steen michael

Inside story

Velliv sender stikpille til alvorlig hovedpine for pensionsbranchen

Et af pensionsbranchens største interne stridspunkter er lige faldet på plads, fordi hurtigvoksende Velliv ændrer regnskabspraksis. Men Vellivs direktør, Steen Michael Erichsen, benytter lejligheden til at rette fokus mod en anden og ganske alvorlig hovedpine for både pensionskasser og selskaber, inden de nye SUL-regler lander om lidt.

Tonen er ofte barsk mellem landets største og stærkeste kommercielle pensionsselskaber, PFA, Danica, Velliv og AP Pension – og ofte også over for pensionskasserne.

Dårligt nok er Vellivs penible problemstilling om lige konkurrence med samme rapportering af selskabernes syge- og ulykkesresultat (SUL) faldet på plads med en indrømmelse fra Velliv, før Vellivs topchef, Steen Michael Erichsen, er klar med en ny og slet skjult opsang til landets pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionskasser.

Store dele af landets pensionshuse står nemlig med en gevaldig udfordring og mulig kapitalhovedpine frem mod udgangen af 2022. Det er nemlig skæringsdatoen for, hvornår alle selskaberne skal have rettet deres nøgletal til, så de passer med de nye solvens II-regler. Det punkt handler også om level playing field, som Velliv adresserer på følgende måde:

”Derfor ser vi også frem til, at hele sektoren implementerer de nye Solvens II-regler, der bidrager positivt til selskabernes daglige drift og kundernes sikkerhed – og som Velliv implementerede for nu fem år siden,” lød det i en pressemeddelelse fra Steen Michael Erichsen.

Det kan synes som en detalje, men er vigtigere end som så, fordi de nye solvensregler indebærer, at et pensionsselskab bliver en del af et hårdere regime, hvor der er større krav til hensættelsernes størrelse ved gennemsnitsrenteprodukter og pensionsordninger med en form for afkastgaranti. Det giver pres på selskabernes kapitalstyrke.

Som Steen Michael Erichsen formulerer det: ”Konkurrencen på markedet skal ske, ud fra hvor kunderne kan opnå mest mulig værdi og ikke på baggrund af overgangsordninger eller særregler. Vi skal værne om verdens bedste pensionssystem.”

En kæmpe opgave venter

Og med de nye kapitalregler er der i høj grad tale om overgangsordninger og særregler. Det skyldes, at Finanstilsynet først havde forstået regelsættet på en ret lempelig måde.

Man blev imidlertid klogere i slutningen af 2019, hvorefter mange pensionsselskaber og pensionskasser fik et påbud om at opgøre deres hensættelser under et alt andet lige hårdere regime. F.eks. fik PensionDanmark et påbud den 24. januar sidste år, fordi man “aktuelt ikke opgør hensættelser til solvensformål i overensstemmelse med reglerne for værdiansættelse af de forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II.” Det skal som for andre spillere løses inden udgangen af 2022.

De fik altså 3 år til manøvren, hvilket skal ses i lyset af, at Danmark er lidt af en duks på området. Andre europæiske lande fik 16 år til at implementere samme regler. Så omsiggribende er det nye regime altså. Og det kan sagtens være, at nogle spillere står og mangler kapital, ligesom det er helt fair at sige, at reglerne kræver hundreder, hvis ikke tusinder af aktuarberegninger af forskellige afkastscenarier.

Velliv var dengang en del af Nordea-koncernen, og herfra havde man et ønske om at være foran, og derfor er man nu langt foran den øvrige pensionssektor på området.

På den baggrund kan man faktisk godt forstå, hvorfor Velliv-direktøren har brug for at komme med en lille stikpille til den øvrige pensionssektor. Det skyldes, at lige præcis den hurtigvoksende Velliv-koncern tidligere på året med en vis ret blev hængt ud for at have en svag kapitalstyrke. Men hvis den svagere kapitalstyrke blandt andet er en konsekvens af, at man er foran på det nye regime, kan man godt forstå, at den megen kritik var en bitter pille at sluge ude i hovedsædet i Ballerup.

Man skal i den forbindelse huske, at Velliv siden løsrivelsen fra Nordea har været én lang succeshistorie med talrige sejre, hvor man har vundet kunder fra konkurrenterne. Især AP Pension har mistet kunder, mens PFA’s og Danicas præmieindtægter voksede med henholdsvis 3,4 og 3,1 pct. sidste år. Til sammenligning voksede med Velliv med 29 pct.

Bliver Vellivs momentum bremset?

Derfor har det selvfølgelig også været afgørende for de øvrige spillere at få stækket Vellivs salgsmaskine, især hvis den var født på baggrund af en konkurrencefordel på SUL-området. Det bliver nu ekstra spændende at se, hvad der kommer til at ske på markedspladsen i år – og om Velliv kan fastholde sit imponerende momentum.

Det skyldes ikke mindst, at der inden udgangen af juni præsenteres en ny bekendtgørelse for opgørelse af branchens SUL-underskud. Det har været længe undervejs fra Finanstilsynet, der i disse dage holder tand for tunge.

For branchen har det også været en svær debat, for det er velkendt, at store underskud på tab af erhvervsevne-forsikringer over for høje indtægter på investeringssiden har givet omfordeling af kundemidler i de toneangivende selskaber, og det er det, som Finanstilsynet gerne vil til livs.

Også her foregik debatten først i regi af brancheorganisationen Forsikring & Pension indtil det gik op for aktørerne, at debatten var så følsom ud fra konkurrencemæssige briller, at den overgik til at være en dialog mellem pensionsselskaberne og Finanstilsynet direkte.

 

Læs mere

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

AP Pension napper kæmpe aftale fra PFA

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping