velliv

Pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Det ellers hurtigvoksende pensionsselskab Velliv blinker først med kraftige prisstigninger på mere end 50 pct. for visse kunder som reaktion på Finanstilsynets regelsæt på SUL-området. Eksperter advarer om en uholdbar konkurrencesituation, hvis ikke PFA og Danica følger mere med, end man allerede har gjort.

Landets formentlig mest succesfulde store pensionsselskab, Velliv, der har vundet talrige storkunder de sidste par år, reagerer nu for alvor på den meget omtalte debat om de underskudsgivende forsikringer mod tab af erhvervsevne. InsideBusiness har talt med flere pensionskilder, som oplyser, at Velliv for 2022 hæver priserne for forsikringstypen med 20-50 pct. og i nogle tilfælde mere. Prisstigningerne rammer både nye og gamle kunder.

Dermed er Velliv først til at reagere på Finanstilsynets nye regelsæt på SUL-området, som tilsiger, at der skal være balance på pensionsselskabets forretningsområder, så man ikke kan lade underskudsgivende forsikringer finansiere af højere investeringsomkostninger.

Velliv bekræfter over for InsideBusiness, at priserne er blevet hævet.

”Finanstilsynet gør det meget klart i den nye bekendtgørelse. Forsikringsforretningen skal hvile i sig selv. Vi er enige. Vi ønsker balance – hverken mere eller mindre. Samtidig har en stor stigning i anmeldte skader pga. stress og de mange kunder, som venter på at komme gennem de offentlige systemer, der har ligget stille, presset vores risikoresultat. De to forhold betyder, at vi hæver vores forsikringspriser for 2022,” siger pressechef Mikkel Bro Petersen, som ikke vil kommentere størrelsen af prisstigningerne.

Men selskabet tilføjer, at fremtidige overskud på SUL-forsikringerne vil gå til kunderne og blive anvendt til at betale fremtidige SUL-præmier.

Desuden har Velliv ændret praksis, således at man også tilbyder kunderne et alternativ i form af en SUL-forsikring, hvor betalingen er væsentlig mindre, men ikke fradragsberettiget, og hvor dækningen er den samme.

”For nogle kunder vil det være interessant at kigge i den retning. Generelt er vi i Velliv kendt for at have en bred produktpalet, der tilgodeser alle kunder. Det er naturligt som kundeejet pensionsselskab. Det er ikke et nyt produkt, men noget, vi har haft på hylden hele tiden, og vi har også allerede kunder, der har valgt denne løsning,” konstaterer Mikkel Bro Petersen.

Rundt om på markedspladsen mødes prisstigningerne med nogen bekymring på Vellivs vegne. Det skyldes, at hverken PFA eller Danica har præsenteret kunderne for større prisstigninger. Som beskrevet i InsideBusiness fredag har Danica dog netop ændret sin prisstruktur, så kunderne får andre og bedre dækninger, mens priserne justeres i mindre grad for nogle kunder. Over for InsideBusiness har Danica af konkurrencemæssige hensyn ikke ønsket at oplyse, om man har større prisstigninger på vej.

Velliv risikerer store problemer på markedspladsen

Den erfarne pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension konstaterer, at konkurrencesituationen kan blive rigtig problematisk for Velliv, hvis ikke de to største spillere, Danica og PFA, følger med op på prisen.

”Det spændende bliver naturligvis, hvad der sker, hvis nogle af spillerne til årsskiftet har hævet priserne, mens andre ikke har det. I så fald kan nogle af spillerne risikere at stå med SUL-priser, som ligger 50-80 pct. højere end konkurrenterne. Det vi være uholdbart for deres konkurrencesituation, og de vil blive nødt til at komme med andre tiltag, f.eks. nye services eller andre slags rabatter,” siger Søren Andersen.

Også den garvede aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR frygter på Vellivs vegne, at man kan blive kørt over på markedspladsen.

”De hæver priserne ganske meget. Det ligner det, som Danica gjorde under Per Klitgård for tre-fire år siden. Dengang mistede Danica lige så meget forretningsvolumen, som man købte via SEB. Med den prissætning kommer Velliv ikke til at vinde kunder, hvis ikke resten af markedet går med.”

Det er velbeskrevet i både InsideBusiness og andre medier, at Velliv har haft udfordringer kapitalmæssigt, bl.a. fordi man har måttet gennemføre store forandringer i forhold til finansiering af SUL-underskuddene, ligesom man ligger som frontløber på de nye solvens II-regler, der ventes at presse de øvrige selskaber kapitalmæssigt de kommende år, og det kan ikke afvises, at prisstigningerne hænger sammen med den udvikling, konstaterer Jørgen Svendsen.

”Det er ikke usandsynligt, at det er en del af forklaringen.”

Afkastet kommer til at betyde mere nu

Ifølge Jørgen Svendsen har både PFA og Danica god grund til at lurepasse i forhold til at hæve priserne. Det skyldes, at afkastet kommer til at fylde mere i vurderingen af selskabets performance, hvis man ikke længere kan dumpe prisen på forsikringerne. Især PFA har store udfordringer med at følge med på afkast – og heller ikke Danica har trods fremgang formået at komme op i superligaen endnu.

”Afkastet kommer til at få endnu mere opmærksomhed, hvis priserne sættes op. Og her er Danica og slet ikke PFA i liga med AP Pension, Sampension og Velliv. Så har de en interesse i at se, om tingene retter sig det næste års tid. Hvis ikke PFA og Danica kommer med prisstigninger, kan Velliv blive nødt til at justere sine produkter og komme med andre services for at være konkurrencedygtig.”

Hos Velliv har man ingen kommentarer til, om der er planer for eksempelvis at sænke investeringsomkostningerne, hvilket ellers ville være naturligt, i lyset af at forhøjede investeringsomkostninger i årevis har finansieret rabatter på forsikringer.

Hos AP Pension, der for længst har hævet priserne på SUL og derfor har haft mere end svært ved at holde på kunderne og vinde nye, f.eks. tabte man Danish Crown til Danica tidligere i år, forventer direktør Bo Normann Rasmussen prisstigninger i den kommende tid.

”SUL-underskuddene i branchen havde nået et niveau, hvor der var risiko for, at der skete urimelig omfordeling mellem kunderne. Derfor kom Finanstilsynet med en ny SUL-bekendtgørelse, som kræver, at der er balance i de enkelte forretningsben. Og derfor forventer vi selvfølgelig også, at vi kommer til at se stigende priser i den kommende tid. Vi startede selv processen med prisforhøjelser sidste år, og den kommer til at fortsætte. Vi har fortsat en række aftaler, der skal genforhandles, og her vil højere SUL-priser være en del af dialogen,” siger Bo Normann Rasmussen og fortsætter:

AP Pension: Prisstigninger bekræfter vores kundedialog

”I løbet af 2021 har vi genforhandlet aftalerne med en række af vores største kunder, og her er jeg glad for at kunne sige, at alle på nær en har anerkendt problemstillingen og er indstillet på at stå skulder ved skulder i arbejdet med at skabe en bedre balance mellem indtægter og udbetalinger. At andre selskaber også skulle være på vej med højere priser, bekræfter sådan set bare den dialog, vi har haft med vores kunder. Vi holder fortsat fast i, at man skal se på den samlede værdiskabelse til kunderne, og her står vi et rigtig godt sted. Blandt andet fordi vi både har skabt gode afkast og samtidig har kunnet tildele 280 mio. kr. i AP Loyalitetsbonus i år,” siger Bo Normann Rasmussen om udviklingen.

 

Læs mere

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Pensionsudfordrer gafler storkundeaftaler fra pensionsgiganter på kritisk tidspunkt

Afsløring: Finanstilsynet angriber offensive pensionsselskaber