Simcorp thomas Johansen

M&A

Gigantbud kan sikre forvalter kæmpe gevinst

Simcorps danske storaktionær, BLS Capital, har udsigt til en gevinst på et trecifret millionbeløb, hvis det lykkes Deutsche Börse at overtage det danske it-selskab. Et potentielt modbud kan øge forvalterens gevinst yderligere.

Efter at både fonde og industrielle spillere har haft det danske it-selskab Simcorp i kikkerten, faldt der langt om længe et bud på virksomheden.

Den potentielle køber er den tyske gigant Deutsche Börse, der i sidste uge tilbød aktionærerne i den danske virksomhed 735 kroner per aktie, hvilket giver Simcorp en markedsværdi på 29 milliarder kroner.

Handlen kan potentielt blive en af de største herhjemme i årevis, men selv om bestyrelsen i Simcorp allerede har givet deres opbakning til overtagelsen, er det fortsat uvist, hvor mange af de store investorer der ender med at takke ja til det tyske tilbud.

Bestyrelsen i den danske it-gigant anført af formand Peter Schütze og næstformand Morten Hübbe har ellers enstemmigt valgt at bakke op om buddet fra Deutsche Börse blandt andet ud fra det argument, at prisen giver aktionærerne en markant gevinst på omkring 40 procent i forhold til det, Simcorp-aktien blev handlet til, før markedet blev bekendt med overtagelsestilbuddet.

Ganske vist har it-aktien været i frit fald, stort set siden den mangeårige topchef Klaus Holse forlod koncernen i sensommeren 2021, men det ændrer ikke ved, at især mange danske aktionærer ser ud til at have mistet tiltroen til selskabet.

Det skyldes især det faktum, at mange investorer i stigende grad har savnet finansiel gennemsigtighed i koncernens regnskaber, ligesom flere også har været bekymrede for den ganske omfattende omlægning af forretningsmodellen, som Simcorp står overfor.

En aktionær, der udadtil har fastholdt sin tillid til it-selskabet, er den yderst succesrige danske forvalter BLS Capital, der har ejet aktier i Simcorp, stort set siden de to stiftere Anders Lund og Peter Bundgaard grundlagde firmaet i 2008.

Antallet af Simcorp-aktier i porteføljen har dog svinget ganske markant gennem årene, og af forvalterens egne redegørelser til sine investorer skriver man blandt andet, at der i løbet af 2019 blev solgt voldsomt ud af aktien i kølvandet på en kraftigt stigende aktiekurs.

Siden har man samlet op på noget lavere niveauer, og især i 2022 formåede BLS at øge sin position i selskabet ganske voldsomt, i takt med at rygterne om en mulig overtagelse tog til.

Alene fra juni til slutningen af september øgede BLS sin ejerandel i Simcorp fra lidt over 5 procent til mere end 10, og da de køb ifølge InsideBusiness oplysninger skete til en gennemsnitskurs på i underkanten af 500, kan den mediesky forvalter med rette øjne en solid fortjeneste.

Alene de senest indkøbte it-aktier kan indbringe BLS og investorerne bag en gevinst på omkring 300 millioner kroner, og hertil kommer fortjenesten på de resterende aktier, således at opkøbstilbuddet fra Deutsche Börse kan resultere i en samlet gevinst på op imod en halv milliard kroner.

Stor tiltro til investeringerne

Traditionen tro har der været radiotavshed fra BLS og firmaets to stiftere, Peter Bundgaard og Anders Lund, der gennem de senere år har forsøgt at undgå al form for opmærksomhed fra medierne.

Men hos flere af forvalterens investorer, som InsideBusiness har talt med, fremhæves den potentielle Simcorp-gevinst som et klassisk eksempel på, hvad den lukkede forvalter er så god til.

”BLS har altid haft en klar strategi om at finde få, solide selskaber, som man bruger meget tid på at sætte sig ind i. Det har man også gjort med Simcorp, men akkurat som med andre aktier har man været utrolig dygtig til at få solgt ud i de perioder, hvor aktien er steget meget, mens man ofte har fået samlet op i nedgangstider,” forklarer en investor.

Samme investor understreger, at man indtil videre ikke har fået at vide, hvorvidt forvalteren bakker op om Simcorp-bestyrelsens anbefaling om at give grønt lys til de tyske bejlere.

”Simcorp er meget grundige og vedholdende, men man kan også sagtens se, at buddet fra Deutsche Börse giver mulighed for at sælge med solid gevinst og så investere den andre steder, muligvis på lave niveauer,” forklarer investoren.

Kapitalfonde må strække våben

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har Simcorp længe været på radaren hos mange opkøbere, men trods stor interesse har især kapitalfondene haft svært ved at få regnestykket til at gå op.

Trods et stort kursfald anses Simcorp således som en dyr aktie af mange, og når man hertil lægger den merpris, typisk på mindst 30 procent, investorerne normalt vil forvente af et fjendtligt bud, må selv de store kapitalfonde strække våben.

Det skyldes, at de modsat de strategiske bejlere ikke kan høste nogen form for synergier, og med de stærkt stigende renter i 2022 er det samtidig blevet markant dyrere for fondene af finansiere de store opkøb, hvorfor matematikken i et Simcorp-bud ikke længere stemmer.

Flere analytikere peger dog på, at der muligvis kan komme modbud fra andre industrielle spillere, men det er dog tvivlsomt, hvorvidt andre strategiske aktører han hente synergier i den størrelse, tyskerne har lovet deres investorer.

 

Læs mere

Krise tvinger kapitalfonde til lommerne

Maj Invest klar til salg af guldæg

EQT arbejder på største danske frasalg siden Færch

Bejlere retter igen sigtekortet mod GN. Her de sandsynlige scenarier

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Tunge investorer lurer på at blokere milliardhandel