AIG 2

Inside story

Udskilningsløb præger markedet for M&A-forsikringer. Nu skal priserne op

Priserne på M&A-forsikringerne står ikke længere mål med værdien. De er blevet for billige, og nu skal de op, hvis markedet skal blive ved med at eksistere, lyder det fra forsikringsselskaber og mæglere.

Efter flere år med skarp konkurrence og kraftigt faldende priser vender det lukrative marked for de såkaldte M&A-forsikringer nu 180 grader.

Det nedadgående prispres, som de nordiske kapitalfonde har nydt godt af de senere år, er bremset så meget op, at udviklingen under coronakrisen har været nærmest flad, og beskeden fra både forsikringsselskaber og mæglere er klar: Prisen skal op.

”Priserne er formentlig for lave lige nu. For 5 år siden lå priserne vel omring 30-40 procent højere, end de gør i dag, og min vurdering er, at priserne skal op, for at markedet er bæredygtigt for branchen på den lange bane,” lyder det fra David Rasmussen, der er chef for M&A i AIG, som er et af de førende forsikringsselskaber på markedet herhjemme.

Samme melding lyder fra det danske forsikringsselskab Riskpoint. Man får simpelthen for meget risikoafdækning for pengene i øjeblikket, lyder det fra Rasmus Madsen, der er M&A-underwriter i RiskPoint.

”Hvis du ser på, hvor meget risiko du fjerner med en W&I-forsikring, og holder det op imod, hvad produktet koster, så må man bare sige, at du lige nu får rigtig, rigtig meget risikoafdækning for pengene. Derfor er det også vores klare forventning, at priserne kommer til at stige i den kommende tid,” siger Rasmus Madsen.

Sagen kort

Priserne på M&A-forsikringer er i årevis faldet. Men efter coronakrisen og med udsigt til flere skader i årene fremover, står prisen ikke længere mål med risikoen. De er simpelthen blevet for billige, lyder det fra mæglere og forsikringsselskaber.

I de kommende år må kapitalfonde, pensionsselskaber og M&A-advokater derfor forberede sig på, at det vil blive dyrere at forsikre sig mod økonomiske tab som følge af mangelfulde oplysninger i forbindelse virksomhedstransaktioner.

Produkt vinder frem

Warrant & Indemnity-forsikringer (W&I-forsikringer), som er produktets tekniske navn, er en slags ejerskifteforsikring, som finder anvendelse i forbindelse med virksomhedshandler. Den dækker de økonomiske tab, som en virksomhed kan lide, hvis de garantier, der er blevet givet i aftalen, viser sig at være forkerte.

I Norden er det især forsikringsselskaberne AIG, Riskpoint, Liberty og Euclid, der er synlige i markedet, mens den førende mæglervirksomheder i Norden er Marsh, der for nylig købte rivalen JLT. Derudover operer også Howden, AON, Contea, Willis Towers Watson og Lockton i Norden. Sidstnævnte er stadig i opstartsfasen og består i Danmark af stærke kræfter fra det tidligere JLT.

W&I-produktet har fundet anvendelse i flere spektakulære sager, både internationalt og herhjemme. Det bedst kendte nylige eksempel i Danmark er nok kapitalfonden Procuritas’ salg af Gram Equipment til FSN Capital. En handel, som på grund af stærkt misvisende oplysninger i aftalen udløste en forsikringssum på 50 millioner euro, svarende til 373 millioner kroner, til køberen FSN Capital i 2019.

Den og lignende sager har gradvis overbevist kapitalfonde verden over om, at produktet er pengene værd. Så fra stort set ikke at eksistere for 5-7 år siden er produktet i dag standardelement i mange handler.

”Inden da var det få transaktioner, der blev forsikret, men i dag ser vi produktet være en integreret del af de fleste større virksomhedsoverdragelser, især når kapitalfondene og de større advokathuse er involveret. Vi snakker nok om, at op imod 30-40 procent af alle større transaktioner er forsikret. Så der er virkelig sket noget,” siger Jonathan Harvig Mikkelsen, der er vice president i den førende mæglervirksomhed på området i Norden, Marsh.

Den voksende popularitet er også forklaringen på, at branchen i dag befinder sig i lidt af en kattepine. I takt med at produktet har vundet indpas, er nye spillere nemlig strømmet til markedet, hvilket har øget kapitalen betydeligt. Og fordi risikoen på produktet er så langhalet, så det i de første år ud til at være særdeles lettjente penge.

Lav præmierate og langhalet risiko er en opskrift på problemer

Problemet er, at de begrænsede skader og udbetalinger, man så i begyndelsen, ikke er permanente. Produktet har typisk en dækningsperiode på op til 7 år, og skadesanmeldelserne dukker oftest først op et par år efter tegningen af forsikringen.

Sætter man prisen for lavt i dag, kan det derfor få afgørende betydning efter nogle år, når skaderne begynder at tikke ind.

”Når jeg i dag laver en transaktion, er det først om 7 år, jeg reelt kan vide, om det har været en fornuftig forretning for os. Det er også årsagen til, at der er et efterslæb i prissætningen på de her produkter. Men vi har hørt om nogle skader i markedet, som først for nylig er dukket op, og som endnu ikke er afgjort, og som kan få indflydelse på prissætningen i markedet. Så vi skal nok 5-7 år længere frem, før vi får et ordentligt billede af, hvad W&I-forsikringer i virkeligheden bør koste,” siger Rasmus Madsen fra Riskpoint.

Derfor håber og forventer forsikringsselskaberne, at udbetalingerne kommer til at stige. Og også mæglerne, der ikke selv har en direkte interesse i at priserne stiger, er begyndt at se tegn på at skadesfrekvensen og størrelsen på udbetalingerne kommer til at stige.

”Vi har set en stor stigning i skadesanmeldelser og udbetalinger over de seneste par år, som formentlig skyldes, at aktørerne er blevet bedre til at anvende produktet, samt at produktet anvendes på langt flere transaktioner,” siger Jonathan Mikkelsen, der dog indtil videre blot glæder sig over udviklingen, da det viser, at det virker, og at det er ved at finde sin balance.

En stigning i skadesfrekvensen og -størrelsen kan tvinge spillere ud af markedet og presse priserne op. Hos forsikringsmægleren Lockton Danmark, der slog dørene op på det værst tænkelige tidspunkt – i april 2020 – forventer man dog ikke at det kommer dertil. Også her regner man med gradvise prisstigninger.

”Den stilstand, der har været i markedet siden marts, har været med til at holde priserne nede, men jeg tror ikke, at det kan fortsætte. Vi begynder nemlig at se skaderne dukke op derude, og når kapacitet og ressourcer også bliver knappe, så skal priserne op i et andet leje,” siger Claus Trentel, der er partner i Lockton og leder af det danske kontor.

”Priserne er stadigvæk historisk lave, men jeg vil klart forvente, at vi over de kommende 12-18 måneder vil se en stigning i præmieraterne, i takt med at markederne stabiliserer sig lidt,” siger han.

Trods den uheldige timing er Claus Trentel dog fortrøstningsfuld, ikke mindst i lyset af at de seneste års stilstand på transaktionsområdet ser ud til at lette.

”Naturligvis er det et noget udfordrende tidspunkt at starte midt i coronakrisen (april 2020), men vi har set overraskende høj aktivitet inden for alle vores fokusområder, og vi vækster mere end forventet, så vi klager bestemt ikke,” siger Claus Trentel.

Stigende aktivitet i M&A-markedet

Der er meget håndgribelige tegn på, at aktiviteten i M&A-markedet stiger. Forsikringsselskaberne melder, at kapacitetsgrænsen er ved at være nået, hvilket er meget typisk for denne tid af året, som er højsæson for virksomhedstransaktioner.

Der er således flere mandater at slås om, men en del af forklaringen er også, at processerne tager længere tid nu end før krisen.

Køberne tager sig længere tid, fordi de er mere forsigtige, og derfor melder flere mæglere om, at de godt kan sidde med en del mandater på hånden, som enten bliver udskudt, eller som aldrig bliver til noget.

Det skyldes blandt andet, at styrkeforholdet mellem sælgere og købere i M&A-markedet er blevet forskudt som følge af coronakrisen, forklarer Jonathan Mikkelsen fra Marsh.

”I 2019 havde du som sælger en meget stærk forhandlingsposition. Hvis man havde et attraktivt aktiv, kunne man nærmest diktere hele processen, og da det var sælger, der fastlagde tidsplanen, gik det som regel også hurtigt. Efter corona er den økonomiske usikkerhed blevet større både generelt og i forhold til en lang række af de selskaber, som berøres af corona. Det har forskudt balancen i forhandlingerne lidt fra at være meget sælgervenlig til at være mere ligevægtig og for nogle transaktioner måske endda med en lille overvægt til købers fordel,” siger Jonathan Mikkelsen.

Til gengæld er dækningsgraden også begyndt at stige, hvilket skæpper lidt ekstra i kassen hos forsikringsselskaberne.

Den økonomiske usikkerhed forbundet med coronakrisen og de store skader, der har været de senere år, har fået flere købere til at overveje, om ikke de bør forsikre en større del af forretningen. For en sikkerheds skyld, lyder det fra Rasmus Madsen fra Riskpoint.

”Det er trods alt sjældent, at hele virksomheden viser sig at mangle, efter at man har overtaget den, og derfor er det også meget sjældent, at man tegner en dækning for hele forretningen. Men efter at coronakrisen brød ud, har vi set en tendens til, at man er begyndt at købe lidt større dækning end tidligere,” siger Rasmus Madsen og tilføjer, at man typisk forsikrer mellem 10 og 50 procent af entrepriseværdien, når man køber en W&I-forsikring.

Andre forsikringer er buldret frem

Som InsideBusiness tidligere har afdækket, ser man for tiden en generel stigning i priserne på forsikringer verden over, drevet især af internationale spillere og højere genforsikringspriser foranlediget af højere skadesudgifter, cyberkriminalitet og frygt for flere katastrofer.

Men selv om udviklingen her har stået på i nogen tid, er prisstigningerne indtil videre gået forbi markedet for W&I-forsikringer.

”Vi har blandt andet set bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer stige med mellem 100 og 200 procent i de seneste to år. Advokaters rådgiveransvarsforsikring er også steget med et par hundred procent, og cyberforsikringer er steget med 50 procent. Man havde en forventning om, at det også ville slå igennem på transaktionsforsikringer, men den manglende aktivitet har bare gjort, at M&A-forsikringerne er forblevet på et meget lavt niveau,” siger Claus Trentel.

David Rasmussen fra AIG er ikke i tvivl om, at det vil være en god ting for markedet og selv kunderne, hvis priserne begynder at stige igen. Alternativet er ingen tjent med.

”Det vil være et sundhedstegn, hvis priserne stiger, for det nuværende niveau er næppe holdbart for branchen på den lange bane.” siger David Rasmussen.

LÆS OGSÅ

Hedgefond presser Nordea-ejer til brandudsalg

Risikabelt aktiesalg skal betale for Trygs kæmpekøb

Dramatisk tid for dansk forsikring: Se mulige scenarier i storstilet opkøbsbølge

Forsikringsmarked under stigende pres. Priser kravler opad

Mystikken breder sig i Trygs store møgsag

Her er vinderne og taberne på ny, stor forsikringsalliance

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Prisstigninger ærgrer Alka-kunder