Gjensidige web1

Forsikring

Gjensidige-chef: Vi vokser på at være ekstroverte

Flere ting arbejder for Gjensidige i Danmark i form af den høje aktivitet på boligmarkedet, bedre gang i det private salg, integration af opkøb samt styrket erhvervsforretning. Men høje omkostninger til nytegning af distributionsaftale skæmmer såvel som forværrer lønsomhed pga. langsom effekt af prisstigninger. Landechef forventer, at pres på genforsikring vil skubbe til konsolideringen.

Hvis man skal fremhæve en ting om Gjensidiges danske regnskab for tredje kvartal, som tegner positivt for fremtiden, må det siges at være rekorden i organisk præmievækst 8,6 procent plus 3,6 procent i uorganisk vækst fra opkøb.

Samlet giver det en vækst på 12,2 procent efter integration af Dansk Tandforsikring og Sønderjysk Forsikrings erhvervsportefølje pr. 1. september. Til sammenligning havde Tryg i Norden en vækst på henholdsvis 4,4 og 4,9 pct. i samme periode for det danske marked.

Den store positive nyhed i det høje organiske væksttal er, at Gjensidige synes at have fundet takten på privatområdet. Holder den trend stik, kan Gjensidiges danske landechef, Iason H. Johannessen, sætte kryds ved en af de vigtigste indsatsområder på det danske marked, idet Gjensidige så har brudt den onde cirkel i form af problemer med den organiske vækstskabelse på privatområdet.

”Vi har gennemført et systemskifte: Hvor vi før var introverte, er vi nu blevet ekstroverte. Vi bruger tiden på kunderne i stedet for at teste systemer. Vi har haft kunderådgivere, der sad med to systemer. Vi forventer at have migreret hele systemet over i det nye system til årsskiftet. Så får vi tid til kunderne og mulighed for at være mere proaktive,” siger landechef Iason H. Johannessen om privatforretningen.

Man kan dog også argumentere for, at det er på tide, for præmieindtægterne fra privatforretningen falder med 0,6 procent fra 366 til 364 millioner kroner. Det er således væksten fra erhvervsforretningen, der fortsat er vækstmotoren for Gjensidige i Danmark.

Udviklingen er vendt

Men udviklingen er i gang, man kan bare ikke se den i tallene endnu, forsikrer Iason H. Johannessen.

”Vi kan se, at privat leverer positive tendenser. Fastholdelserne bliver bedre ,og nysalget har været stigende. De sidste to måneder har væksten været positiv, mens den første måned i kvartalet var negativ, og derfor ser tallene ud, som de gør. Vi forventer måned for måned at se styrkede tal for privatområdet,” lyder det fra Iason H. Johannessen, som oplyser, at kendskabsgraden for Gjensidige i Danmark er stigende og er højere end selskabets faktiske markedsandel.

Fokus for Iason H. Johannessen er i den grad på vækst, især på privatsiden, for Gjensidige ikke er i top-4 på privatområdet, som man er, når den store erhvervsforretning regnes med. På privatsiden ligger man nummer seks-syv stykker efter bl.a. LB Forsikring og GF Forsikring, som begge er store og hurtigvoksende aktører på privatområdet.

”Vores fokus er ikke så meget på omkostninger, men på at levere en øget toplinje. Så kommer indtjeningen med, i takt med at vores omkostningsprocent og konkurrencekraft forbedres, og vi udnytter det nordiske samarbejde på tværs af Norge og Danmark.”

Her og nu ser tallene dog ikke for gode ud for privatsiden, for der var i kvartalet en ekstraordinær høj omkostningsprocent på 32 procent svarende til 50 millioner kroner på grund af en engangsudgift til fornyelse af en distributionsaftale. Det vedrører en gammel aftale om provisioner, som i øvrigt kører videre, oplyser Gjensidige, der ikke har flere kommentarer.

For 2022 lå Gjensidige med en omkostningsprocent på 20,7 for hele den danske privatforretning.

InsideForsikring

Denne artikel kommer fra InsideBusiness’ nye branchemedie med fokus på forsikringsbranchen, InsideForsikring. Skriv til os, hvis du ønsker at abonnere eller konvertere dit abonnement, på kontakt@insideforsikring.dk

Tilfreds med forretningsudviklingen

På negativsiden trækker en “forværret underliggende lønsomhed på 3-4 procent som følge af langsom optjeningseffekt af pris og risiko tiltag” ned. Et område, hvor effekten er større på hus og mindre på bil i privatområdet.

Til trods herfor endte Gjensidiges danske resultat for det danske marked med en combined ratio på 88,6 mod 87,8 året før, mens præmieindtægterne steg fra 1.209 til 1.352 millioner kroner for kvartalet. Det er Iason H. Johannessen dog tilfreds med.

”År til dato slår vi sidste år på trods af kvartalets vejrskader. Det giver en god tiltro på tallene i år. Men lad os nu se, hvad den nuværende oversvømmelsessituation udløser af skader. Det er udmeldt at der er tale om stormflod, så det, vi skal hjælpe kunderne med, står ikke for alle erstatningerne. Men umiddelbart ligger vi foran sidste år på tallene.”

I det hele taget betyder det ekstraordinært urolige vejr, at det kan blive svært for forsikringsselskaberne at komme igennem de nuværende genforsikringsforhandlinger uden at blive præsenteret for store ekstraregninger i form af prisstigninger, og det hjælper ikke, at Gjensidiges norske moderselskab netop har offentliggjort tal, der viser, at ekstremvejret med stormen Hans og styrtregnen på østlandet vil koste 3 milliarder norske kroner. Dermed bliver ekstremvejret i Norge det dyreste for landets forsikringsbranche nogensinde.

Højere genforsikringspriser puster til konsolidering

”Vi sidder ikke og forhandler lokale genforsikringsaftaler, men gør det på gruppeniveau. Det er godt, at vi har denne fordeling, for jo større man er, jo lettere går de her forhandlinger. Når de her storskader fra stormflod, orkaner og hagl bliver større, så vil genforsikringsselskaberne have dækning for det. Samtidig har de et ønske om at tjene penge på driften. Så priserne forventes at stige, men ikke noget af stor betydning for vores danske resultater.”

Netop pres på genforsikringspriserne rammer de mindre spillere hårdere end de større, og det taler ind i Gjensidiges agenda om opkøb. For jo mere udfordret de mindre selskaber er på forretningsmodellen, jo mere tilbøjelige vil de være til at overveje at sælge ud.

”Genforsikringsforhandlingerne er i fuld gang, og vi forventer, at hele fjerde kvartal går med det – mange selskaber skal nok bruge hele 2023 på at få aftalerne på plads. Udfordringer med genforsikring kan helt klart skubbe til konsolideringen. Spørgsmålet er hvornår, for de fleste kundeejede mindre selskaber er meget veldrevne, og vi må sige, at konsolideringen de senere år har været større end ventet, da de store selskaber har været i gang med opkøb,” forklarer Iason H. Johannessen med henvisning til Alm. Brands køb af Codan.

Han forsikrer samtidig om, at Gjensidige fortsat er meget interesseret i at købe op, selv om man stadig er i gang med at integrere Pensam Forsikring, Dansk Tandforsikring og Sønderjysk Forsikrings erhvervsportefølje

”Gjensidige står meget gunstigt i forhold til opkøb, da vi er en lille nummer fire i forhold til tre andre store selskaber, som ikke har så meget behov for  yderligere skala, som vi har,” siger Iason H. Johannessen, som samtidig påpeger, at det nye it-system gør det lettere at integrere og skabe en god businesscase på nye opkøb.

Opkøb kommer til at give høj vækst næste år

Netop nye opkøb fylder allerede godt op i den nuværende vækst. Således kommer en tredjedel af væksten fra opkøb, en tredjedel fra nye kunder og en tredjedel fra prisstigninger. Næste år ventes opkøbet af Pensam Forsikring at komme til at give en stigning på 8 procent i præmieindtægter på privatområdet.

Dog er det som nævnt commercial lines, der leverer varen for Gjensidige – og dommen over regnskabet for erhvervsforretningen er da også: “Godt samlet forsikringsresultat, både godt afløbsresultat og godt storskadeforløb. Den underliggende skadeprocent er forbedret på grund af et styrket commercial område, men en svagere udvikling i privatområdet end forventet.”

Gjensidige fremhæver selv, at man opnåede høj vækst og forsat god lønsomhed som følge af proaktive automatiserede servicekoncepter og -processer i erhvervs- og landbrugsporteføljerne, fra risk management og pricing på større kunder og mere komplekse risici samt styrket lønsomhed i sundhedsområdet med nye produkter på vej i 2024.

 

Læs mere

Forsikringsselskaber planlægger prisstigninger efter rekordmange bilskader

Så lukrative er bilforsikringer for forsikringsbranchen

Elbilforsikringer boomer, men skadeomkostninger udfordrer selskaberne 

Brand i elbiler: F&P vil have sikret landets p-huse

Flere bilskader presser Alm. Brand. Topchef vil undgå prisstigninger med to greb

Forsikringsselskab i familie med luftfartsgigant tester det danske marked