;
Lars+Mørch-04

Redaktørens analyse

Modne topchefer får renæssance i banker og pensionssektor. Men nu kan udefrakommende profiler rykke ind

Kun få topbankdirektører har været uden for sektoren. Generationsskiftet hos Anders Dam i Jyske Bank er et af de steder, hvor Finanstilsynet holder øje. En politisk aftale fra i sommer kan åbne for mere diversitet, og det sætter yderligere skub i generationsskifterne. Den politiske aftale baner vej for lovændringer.

Flere banker står midt i et generationsskifte i topledelserne, og en aftale fra i sommer på Christiansborg kan være med til at sætte yderligere gang i processen.

Nogle har allerede foretaget det. Andre er på vej. Dansk Bank har udskiftet Chris Vogelzang med Carsten Egeriis. Mads Skovlund Pedersen er rykket ind i toppen af Nordea. Anders Dam fra Jyske Bank er også ved at nærme sig tidspunktet for at stoppe i Silkeborg, og Karen Frøsig i Sydbank er også i 60’erne. Alt sammen noget, som trækker i retning af, at også der er generationsskifte i toppen på vej.

Hos Jyske Bank er den tidligere Danske Bank-direktør Lars Mørch kørt i stilling som kronprins, og man mangler reelt kun det formelle nik fra Finanstilsynet, før han kan overtage rorpinden i en af Danmarks største banker. Måske endda også kommandoen over Jyske Banks interne fitnesscenter, som den veltrænede direktion flittigt frekventerer.

Der er også behov for at afreagere rundtom i sektoren, hvor nogle spillere har været i massiv modvind de seneste ti år. Det betyder, at imaget ligger i bunden af alle de undersøgelser, der løbende gennemføres.

Den ældre generation blandt ledelserne i bankerne i Danmark er rundet af en anden tid, hvor det var forbundet med omhu og forsigtighed som en del af dna’et. Sådan er det stadig, men billedet er anderledes i dag blandt de yngre topdirektører.

Væk fra den historiske adresse

Carsten Egeriis har et stort og historisk kontor på den historiske adresse Holmens Kanal, hvor DR har optaget flere scener i forbindelse med søndagsserien ’Matadorerne”’, som handler om Isak og Emil Grückstadt, der var far og søn i også dengang Danmarks største bank, der hed Landmandsbanken.

Nu sælger de ud af kunstsamlingen og rykker til en ny adresse, som er mere tidssvarende og også signalerer det, som Carsten Egeriis står for. Åbenhed og kommunikation er nemlig ikke ligefrem to ord, der falder en besøgende ind, når man går rundt i Erichsens Palæ, som nu er en del af Danske Bank.  Men det er til gengæld to ord, som passer på Mads Skovlund Pedersen fra Nordea, der for længst har forladt Ørkenfortet på Christianshavn i bytte for et topmoderne domicil.

Vi skal ikke ret lang tid tilbage, før bankerne var et sted, hvor man talte ærbødigt og sagte til hinanden. Både indbyrdes og til kunderne. Der var luksuriøse frokoster i de små direktionslokaler og gerne god vin til maden. I dag indtages den typisk i kantinen, som har fået et nøk eller to op for at komme det omfattende hjemmearbejde til livs.

Bankerne vil forsøge at komme i øjenhøjde med kunderne, og Mads Skovlund og Carsten Egeriis er flittige brugere af LinkedIn. Det samme gælder i øvrigt Nykredits topchef, Michael Rasmussen, som står over for at skulle flytte væk fra glaspaladset og udsigten fra Kalvebod Brygge.

Undtagelsen

At blive topchef i 40’erne er det helt rigtige tidspunkt. Det giver én en chance for at få en længere karriere, end hvis man starter i den rolle i 50’erne. Der er dog undtagelser.

Arbejders Landsbank udskifter Gert Jonassen med den jævnaldrende Jan W. Andersen. Det sker allerede den 1. april 2023. Da det blev offentliggjort, var spørgsmålet, om han ikke kun ville blive en overgangsfigur. Her var svaret: Nej. Sådan er det også hos Danica, hvor en yngre topchef blev erstattet af den 62-årige Søren Lockwood. Begge har afvist, at det skulle være en overgangsfigur.

Finanskrisen i 2008-2009 og Danske Banks udfordringer i Estland har været med til at ændre på, hvordan bankledelserne skal bruge deres tid. Før den tid var det de kommercielle interesser, som de stod for.

Fakta

Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
“Et politisk flertal i Folketinget har i juni 2022 indgået en politisk aftale, der skaber mere fleksibilitet, når der skal rekrutteres ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Aftalen betyder, at regeringen i det nye folketingsår vil fremsætte lovforslag om ændringer af de krav, der stilles til egnethed og hæderlighed til ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder, de såkaldte “fit & proper”-regler.”

Kilde: Kromann Reumert

Det er blevet ændret.  Nu er det lige så vigtigt at skrue op for relationerne til politikerne, myndigheder og alle andre aktører, som har en interesse i bankerne. Konsekvensen er, at bankdirektørerne skal bruge lige så meget tid på andre interessenter end dem, der optræder som kunder.  Det er ikke længere nok at have styr på forretningen, der skal også være styr på alt andet.

Det kræver et andet ledelsesmindset end det, som den ældre generation af ledere står for. De nye generationer i toppen af bankerne ligner mere deres medarbejdere, og at gå med slips i dag i en bank er et tegn på, at man tilhører den ældre del af medarbejderstaben.

Savner topchefer udefra

Den nye generation af lederne i bankerne kunne lige så godt være ansat i en anden sektor. Men vi har endnu til gode at se en vekselvirkning fra ansættelser i bankerne til andre dele af dansk økonomi.

I sommer indgik den daværende socialdemokratiske regering en aftale med Venstre, SF. Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om et bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor. Det var ikke dumt set.

En af de få, der har været uden for sektoren, er Anders Dam, som blandt andet var cheføkonom i Jyske Bank, men var væk fra banken i en årrække, hvor han var direktør for Stibo Datagrafikgruppen i perioden 1992-1995. Det har været en lidt anderledes karriere end de fleste andre kolleger i sektoren.

De nye generationer af ledere i bankerne vil være åbne og mere kommunikerende i forhold til deres omverden og i forhold til medarbejderne. Det betyder samtidig, at hierarkiet vil blive udfordret.

Reglerne om erfaring er med til at fastholde en smal rekrutteringsbase over, hvem der kan overtage ledende poster. Nu er der lagt op til, at vi kan se bankdirektører med en anden baggrund, således at der skal gives betingede godkendelser af kandidater til ledelsesposter. Det betyder i praksis, at den manglende kompetence eller erfaring skal oparbejdes af ansøgeren inden for en kort tidsperiode.

Der er således lagt op til et opgør med det stramme sæt af regler fra Finanstilsynet, som har været med til at begrænse diversiteten i bankernes topledelser. Vi har endnu til gode at se den politiske aftale bliver udkrystalliseret i den relevante lovgivning. Men mon ikke den bliver vedtaget i indeværende folketingsår, når den nye regering for alvor trækker i arbejdstøjet.

Læs mere

Presset stiger på erhvervsejendomsmarkedet. Her er de bløde punkter  

Danske Bank søges koblet til Al-Qaeda, Taliban og russisk mafia, opdateret

Den nye erhvervsminister kan være et skræmmende genfærd for bank- og pensionssektoren

Hvor blev elefanten i rummet af, Finans Danmark?

Afsløring: Lunars store kryptosatsning er på kant med reglerne

Nøglepersoner forlader Lunar på kritisk tidspunkt

Storbank har i al ubemærkethed solgt sine aktier i Lunar

Problemerne tårner sig op for Lunar. Har Finanstilsynet sovet i timen?

Er festen er slut i venturebranchen? Fondes værdier i hård opbremsning

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet