Kåre Hahn Michelsen 2

Pension

Guldrandet aktieafkast kører uden om de danske pensionsselskaber

Aktiemarkederne i USA og Europa har været virkelig gunstige i år med et techafkast på knap 40 pct. for Nasdaq. Til sammenligning leverer de danske pensionsselskaber slet ikke det niveau. De svageste resultater ligger på ca. 2 pct. i afkast for året til og med maj. Andre har lidt mere held i sprøjten.

Der har været afsindig gode penge at tjene på det amerikanske aktiemarked i år. Selskaber som Apple er oppe med 48 procent, Alphabet med 39 procent, Netflix med 46 procent, Amazon med 46 procent, mens Meta Platforms trumfer med svimlende 125 procent i 2023

Med techaktiernes fremgang og vægt i diverse indeks skal man som privat aktieinvestor nærmest være både blind og døv for ikke at have fået et pænt tocifret afkast i år. Det står imidlertid i klar kontrast til, hvad de danske pensionsselskaber har kunnet levere. De svageste er PensionDanmark med bare 1,9 procent i afkast efterfulgt af Industriens Pension med 2,6 procent i afkast for året til og maj som opgjort af Analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Til sammenligning har de bedste selskaber P+ AP Pension og Pædagogernes Pension (PBU) trods alt leveret henholdsvis 7,1, 5,7 og 5,2 procent i afkast til og med maj måned. Til sammenligning har de store kommercielle PFA, Danica og Velliv leveret 4,9, 3,5 og 3 procent, hvoraf Velliv Aktiv er den sidstnævnte.

Heller ikke Sampension, der ellers generelt ligger pænt på afkast flere år tilbage i tiden, har ramt rigtigt med et afkast på mere beskedne 3,7 procent. Nordea Pension klarer sig bedre med 4,8 procent.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, der følger udviklingen tæt har også lagt mærke til de store udsving og det, som mange danske selskaber er gået glip af.

”Det specielle i år er, at det amerikanske marked er reddet af relativt få tunge it-aktier. Så hvis man har været pessimistisk med færre aktier i porteføljen eller har bevæget sig væk fra benchmark, så vil det have kostet på afkastet.”

 

Nikolaj Holdt Mikkelsen noterer sig også, at den risikospredning med diverse indeksaktier, som mange selskaber sværger til, heller ikke har sikret gode afkast i år. Desuden har selskaber med en stor del af porteføljen i alternativer ikke haft held i sprøjten i år.

”Det er bl.a. dem med mange illikvide investeringer, f.eks. PensionDanmark og Industriens Pension, der hænger lidt, men de klarede sig relativt set derimod rigtig godt sidste år,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

P+ klarer sig bedst

Ikke overraskende er tiltrædende topchef i P+, tidligere investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen, meget tilfreds med at ligge suverænt i front på afkast i år med 7,1 procent i P+ Livscyklus og 6,6 procent i P+ Bæredygtig.

”Det er en af effekterne af, at vores risikoniveau for mellemrisiko er lidt højere end hos de øvrige aktører. Så når markedet går rigtig godt, så skal vi også have et rigtig godt afkast. Vi har endda haft en overvægt mod amerikanske aktier i forhold til europæiske, og det har været en god idé i andet kvartal,” siger Kåre Hahn Michelsen

Kåre Hahn Michelsen vil dog gerne have haft mere eksponering mod hurtigløberen Meta, men det passer dårligt med investeringsstrategien med fokus på indeksmandater.

Her har Nasdaq 100 givet et afkast på 37 procent i år, SP500 givet 12,9 procent, mens tyske DAX40 faktisk har givet pæne 17,5 procent.

Kåre Hahn Michelsen i P+ har dog også har fået lidt medvind fra alternativer, hvor P+ har kunnet tilbageføre nogle af de relativt lave værdiansættelser, man opgjorde for sidste år.

”Vi var mere konservative og forsigtige i forhold til andre selskaber, hvad angår prisfastsættelse af alternativer som private equity og ejendomme sidste år. Derfor har vi også kunnet tilbageførende nogle af de nedskrivninger fra sidste år. Det har også hjulpet os.”

PBU: Vi kører med høje aktieandele pga. medlemsprofil

Også fra Pædagogernes Pension (PBU) er der morgenluft at vejre, efter at selskabet pga. sin ret høje eksponering til børsnoterede aktier gav et tab i den høje ende på 13,7 procent sidste år. I år ligger man med et afkast på 5,2 procent frem til udgangen af maj, men ifølge direktør Sune Schackenfeldt er en stor del af fremgangen kommet i juni, hvor PBU ligger med et afkast på 8,3 procent år til dato.

”Vi har købt op og øget risikoen for vores medlemmer ved starten af året. Vi har revideret vores investeringsprofil, så vores medlemmer har en høj aktieandel, indtil de når 55 år, så nedtrapper vi den.  Det har været en rigtig god forretning for medlemmerne i år,” siger administrerende direktør i PBU Sune Schackenfeldt, der er meget bevidst om, at man ligger med en højere aktieeksponering end lignende aktører.

”Hvis man tror, at aktier over tid outperformer obligationer, så skal man jo ligge i aktier, men det kræver, at man kan tåle, at porteføljen svinger pænt meget, og det gælder også medlemmernes udbetalinger. Det kan vores dog godt tåle, da størsteparten af deres pensioner kommer fra offentlige ydelser, og de er meget stabile.”

Samtidig har man ikke så mange alternativer, da det typisk er en investeringsform, som er god, hvis man har et ønske om meget stabile udbetalinger:

”Det er en af fordelene ved investering i alternativer. Der er jo både fordele og ulemper ved begge dele, men i år har en høj aktieandel været godt, det har vi virkelig kunnet drage nytte af.”

PensionDanmark er bundskraber

Til sammenligning har en spiller som PensionDanmark, som nærmest var dagens helt i skysovs sidste år pga. investeringer i alternativer som infrastruktur, ikke haft samme held i år. Man er bundskraber med et afkast på bare 1,9 procent til og med maj, forklarer investeringsdirektør Claus Stampe udtaler:

”Vores placering i årets afkastsammenligninger skal ses, i lyset af at meget af det, vi havde fordel af i vores porteføljestruktur sidste år, og som gav os topplaceringen i afkastsammenligningerne for 2022, har været en ulempe i år. Det, der især har trukket ned, er vores børsnoterede aktieportefølje, som har en væsentlig allokering til såkaldt stabile aktier, dvs. selskaber med moderat værdiansættelse samt en relativt stabil og ikke særlig konjunkturfølsom indtjening. Det var en betydelig fordel sidste år, mens det i år – hvor det især er kraftige kursstigninger på teknologiaktierne, der har løftet markederne – har kostet på vores performance. I samme retning trækker det, at vi har en lidt lavere aktieandel og mere i infrastruktur end de fleste øvrige selskaber. Og i år har vi i modsætning til sidste år set pæne nedskrivninger på vores vedvarende energiinvesteringer, i takt med at elpriserne og ikke mindst forventningen til de kommende års elpriser er faldet tilbage igen.”

Heller ikke aktiechef i Industriens Pension Morten Rask har grund til at være tilfreds med et afkast på 2,7 procent Også her spiller investeringer i alternativer en afgørende rolle for resultaterne.

”Vi har en meget veldiversificeret portefølje for at sikre en høj risikospredning og dermed en større robusthed i forskellige markedssituationer. Vi har bl.a. en relativt stor andel unoterede investeringer i private equity og infrastruktur, ligesom vi er relativt store inden for flere forskellige typer kreditobligationer. Til gengæld har vi valgt at have en tilsvarende lavere andel børsnoterede aktier end andre i branchen.”

Industriens Pension: Vi ændrer ikke vores strategi

Til gengæld mener Morten Rask, at man ligger rigtigt, hvis man ser mere langsigtet på tingene.

”Det er en strategi, der har givet rigtig gode resultater i branchens top på den lange bane, mens det er helt naturligt, at det kortsigtede afkast ikke kan følge med de meget aktietunge porteføljer i perioder, hvor de noterede aktiemarkeder har ekstra meget fart på. Det er væsentlige er, at vores nuværende strategi har sikret os rigtig gode langsigtede resultater.”

Og der er trods situationen i 2023 ingen grund til at ændre på investeringsstrategien, mener Industriens Pension:

”Vi optimerer og justerer hele tiden vores investeringer. Men de stigende aktiemarkeder i 2023 giver ikke anledning til større ændringer i vores strategi, da vi kan se, at den har skabt rigtig gode resultater på lang sigt. Set over perioder på både 5, 7 og 10 år ligger vi eksempelvis rigtig solidt placeret i branchens absolutte top, og det er vi naturligvis godt tilfredse med.”

Læs mere

Milliardslagsmål mellem skat PFA, Danica og AP Pension

Kom helt tæt på rekrutteringsprocessen til topchefposten i Velliv

Her er de pensionsselskaber, der er kommet stærkest og svagest fra land i år

Udnævnelsen af PensionDanmark-direktør vækker undren

Pas på fyresedlen, topchef. Din private adfærd fylder langt mere end tidligere

Se kandidatfeltet til ny topchef i Velliv. Bestyrelsen har bare et stort problem

Spænd bæltet til hård konkurrence på pensionsmarkedet og betydelige forandringer 

Se de dyreste og billigste pensionshuse målt på administrationsomkostninger

Svær rekruttering venter headhunter på jagt efter Torben Mögers afløser

Velliv indgår aftale med det hurtigvoksende mæglerhus APC

Danica er topscorer i armlægning om SUL-forsikringer