ Topdanmark Livs kunder ud af Topdanmarks it-systemer for at overføre dem til Nordea har bragt Nordeas ledelse så højt op i det røde felt, at man har bebudet et erstatningssøgsmål mod Topdanmark.

Det kom frem i Topdanmarks regnskab for første kvartal, og det er en sag af en vis størrelse, idet Topdanmark selv skriver om den i regnskabet:

”Topdanmark Forsikring er gået i dialog med Nordea-koncernen om den endelige it-adskillelse af Topdanmark Liv Holding og integrationen i Nordea-koncernen. It-processen har vist sig at være mere omfattende, kompleks og tidskrævende end først forventet. Nordea-koncernen har endvidere forbeholdt sig ret til at rejse krav mod Topdanmark Forsikring for visse potentielle tab. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Topdanmark at fastlægge størrelsen eller eksistensen af de potentielle tab, og det er således ikke muligt at vurdere, om de vil udgøre tab, som Topdanmark Forsikring kan blive gjort ansvarlig for under det underskrevne.”

Men hvem er egentlig ansvarlig for miseren, og kan Topdanmark eventuelt skyde sagen videre mod sine leverandører?

Umiddelbart er det oplagt at se mod Keylane, som lavede en ny it-platform til Topdanmark, der blev kaldt et af de ambitiøse it-projekter i branchen i en pressemeddelelse fra 2019.

”Topdanmark skiftede til en ny it-platform fra den ene dag til den anden, herunder fuld konvertering af data fra alle legacy-systemer. Andre har valgt at bruge en it-løsning til ny forretning og lade den eksisterende forretning blive på de gamle systemer. Topdanmark har valgt en mere vovet tilgang og lukker deres gamle systemer ned på én gang. Dette storstilede projekt blev gennemført sammen med en omfattende forretningstransformation for at maksimere fordelene ved den nye platform. Nu står Topdanmark med en helt ny it-platform gearet til at imødekomme fremtidens krav om øget digitalisering, forandringshastighed og konkurrenceevne,” fremgik det af pressemeddelelsen, som Vivian Byrholt, daværende administrerende direktør i Topdanmark Liv og nu topchef i Nordea Pension, stod bag.

”Vi er meget glade for, at et så ambitiøst projekt som dette er gået i gang uden væsentlige udfordringer. Rejsen med Keylane har været spændende og på et yderst professionelt niveau. Keylane forstår branchen og kender de nødvendige tiltag for en optimal løsning. Vi har tænkt digitalt fra starten – og nu har vi fået en moderne standardplatform, som på alle måder understøtter vores strategi mod at blive et værdiskabende forsikrings- og pensionsselskab med kunden i centrum. Den komplette digitale løsning fra Keylane frigør ressourcer til hurtig udvikling af produkter og services til gavn for vores kunder, og samtidig understøtter den os i at opfylde compliancekrav,” lød det fra Vivian Byrholt.

Keylane: Vi henviser til Topdanmark

InsideBusiness har forsøgt at få en kommentar fra Keylane, om det er dem, der har et problem med it-systemet, som står i vejen for overførslerne. De henviser til Topdanmarks presseafdeling for yderligere information.

Heller ikke Netcompany, som siden 2018 har arbejdet for Topdanmark har været med til “at implementere to digitale platforme med det formål at øge effektiviteten, konsolidere syv kernesystemer på en enkelt moderne standardplatform og automatisere 80 procent af hovedprocesserne,” har nogen kommentarer, bortset fra at Netcompany altså ikke har været rådgiver på salget af Topdanmark Liv til Nordea.

Ifølge Jørgen Svendsen er det dog mere komplekst end som så med et muligt leverandøransvar.

”Jeg tror ikke, at problemet kan isoleres til Keylane. Det er et problem for Topdanmark. Man har kontraktsystemer, rådgivningssystemer, pensions- og forsikringssystemer og problemer med at skære kunderne ud af disse. Det gælder nok især for de kunder, der har garanterede ordninger, som ligger i et andet system. Det er en vanskelig øvelse.”

Både Nordea og Topdanmark nedtoner konflikten

Fra både Nordeas og Topdanmarks side er man meget formelle i forhold til situationen.

”Vi har længe haft et strategisk partnerskab med Topdanmark, og det har vi fortsat. Opkøbet af Topdanmark Liv – nu Nordea Pension Danmark – fra Topdanmark går overordnet efter planen. Separationen af it-systemer, som er Topdanmarks ansvar, skrider også fremad, men tager længere tid end forventet. Det er hverken første eller sidste gang, at sådan en proces trækker længere ud end forventet – og vi er sikre på, at vi finder en løsning,” lyder det fra Nordeas presseafdeling, der mener, at omkostningerne for Nordea ikke vil have ”væsentlig betydning.”

Heller ikke Topdanmarks pressechef, Søren Martin Olsen, er videre meddelsom, for eksempel hvorvidt Topdanmark kan skubbe et krav over på egne it-leverandører og konsulenter:

”Processen, der omfatter den endelige separation af vores tidligere livs- og pensionsselskab, har vist sig mere omfattende, kompleks og tidskrævende end først antaget, fordi der er tale om en teknisk kompliceret proces. Vi er i god dialog med vores samarbejdspartner Nordea om at finde løsninger.”

Om det mulige søgsmål er der heller ikke meget at hente hos Topdanmark.

”Derudover har Nordea taget forbehold om at rejse krav mod Topdanmark for visse mulige tab. Det er ikke unormalt i forbindelse med større transaktioner. Vi har omtalt dette i vores kvartalsrapport, da det kan få betydning. Men processen er ikke så fremskreden, og det kan derfor endnu ikke vurderes, om der er tale om tab, eller hvorvidt vi har et ansvar,” lyder det fra Søren Martin Olsen.

 

Læs mere

Afsløring: Topdanmark central i skjult brancheopgør bag Tryg-dom

Dom er det ultimative mareridt for Tryg, minder om Danske Banks møgsag

Pensionsselskaber rådvilde om central etisk problemstilling om AI-drevne dræbervåben

Pensionsbranchen står fortsat splittet om investering i våben

Statsminister Mette Frederiksen presser pensionsbranchen for øgede investeringer i våben og forsvar

Russiske cyberangreb udstiller virksomheders sårbarhed. Men forsikringsselskaber øjner muligheder

Kære statsminister, du er så sent ude med budskabet om oprustning, at det er pinligt

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Hybridkrig rammer cyberforsikring på kritisk tidspunkt

Ukraine-krig ændrer forsikringsbilledet totalt. Pris på cyberforsikringer skyder i vejret

Risikoen for cyberangreb undervurderes – og forsikringssummerne skal op