Gjensidige web1

Forsikring

Gjensidige klar til at styrke sin position på det danske marked

Antallet af privatkunder skal løftes markant i 2024. Så tydelig er meldingen fra Gjensidiges landechef i Danmark efter et år med svigtende tilgang af private kunder. Landechef Iason H. Johannessen sætter nu alt ind på vækst, men ser samtidig store udfordringer, der kan skubbe til hele forsikringsmarkedet.

Der er mærkbart forskel på det årsresultat, som hele Gjensidige præsenterede onsdag, og koncernens danske forretnings resultat. I Danmark gik det væsentlig bedre i 2023, selv om man også her var ramt af mange vejrskader og et stigende antal bilskader. Det ændrer dog ikke ved, at det danske resultat landede solidt, hjulpet godt på vej af et stærkt fjerde kvartal.

Samlet set leverede Gjensidige i Danmark en vækst på 10,7 procent. Væksten slog dog forskelligt igennem, afhængigt af om man kigger på privatsegmentet eller erhvervssegmentet.

I privatsegmentet fik selskabet et underskud på det forsikringstekniske resultat på 0,9 millioner på grund af stigende erstatningsudgifter i forbindelse med til vejrskader og et øget antal bilskader. Til gengæld så lønsomheden noget bedre ud i forretningsområdet commercial, hvor det forsikringstekniske resultat endte på 163,3 millioner kroner mod 84,3 millioner kroner året inden.

Momentum skal udnyttes

”Jeg er tilfreds med det resultat, vi leverer, ikke mindst i fjerde kvartal. Her er det en milepæl, at vi både vækster i privat- og erhvervssegmentet. Det er første gang i tre år, at vi vækster på privatområdet, og denne vækst er en indikator på, at kunderne får det produkt og den service, som de efterspørger. Derfor ser jeg denne vækst som et momentum for, at vi skal tage en større del af kagen på det danske forsikringsmarked. Og det er altid sjovere at vise denne vækst i et regnskab end som en ambition i et powerpointpræsentation,” siger Iason H. Johannessen, landechef for Gjensidige i Danmark, til InsideForsikring.

I fjerde kvartal opnåede Gjensidige i Danmark en vækst i præmierne på 14 procent. Væksten sker på baggrund af fremgang i både i privat- og erhvervsforretningen. Her voksede indtægterne med henholdsvis 13,3 procent og 14,3 procent.

Den danske landechef gør det klart, at man ikke er tilfreds med den størrelse, som det private segment har lige nu. Antallet af private kunder skal løftes, hvilket lykkedes i fjerde kvartal sidste år, og nu gælder det om at fortsætte i samme spor.

Investerer i hus- og ejerskifteforsikringer

”Vi har ikke konkrete vækstmål, men eftersom privatmarkedet har været vores smertensbarn i flere år, skal der ske noget. Lige nu kan vi se, at vi er bedre til at fastholde vores kunder, og vi har samtidig en større tilgang af private kunder end tidligere. Der er altså en god aktivitet, som vi skal udbygge. Det kommer også til at ske, tror jeg, for vi har fået bedre tid til at arbejde med vores kunder end tidligere, hvor vi har været midt i et systemskifte. Derudover er der fortsat flere og flere danskere, der kender vores brand i Danmark,” siger Iason H. Johannessen og uddyber:

”Vi skal gerne se en vækst i produkter som hus- og ejerskifteforsikringer, et område, som vi kommer til at investere i, for eksempel et husprodukt med en klimatilpasset tarif i forhold til det mere ekstreme vejr. Derudover har vi for nylig investeret i syv nye webshops for at styrke vores digitale salg.”

Meget tyder altså på, at Gjensidige i 2024 kommer til at forfølge den progressive strategi, som de har vist med Iason H. Johannessen i spidsen for den danske del af koncernens forretning. Her kan man fremhæve opkøbet af Sønderjysk Forsikrings erhvervsportefølje og Pensam Forsikring i 2023, hvilket har løftet selskabets erhvervssegment markant.

Landechefen gør dog opmærksom på, at disse opkøb skal integreres endnu mere og være med til at løfte forretningen endnu mere.

Høj og langvarig vækst

Det står altså klart, at erhvervsforretningen har lige så stor vægt som de private kunder. Det drejer sig om alt fra landbrug og små erhvervskunder til sundheds- og tandlægeforsikringer. I regnskabet for 2023 fremgår det, at det er lykkedes at løfte erhvervssegmentet på alle disse områder.

”Vi fortsætter med at være opsøgende i forhold til fremtidige opkøb og nye partnerskaber. Det kan tage lang tid, men det kan også gå hurtigt. Men vi sidder ikke og venter på opkøb, vi ønsker at være proaktive i markedet,” siger Iason H. Johannessen og fortsætter:

”Når det er sagt, skal vi have en fast, kontinuerlig vækst ud over opkøb og partnerskaber. Sidste år havde vi en vækst på 10,7 procent, hvilket er meget højt.  Vi er forsat ambitiøse på væksten, og målet er, at den skal være både høj og langvarig.”

I den seneste opgørelse har Gjensidige 6,9 procent af markedsandelene på det danske forsikringsmarked. Iason H. Johannessen vil ikke sætte tal på, hvor stor en markedsandel han går efter, men der er ingen tvivl om, at hans overordnede mål er at styrke den samlede bundlinje gennem organisk vækst og nye opkøb og partnerskaber.

Store udfordringer kan skubbe til forretningen

”Vi er fortrøstningsfulde. Jeg tror, at vi snart kravler over de 7 procent, men vi er ude på en lang rejse, når det handler om at øge sine markedsandele. Vigtigst er det, at forretningen vækster. Om et år skal vi kigge tilbage på fire kvartaler, der har været kendetegnet af organisk vækst, suppleret med uorganisk vækst fra Pensam Forsikring og Sønderjysk Forsikrings erhvervsportefølje. Samlet set vil de løfte bundlinjen.”

Trods fremgang er der udfordringer i horisonten. Ikke mindst vejret. Stormskader og oversvømmelser, der betyder en stigning i antallet af anmeldelser og dertil øgede erstatningsudgifter. Men ifølge Iason H. Johannessen er der udsigt til langt større udfordringer:

”For mig er inflationen, valutaen, den internationale handel, og hvad der sker med renten, større udfordringer end vejret. Disse faktorer rammer vores præmier og produkter endnu mere end vejrskaderne. Ikke for at negligere udfordringerne med de mange vejrbegivenheder, men lige nu ser vi bombeattentater i Suezkanalen, Mærsk varsler fragtstigninger her i januar, fordi de skal sejle syd om Afrika. Dertil kommer flere krige, og der er spekulationer om, hvordan den amerikanske centralbank vil agere. Så vi kigger ind i et år med stor usikkerhed. Det er noget, som vi gennem de seneste år har vænnet os til at arbejde med, men de her ting optager mig meget, fordi de kan påvirke både de finansielle markeder og vores drift som skadesforsikringsselskab.”

Læs mere

Gjensidige udfordret af ekstremt vejr. Den danske forretning leverede solidt resultat

Sådan vil Gjensidige lave tigerspring fremad på erhverv

Peter Hermann retter blikket mod kerneforretningen og sundhedsforsikringer i 2024

Mange vejrskader svækker Topdanmarks resultat i 2023

Derfor er Teslaer dyrere for forsikringsselskaberne