6053674209_37be9dd830_b-764x558

Inside story

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Flere danske kapitalforvaltere har i årevis jagtet afkast til deres investorer ved at låne penge ud til virksomheder. Men den massive økonomiske uro rammer nu markedet, og det er gået hårdt ud over afkastet hos flere forvaltere, der ruster sig til udfordrende tider.

Flere af landets uafhængige forvaltere har i årevis opbygget store forretninger og tjent millioner på at sælge alternative investeringer med solide afkast og begrænset risiko, blandt andet kreditobligationer med begrænset risiko samt lån til vækstvirksomheder og ejendomsbranchen.

Produkterne har i flere år leveret solide afkast til forvalternes investorer, men den massive økonomiske uro begynder nu også at indhente forvalterne og deres investeringer.

Et godt eksempel er den nordjyske kapitalforvalter Formue Nord.

Formue Nord beskriver sig selv som ”den ledende aktør” i skræddersyede finansieringsløsninger til børsnoterede mikro-, small- og midcapvirksomheder i Norden.

Kapitalforvalteren står bag to fonde, Fokus og Markedsneutral, som ifølge forvalterens egne tal har leveret årlige afkast på mellem 6 og 10 procent.

Afkastene er baseret på lån til mindre børsnoterede virksomheder på især den svenske og danske First North-børs. I fondene ligger lån til hhv. 21 og 13 selskaber, og i begge fondene udgør lånene over halvdelen af egenkapitalen i fondene, og dermed tegner de sig også for langt den største risiko.

Men på det seneste har Formue Nord været ramt af flere udfordringer. Det førte i oktober til, at forvalteren med egne ord oplevede sin “værste måned afkastmæssigt” i den ene af de to fonde, nemlig Formue Nord Fokus.

Månedens afkast endte med et tab på 4,4 procent og overgik fondens hidtil værste måned, marts 2020, da coronakrisen var på sit højeste. Samtidig er Formue Nords fonde såkaldte open-ended, hvilket betyder, at investorerne kan trække deres penge ud ved hvert månedsskifte.

Om nogle investorer har valgt at benytte sig af den mulighed, er uvist, idet Formue Nord ikke har ønsket at kommentere denne artikel.

I en månedsrapport skriver Formue Nord, at årsagen til tabet i fonden er to lån, som Formue Nord har været nødt til at nedskrive med hhv. 80 og 60 procent.

”Vi forventer ikke at genvinde disse nedskrivninger senere og betragter dem derfor som et permanent tab,” skriver Formue Nord i rapporten.

Ramt af overraskende konkurs

I det ene tilfælde skyldes den store nedskrivning, at det pågældende selskab er gået konkurs, mindre end seks måneder efter at selskabet senest rejste penge.

Formue Nord kalder konkursen meget overraskende og skriver, at forvalteren har været i tæt dialog med selskabet og dets rådgiver om at finde løsninger, ”men ultimativt set var det ikke fordelagtigt at forsvare lånet”, skriver forvalteren.

Den anden nedskrivning skyldes et markant fald i den sikkerhed, der var stillet for Formue Nords tilgodehavende. Sikkerheden har Formue Nord realiseret i oktober, men forvalteren har samtidig rejst et retskrav mod virksomheden, skriver forvalteren.

Formue Nords vurdering er, at risikoen i forvalterens niche ”er historisk høj”. Derfor vil forvalteren være særdeles selektiv, når man vurderer nye investeringer, men vurderer samtidig, at der er gode muligheder for at få en historisk høj rente og anden betaling på de lån og investeringer, man foretager.

”Med de markedsforhold, vi nu opererer under, og med det mandat, der ligger i investeringsselskabet til at tage risiko og være afkastsøgende, er det forventeligt, at vi vil se større udsving (volatilitet) i den kommende tid,” skriver Formue Nord.

Akut likviditetsmangel hos pensionskasser

En anden forvalter, der tidligere har oplevet, hvordan de alternative investeringer pludselig kan give udfordringer, er det københavnske fondsmæglerselskab Accunia.

Accunia specialiserer sig primært i de såkaldte CLO’er, der baserer sig på gæld til virksomheder ejet af blandt andre kapitalfonde.

Netop den aktivklasse blev usædvanlig hårdt ramt i begyndelsen af coronakrisen, hvor det stærkt illikvide marked viste sig at være giftigt i en tid, hvor langt de fleste investorer pludselig er pisket til at fokusere på likviditet. Det gik dengang hårdt ud over afkastene på Accunias to børsnoterede produkter, som dog siden har genvundet det tabte, i takt med at chokket fra pandemien lagde sig.

Uroen er dog vendt tilbage med fornyet styrke i år. Det fik i foråret Accunia til at hæve de såkaldte indløsningsfradrag i flere af forvalterens fonde. Indløsningsfradraget er den procentsats, som investorerne skal betale af formuen for at sælge værdipapirerne og få pengene ind på kontoen.

Turbulensen er taget til de seneste måneder, hvor det europæiske CLO­-marked har været påvirket af uroen på de finansielle markeder, hvilket har resulteret i markante kursfald på CLO-produkter.

Baggrunden var et akut behov for likviditet fra store institutionelle investorer, heriblandt britiske pensionskasser, hvor de stærkt stigende renter har medført, at pensionskasserne har været nødsaget til at sælge aktiver for at stille yderligere sikkerhed til at dække rentederivatkontrakter.

Omvendt nyder Accunia også godt af de stigende renter, fordi forvalterens investeringer er variabelt forrentet. Accunias forventning er derfor, at den gennemsnitlige kuponrente for fondens investeringer vil stige med op til 3 procent inden for de næste 6­9 måneder.

Accunia ønsker ikke at kommentere udviklingen, men i et såkaldt faktaark for fondene, skriver forvalteren, at man endnu ikke har oplevet misligeholdelse på lånene, som forvalteren har i sin portefølje.

”De underliggende porteføljer er fortsat sunde med relativt lave allokeringer til CCC­vurderede kreditter og generelt få konkurser i lånemarkedet. Vi forventer ingen misligholdelser blandt CLO-fondenes investeringer,” skriver Accunia, der fortsætter, at man vil benytte de udvidede kreditspænd i CLO-markedet til at købe op.

Forvalter har formue på spil hos husbygger

Formue Nord og Accunia er dog ikke de eneste forvaltere, der jagter afkast gennem alternative investeringer.

Som InsideBusiness for nylig beskrev, har forvalteren Scope Investment en formue på spil hos den kriseramte husbygger Milton Huse.

Husbyggeren opnåede i 2021 en rekordomsætning på knap 2,3 milliarder kroner, men trods en mangedobling af firmaets omsætning på ganske få år fulgte bundlinjen ikke med og landede på blot 6 millioner kroner efter skat.

Siden da har den massive økonomiske uro ramt Milton Huse og landets øvrige typehusfirmaer hårdt, hvilket har fået markedet for nye parcelhuse til mere eller mindre at fryse til is. Milton Huse har således tidligere oplyst, at salget af nye parcelhuse blev mere end halveret i årets første seks måneder, og billedet er det samme hos konkurrenterne.

Sidste sommer optog Milton Huse dog et dyrt lån via den københavnske forvalter Scope Investment på lidt over 150 millioner kroner med en rente på omkring 10 procent. Lånet er en del af Scope Investments investeringsstrategi for særlige investeringer, hvor man bl.a. yder lån til ejendomsprojekter.

Scope har tidligere oplyst til InsideBusiness, at lånevilkårene for nylig er blevet genforhandlet, således at lånet er blevet forlænget med et år. I samme ombæring oplyste Milton Huse, at lånet til Scope forventes at blive indfriet før tid, og at man naturligvis vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Læs mere

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje