martin-baltser

Inside story

Fynsk bankduks viser vej ud af bankernes morads

Ikke alene har Middelfart Sparekasse ifølge Finanstilsynet landets laveste risikoprofil; pengeinstituttet har også haft held til at finde udlånsvækst, hvor mange andre banker har problemer.

”Bankens afdelinger skal kunne nå hovedsædet inden for en time i en hurtig bil – vi kalder det timeglasprincippet,” lyder det muntert fra bankdirektør Martin Baltser fra Middelfart Sparekasse med slet skjult henvisning til det kirketårnsprincip, som i en periode var Finanstilsynets måde at få lokalbankerne til at blive i deres eget område og undgå at tage for megen risiko.

Men det er altså ikke den filosofi, som Martin Baltser kører efter. I stedet har han de seneste tre år åbnet filialer i Esbjerg, Hørning, Svendborg, en erhvervsafdeling i Odense og i Århus. Sidstnævnte er dog et mindre brud på timeglasprincippet. For det tager altså en time og fem minutter at køre til byen – deraf udtrykket ”en hurtig bil”.

Efter finanskrisen har mange bank- og tilsynsfolk advaret mod for hastig vækst og nye filialer i lokalbanker. Men Middelfart Sparekasse har myndighedernes ord for at være en meget sikker bank, for målt på nøgletallet individuelt solvensbehov, som er Finanstilsynets måde at opgøre bankens risiko på, ligger Middelfart Sparekasse med landets laveste risiko på 8,66 procentpoint ifølge en analyse af bankernes kapitalsituation fra BankResearch, som InsideBusiness bringer i denne uge.

”Det er jo et godt sted at ligge. Det, som bringer os op over de 8, er kreditreservationen på svage store engagementer. Men vi har ikke store eller svage engagementer,” forklarer Martin Baltser.

Landbruget fylder under 1 procent af bankens engagementer, og derfor lider man ikke under de store nedskrivninger, som fastholder pressede banker som Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank i en lidet misundelsesværdig situation, hvor det er svært at få banken til at give overskud og få kapitalstyrken op på et tilfredsstillende niveau.

Vokser med voksende overskud

Til sammenligning opjusterede Middelfart Sparekasse resultatet for første halvår til 58 millioner kroner mod 42 millioner kroner året før. Det skete, mens banken forøgede udlånet med 5,5 procent. Af bankens halvårsregnskab fremgår det, at banken nu har 64.000 kunder eller 2.600 flere end ved årsskiftet.

”Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere er lokalendte folk, når vi udvider med nye filialer. Vi tager gode kunder ind og har en stærk kreditorganisation, som er dygtig til at samarbejde med afdelingerne. I Middelbart Sparekasse har vi brede skuldre, og vi har tid til at vente på, at tingene bliver gjort rigtigt.”

Strategien er meget simpel: At vokse i de større byer, hvor der er gang i boligmarkedet, og at holde sig til områder, hvor der er lidt gang i økonomien.

”Vi har jo lagt vores afdelinger der, hvor der bor nogle mennesker op ad E20 eller E45. I Esbjerg og i Århus har vi et godt grundlag for boligfinansiering, der er et meget attraktivt område at arbejde med for øjeblikket. Privatkunderne har det godt med den lave rente, stigende boligpriser, lave energiudgifter og lav arbejdsløshed.”

Martin Baltser peger på, at man holder de store engagementer på under 90 millioner kroner, som er Middelfart Sparekasses grænse for store engagementer i ’tilsynsdiamanten’. Samtidig forsøger man at få en stor branchemæssig spredning.

LÆS MERE

Her er landets stærkeste og svageste banker

Bankmarkedet knækker midt over

Småbanker er farligt land for store bankkunder