Gartnernes Forsikring

Forsikring

Stor omvæltning: Gartnernes Forsikring kommer ud af busken

Efter nogle hårde år har Gartnernes Forsikring for alvor vendt den negative udvikling i bruttopræmierne. Selskabet har lagt sin historie bag sig og er i gang med en stor omvending, hvor direktør Irene Andreasen sætter sin lid til moderne ledelse og organisation som det helt store trækplaster for selskabet.

Umiddelbart kan ulykkesforsikring for gartnere og væksthusgartnerier virke som en træg forretning i dag – især set i lyset af at antallet af gartnerier og væksthuse er svundet ind og har koncentreret sig gennem årene. Derfor lyder det heller ikke underligt, at Gartnernes Forsikring i flere år har været inde i en spiral, hvor selskabet har været presset på væksten.

Ikke desto mindre har selskabet bevæget sig ud over sit historiske afsæt, og sidste år blev den negative udvikling vendt til en positiv en af slagsen, hvor selskabet leverede vækst hos både erhvervs- og privatkunderne. Således kunne selskabet sidste år præsentere en vækst i bruttopræmieindtægter for 158 mio. kr. svarende til en vækst på 9,7 pct. fra niveauet i 2020 på 144 mio. kr.

Erstatningsprocenten endte på 64,3 pct., mens omkostningsprocenten landede på 28,8 pct. som ventet, da Gartnernes Forsikring har haft ekstra omkostninger til strategiske investeringer og tiltag. Sammenlagt gav det en combined ratio på 99,4 pct., som er en smule over det ønskede niveau på 97-98 pct. for det gensidige forsikringsselskab. Resultatet efter skat gik dog væsentlig tilbage i 2021 til 3,4 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i året før.

Forsikringsselskabernes regnskaber for 2021

Regnskabssæsonen for de danske skadesforsikringsselskaber er godt i gang.

Indtil videre er det de mindre spillere, der har leveret den største vækst i præmieindtægterne, hvor især Sønderjysk Forsikring er stukket af med en vækst på 26,8 pct. efterfulgt af Aros Forsikring med en vækst på 10,6 pct. I bunden finder vi norske Protector, der gik tilbage med 6 pct. i præmieindtægterne i 2021.

Målt på combined ratio ligger de børsnoterede forsikringsselskaber i den lave ende, hvor Tryg har den laveste combined ratio på 82,7 pct. efterfulgt af Gjensidige, Topdanmark og Alm. Brand. I den høje ende ligger Nem Forsikring med den langt højeste combined ratio på 107,4 pct. og en negativ udvikling i præmieindtægterne på 3,6 pct.

Målt på omkostningsprocent er det ligeledes Nem Forsikring, der topper listen med 44,4 pct., mens Protector udgør bunden med en omkostningsprocent på 8,4 pct. efterfulgt af de børsnoterede forsikringsselskaber.

Regnskabet passer fint ind i mønsteret for sidste års forsikringsregnskaber, hvor især de gensidige selskaber har leveret høje vækstrater i forsikringspræmierne. Og administrerende direktør Irene Andreasen er da også stolt over resultatet.

Men Gartnernes Forsikring er også et selskab, der er ved at undergå en større forandringsproces ved siden af den almindelig drift af forsikringsforretningen. Derfor holder man fast i et mere beskedent vækstmål for den nuværende strategiperiode. I 2022 ventes en vækst i bruttoforsikringspræmierne på 5 pct.

”Der er noget, der tyder på, at tingene lige så stille begynder at falde på plads hos os. Vi har en vækststrategi, men det er en strategi, der giver plads til, at vi i en periode skal udvikle og drifte samtidig. Vi har igangsat en stor forandringsproces, hvor der er mange ting i spil. Vi har sat mange skibe i søen, og vi har mange skibe, der stadig ligger i havnen, som endnu ikke er blevet søsat.”

”Det har vist sig, at der også er andre, der køber ind på den måde, vi gerne vil drive forsikring på. Vi har haft vækst i både private kunder og andre erhvervsgrupper, som passer ind i det produktsortiment, vi allerede har i dag. Så vi tegner ikke længere forsikringer kun for det grønne erhverv som væksthusgartnerier, planteskoler og lignende,” konstaterer direktøren.

En strategi til tiden

Gartnernes Forsikring blev grundlagt som gensidigt ulykkesforsikringsselskab i 1908 af netop gartnere. De fleste af selskabets kunder bor i Jylland, og assurandørerne og teknikerne bor også ude i landet. Men selskabet har ikke nogen tilknytning til et lokalområde, som mange af de øvrige gensidige selskaber har. Gartnernes Forsikring har i mange år levet fint i det stille, hvor man har holdt forretningen kørende ved hjælp af relationssalg, hvor de eksisterende kunder har henvist nye kunder til selskabet.

Men i 2019, hvor Irene Andreasen blev forfremmet til direktør i selskabet, nåede man frem til, at man ikke længere kunne drive en rentabel forsikringsforretning og samtidig leve i det skjulte. Derfor anlagde man en ny strategi, hvor der kom øget fokus på de ting, som de fleste mindre forsikringsselskaber arbejder med i dag: Mere synlighed over for kunderne, it og automatisering, og øget digitalisering for både kunder og for medarbejdere. Og det er de første synergieffekter fra dette arbejde, som har vist sig i resultatet for 2021, mener direktøren.

Med strategien kom der dog også et øget fokus på selve medarbejderkulturen. Og det er netop her, Irene Andreasen ser en mulighed for, at Gartnernes Forsikring kan adskille sig fra de øvrige gensidige spillere på markedet.

Drømmescenariet er et selskab, der kan gøre brug af topmoderne ledelsesteorier og organisationsteorier, hvor medarbejderne i selskabet har stor medindflydelse og en stor beslutningskompetence over deres arbejde. Det vil give bedre trivsel til medarbejderne, som så vil afspejle sig i mødet med kunderne.

Jagten på kernen

Men det er nemmere sagt end gjort. For som topchef kan Irene Andreasen ikke bare kopiere fremgangsmåden hos andre succesfulde forsikringsselskaber, da Gartnernes Forsikring kommer fra et helt andet sted end andre selskaber. Og selv efter at have været ansat i selskabet i ni år inden hun blev direktør, har Irene Andreasen skullet bruge tid på at finde frem til, hvad der egentlig er kernen i selskabet.

”Den er så vigtigt at finde, fordi vi som selskab ikke sælger forsikringspolicer, men tryghed, der er baseret på tillid. Det er også derfor, vores medarbejdere er så vigtige og helt unikke i differentieringen. Vi kan jo godt gå ud at kopiere produkter fra alle de andre og sælge til de samme priser. Så er vi mere ovre i supermarkedstankesættet, hvor det næsten er lige meget, hvor du går hen, og hvor det kun handler om prisen.”

”Vi kommer ikke til at vinde på at være billigst i pris og heller ikke på at være de mest innovative, der kommer først på markedet med alt muligt lækkert. Men vi skal kunne komme hele vejen rundt om vores kunder, når de har brug for det – altså have det der smil i stemmen og vise overskud,” siger Irene Andreasen.

Hvad kernen er, vil direktøren ikke røbe – ej heller præcis hvilke nøgletal man sigter efter med strategien. Men der er ikke nogen målsætning i retning af at gøre Gartnernes Forsikring dobbelt så stor i forhold til i dag. Forretningen skal balancere i de næste mange år, så den både kan drives fornuftigt, og den interne forandringsproces kan få lov at fortsætte uden forstyrrelser.

”Så hvis du spørger en anden forsikringsdirektør, vil han nok sige, at det er uambitiøst. Men det passer godt til os, siger direktøren.”

Læs mere

Vestjysk forsikringsselskab holder fast i kirketårnet

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab

Se det forsikringsselskab, der har klaret sig bedst på aktiemarkedet

Kæmperegning er på vej til danske forsikringsselskaber

Alm. Brand skuffer investorer. Fejler nu på eget vækstmål

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen i 2021

Udenlandske forsikringsselskabers indtog på arbejdsskade vækker bekymring

Tysk familie spinder guld på fremadstormende, omstridt forsikringsprodukt

Forsikringskæmpers slingrekurs på lønsikring undrer

Her er forsikringsbranchens guldæg og smertensbørn

Lukrative bilforsikringer: Selskaber beholder næsten halvdelen af præmierne

Hårdt forsikringsmarked fortsætter med stigende priser. Ofte må mæglere afvise udbud

Alm. Brands store Codan-satsning har vind i sejlene

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Halvvejs inde i 2021. Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Forsikringsselskaber på slingrekurs med kontroversielt forbud

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent