Georg jensen web

M&A

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

En stribe virksomheder, der ejes af kapitalfonde og pensionskasser, skal forsøge at refinansiere gæld for op imod 20 milliarder kroner de næste 12 måneder. Renterne er kraftigt stigende, og nervøsiteten blandt investorerne vokser, og det kan i sidste ende koste ejerne dyrt.

En række danske virksomheder har de senere år finansieret sig med dyr gæld ud fra den tanke, at man til enhver tid kunne refinansiere og styrke sin finansielle position.

De internationale gældsmarkeder er imidlertid på ganske få måneder gået fra at være et lidt af et slaraffenland til et marked præget af stor skepsis og nervøsitet.

Udviklingen er særdeles problematisk for mange af de danske selskaber, som enten har kapitalfonde eller pensionskasser i ejerkredsen, og som om kort tid skal forsøge at refinansiere den gæld, de optog, da verden så helt anderledes ud.

En gennemgang, som InsideBusiness har foretaget, viser således, at en stribe danske virksomheder i løbet af 2023 skal forsøge at genforhandle gæld for over 20 milliarder kroner.

Og på nordisk plan skal der i løbet af de to kommende år refinansieres risikable lån for over 100 milliarder kroner.

Det er blandt andre virksomheder som Georg Jensen, kapitalfonden Altors problembarn, Norican, og kriseramte Joe & The Juice, der det kommende år skal ud i svære forhandlinger med deres kreditorer, der typisk tæller enten banker eller en stribe obligationsejere.

Især sidstnævnte udgør en stor risiko, da de dyre obligationslån typisk ejes af en række forskellige investorer med hver deres agenda. En refinansiering kan derfor ofte ende i et slagsmål, hvis virksomhederne ikke selv har den finansielle styrke.

Hvis virksomhederne tilmed rammes af udfordringer som følge af den stigende inflation og frygten for en recession, kan der blive tale om en giftig cocktail, hvor kreditorerne vil forsøge at presse ejerne bag de enkelte virksomheder til enten at betale en langt højere rente eller hoste op med yderligere egenkapital.

”Vi har set et klart adfærdsskifte de seneste måneder. I et marked med faldende renter har rigtig mange haft mulighed for at refinansiere før tid og endda fået en rentefordel ud af det. Nu er tingene vendt på hovedet, og vi kan komme til at se nogle sene refinansieringer, hvor det virkelig strammer til,” siger Jens Houe Thomsen, der er senioranalytiker i Corporate Bonds Research i Jyske Bank.

Han peger på, at især obligationer har været et nyttigt supplement til den klassiske bankfinansiering for mange store, danske virksomheder. Men især for unoterede virksomheder med knap så store obligationer kan den store illikviditet i markedet vise sig at være endnu en uheldig faktor.

Hos Bankbrokers betegner landechefen for Danmark Lars A. Hansen den nuværende situation som en uheldig cocktail, der i sidste ende kan få betydning for ejerne bag de selskaber, der skal genforhandle deres låneaftaler.

”Generelt vil mange kreditorer sandsynligvis kræve et højere risikotillæg, da virksomhederne står overfor sværere tider end længe set. De mørke skyer i horisonten forventer vi vil blive afspejlet i virksomhedernes låneaftaler. Ud over højere rentemarginaler kan det også give anledning til, at kreditorerne vil kræve lavere gearing og dermed en øget andel af egenkapital fra ejerne. Begge dele er med til at sætte afkastmulighederne under pres,” siger han.

Kapitalfonde kæmper mod uret

For især de virksomheder, der er blevet overtaget af kapitalfonde og efterfølgende ikke har været i stand til at leve op til forventningerne, kan de kommende gældsforhandlinger blive lidt af en gyser.

Især retter flere investorer blikket mod det danske designklenodie Georg Jensen, der for præcis ti år siden blev overtaget af den Bahrain-baserede kapitalfond Investcorp for 800 millioner kroner.

Opkøbet har siden vist sig noget vanskeligt, og trods markante positive effekter fra covid-19 måtte ejerne tidligere på året skrinlægge den salgsproces, man havde skudt gang i med hjælp fra FIH Partners.

Nu står man så over for en refinansiering af koncernens obligationsgæld på 300 millioner kroner i februar vel vidende, at investorernes appetit på aktiver inden for detail i øjeblikket er minimal.

I værste fald kan det betyde, at Investcorp kun får forlænget sit lån mod enten at betale en højere rente eller skyde yderligere kapital i virksomheden. Ingen af mulighederne synes umiddelbart specielt attraktive for en virksomhed, der nu har været ejet af en kapitalfond i hele 10 år.

Den svenske kapitalfond Altor skal også om kort tid forsøge at refinansiere den obligationsgæld på 2,5 milliarder kroner, som industrivirksomheden Norican optog i 2017. Også her kan man meget vel blive ramt af den markant stigende usikkerhed og især frygten for en dybere recession. Den danske virksomhed er blandt andet tungt eksponeret mod bilindustrien, hvor flere aktører allerede nu melder om vigende salg, fordi forbrugernes adfærdsmønstre har ændret sig radikalt de seneste måneder.

Det samme gælder i høj grad kriseramte Joe & The Juice, hvor man til sommer skal forsøge at refinansiere en gæld på knap 1,1 milliard kroner til SEB og Vækstfonden. Det er penge, som koncernen efter flere år med store underskud ikke kan mønstre, hvorfor InsideBusiness erfarer fra flere kilder tæt på sagen, at de nuværende ejere med kapitalfondene General Electric og Valedo vil gå langt for at afhænde virksomheden inden da.

Stor gæld i pensionskassernes satsninger

Ud over kapitalfondene står også to af pensionskassernes store alternative satsninger over for at skulle refinansiere gæld i 2023.

Det gælder blandt andre telekæmpen TDC, der nu er splittet i to enheder, Nuuday og TDC Net, hvis ejerkreds tæller blandt andre PKA, PFA og ATP samt australske Macquarie. Her står man over for den udfordring, at der forfalder gæld for et milliardbeløb næste år.

Koncernen og dens ejere har derfor gennem længere tid været i dialog med sine kreditorer. En af udfordringerne har været, at hvor mange ser TDC Net som en relativt sikker investering i infrastruktur, ser det noget anderledes ud med forbrugergrenen Nuuday, der presses af kundeflugt og vigende omsætning.

Senest lykkedes det TDC Net at sikre sig lån for lidt over 800 millioner kroner, der skal understøtte udrulningen af fiber i Danmark, mens forhandlinger om gælden i Nuuday stadig pågår.

Også Københavns Lufthavne, der ejes af ATP og canadiske OTTP, skal refinansiere en betydelig gæld på næsten 6 milliarder kroner næste år, og selv om indtjeningen har rettet sig betydeligt efter massive tab under coronanedlukningerne, anser mange investorer selskabet for at være relativt eksponeret mod større udsving i økonomien.

Således er en recession og økonomisk smalhals hos både forbrugere og virksomheder sjældent noget, der gavner en lufthavn. Formand Lars Nørby Johansen erkender da også, at de generelle markedsbetingelser er blevet dårligere, men han tror stadig på, at det er muligt at lande en fornuftig løsning.

”Generelt må man antage, at refinansiering bliver sværere, i takt med at både renter og usikkerheden stiger. Vi er dog heldigvis i en situation, hvor vi igen tjener penge og arbejder os tilbage mod det niveau, vi så før covid-19, og det styrker vores kreditværdighed markant,” siger han og hæfter sig ved, at dialogen med långiverne ifølge formanden er positiv.

”Vi har fremlagt vores planer for dem, og vi anser de planer for både at være fornuftige og realistiske. Det er vores opfattelse, at kreditorerne gør det samme. Samtidig har vi nogle meget solide ejere, der viser stor opbakning. Det er bestemt også et vigtigt element,” siger Lars Nørby Johansen.

 

Læs mere

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 mia. til ny satsning

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt

M&A-markedet balancerer på en knivsæg

Kapitalfond klar til salg af genoprettet guldæg

Kæmpe pengetank kaster sig over kapitalfonde