;
Almbrand2

Bank/Realkredit

Her er de mest udsatte danske banker

En analyse fra en af landets skrappeste bankanalytikere udpeger de mest udsatte blandt alle landets banker efter coronanedturen. Tillige kan visse banker have store enkeltstående engagementer i hårdt ramte brancher, der giver kæmpetab. Sydbank ser udsat ud med overnormal eksponering, men afviser problemer.

Giftige lån til enkeltstående brancher og særlige virksomheder er den begmand, som kan ramme nogle banker hårdere end andre. I denne krise er det nemlig ikke ’the usual suspects’, landbrug og ejendomsbranchen, der står til at ramme visse banker så hårdt, at det kan være livstruende.

I stedet er skyldnerne de hårdtramte virksomheder inden for kategorierne handel, transport og service, hvor bankernes udlån udgør ca. 17 milliarder kroner, mens udlånet til hårdtramte virksomheder i øvrige brancher udgør ca. 2 milliarder kroner, som det er defineret af Nationalbankens eksperter på området.

I lyset af coronakrisens overraskende karakter kan der opstå problemer med bankkunder, som ellers var kernesunde for få måneder siden, idet visse brancher inden for de nævnte områder risikerer, at hele deres omsætning er faldet bort.

Så udsatte er bankerne

Liste over bankerne inddelt efter risiko, som er baseret på BankResearchs estimater af pengeinstitutternes finansielle resultater for 2020.

Tal i parentes viser bankens placering på ranginddelingen efter hvor høj risiko, der er ved banken i forhold til de andre banker. Jo højere nummer, des større risiko og dårligere placering på listen.

De største banker

Danske Bank (39)

Nykredit Bank (31)

Sydbank (25)

Spar Nord (16)

Jyske Bank (14)

Og det er lige præcis her, at det kan være ret uigennemskueligt at finde de banker, der har noget på spil. Som tidligere beskrevet i InsideBusines er der nemlig giftige aktiver derude, som endda er ganske store.

For eksempel har pensionskassen PFA lånt mere end 3 milliarder kroner til flyselskabet Nordic Aviation Capital (NAC), der har en samlet gæld på 40 milliarder kroner som ”global leder inden for regional leasing af fly”.

Tidligere var en lang række lokalbanker inde med store lån til netop NAC, men det er endnu uklart, om de i lighed med PFA fortsat har penge i spil, efter at kapitalfonden EQT købte sig ind i NAC.

Ifølge den erfarne bankanalytiker Nicholas Rohde fra BankResearch er det ikke muligt at tage højde for bankers enkeltengagementer i hans liste over de mest udsatte banker, som blev kendt og frygtet i banksektoren efter finanskrisen.

”Umiddelbart er det ikke min vurdering, at nogen af de mellemstore banker står til at få kapitalproblemer i krisen. Der er en langt bedre kapitalisering – og jeg tror ikke at tabene kommer i nærheden af det, vi så under finanskrisen. Men der kan være enkeltstående kunder eller sektorer, som kan give tab på flere hundrede millioner kroner for enkeltinstitutter, som kan betyde, at det bliver en svær tid for dem alligevel. For nogle kan det fornuftigste være at indgå i en konsolidering.”

Nicholas Rohde har i sin risikovurdering identificeret de banker, som ser ud til at have den højeste risiko for at havne i problemer i 2020, det vil sige efter coronakrisen.

Rohdes liste er baseret på en forventet risikoliste for 2020, som er baseret på BankResearchs estimater af pengeinstitutternes finansielle resultater for 2020.

De mest udsatte banker

Her er det Falster Andelskasse, Salling Bank og Merkur Andelskasse, som ligger dårligst, og der er talrige af de allermindste pengeinstitutter blandt de svagest stillede. Dog ligger mellemstore Alm. Brand Bank som den sjettedårligste på listen.

De mellemstore banker

Liste over bankerne inddelt efter risiko, som er baseret på BankResearchs estimater af pengeinstitutternes finansielle resultater for 2020.

Tal i parentes viser bankens placering på ranginddelingen efter hvor høj risiko, der er ved banken i forhold til de andre banker. Jo højere nummer, des større risiko og dårligere placering på listen.

Alm. Brand Bank (53)

Den Jyske Sparekasse (37)

Sparekassen Kronjylland (35)

Arbejdernes Landsbank (24)

Sparekassen Sjælland-Fyn (12)

Ringkjøbing Landbobank (11)

Lån & Spar Bank (8)

Vestjysk Bank (6)

Sparekassen Vendsyssel (3)

Jutlander Bank (2)

Især gruppen af mellemstore banker er interessant, idet Nationalbanken i denne uge offentliggjorde sin stresstest af bankernes sundhed lige nu. Testen viser, at de mellemstore banker samlet set har en større andel af sårbare erhvervskunder, som kan få problemer under Nationalbankens stresstest.

Testen beskriver økonomiske scenarier de kommende år, der er betydelig hårdere end finanskrisen. Nationalbanken nåede endda frem til, at nogle mellemstore banker risikerer at overskride kapitalkravet i hårde scenarier.

Men bankerne skal ikke vente respit fra Nationalbanken, der under Lars Rohde har kørt en hård linje, som indebærer, at banker i problemer får lov til at gå ned, hvis der ikke er nogen købere i spil. Det vil også fortsat være tilfældet denne gang, lød det fra Nationalbankens vicedirektør og chef for finansiel stabilitet, Karsten Biltoft, til InsideBusiness tidligere på ugen.

”Vi har bygget de her værn op efter finanskrisen, og hvis det første, vi gør, når vi rammer en ny krise, er at slække på dem, så er det måske ikke så heldigt.”

Nationalbanken offentliggør ikke de banker, man har vurderet som de mest udsatte. Men den generelle liste over mellemstore banker fra Nationalbanken udgøres af 10 pengeinstitutter: Arbejdernes Landsbank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Kronjylland, Vestjysk Bank, Lån & Spar Bank, Jutlander Bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel og Alm. Brand Bank. Heraf er sidstnævnte den mest udsatte, jf. BankResearchs liste, mens Den Jyske Sparekasse er nummer to efterfulgt af Sparekassen Kronjylland.

Bankdirektør: Vi kan hjælpe langt de fleste kunder igennem

Fra Alm. Brand Banks bankdirektør, Kim Bai Wadstrøm, lyder meldingen, at man fortsat ikke ser svaghedstegn blandt kunderne i forbindelse med coronakrisen. Men i lyset af usikkerheden om de langsigtede effekter på økonomien har man valgt at tage en ledelsesmæssig nedskrivning på 30 millioner kroner. Nedskrivningen svarer til 0,6 procent af udlånet.

”Vi har endnu ikke set generelle svaghedstegn blandt kunderne. Vi har været i kontakt med alle større erhvervskunder, og tilbagemeldingen er, at de fortsat ikke har problemer. På privatkundesiden har vi ligeledes haft meget få henvendelser fra kunder, der har brug for henstand eller yderligere kredit. Udviklingen er selvfølgelig endnu forbundet med usikkerhed. Set i lyset af finansministerens prognose for dansk økonomi, det vil sige fald i bnp i år og positiv udvikling igen næste år, og dermed en forholdsvis kort recession, forventer vi dog at kunne hjælpe langt de fleste kunder igennem. Vi mener således, at vi med de nedskrivninger og andre tiltag, vi har foretaget for nuværende, er godt rustet til de mulige konsekvenserne af krisen,” lyder det fra Kim Bai Wadstrøm

Wadstrøm peger endvidere på, at man først og fremmest er en privatkundebank, idet 8 af 10 udlånskroner er til privatkunder, og at det samlede erhvervsudlån er mindre end 1 milliard kroner og primært består af udlån til mindre selvstændige med 5-10 ansatte med mindre end 5 procent eksponering mod transport, hoteller, restauranter, eventbureauer mv.

De mindste banker

Liste over bankerne inddelt efter risiko, som er baseret på BankResearchs estimater af pengeinstitutternes finansielle resultater for 2020.

Tal i parentes viser bankens placering på ranginddelingen efter hvor høj risiko, der er ved banken i forhold til de andre banker. Jo højere nummer, des større risiko og dårligere placering på listen.

Kun de 25 svageste er med.

Faster Andelskasse (58)

Salling Bank (57)

Merkur Andelskasse (56)

Folkesparekassen (54)

Sparekassen Den Lille Bikube (51)

Sparekassen Bredebro (50)

PenSam Bank (49)

Langå Sparekasse (48)

Andelskassen Fælleskassen (47)

Fanø Sparekasse (46)

Coop Bank (45)

Frøs Sparekasse (44)

Møns Bank (43)

Lægernes Bank (42)

Rønde Sparekasse (41)

Dragsholm Sparekasse (40)

Sparekassen Djursland (38)

Broager Sparekasse (36)

Fynske Bank (34)

Frørup Andelskasse (33)

Danske Andelskassers Bank (32)

Totalbanken (30)

BankNordik (29)

Hvidbjerg Bank (28)

Djurslands Bank (27)

Nordfyns Bank (26)

Kilde: BankResearch, 2020

Også Den Jyske Sparekasse, der på Rohdes 2020-liste ligger noget bedre end Alm. Brand Bank med plads nummer 37 mod Alm. Brand Bank på nummer 53, er administrerende direktør Claus E. Petersen fortrøstningsfuld:

”Vi har i Den Jyske Sparekasse i første kvartal foretaget et ledelsesmæssigt skøn af coronakrisens forventede effekt baseret på Nationalbankens centrale scenario. Dette har resulteret i en nedskrivningsmæssig reservation på 60 millioner kroner, hvorefter sparekassens kapitalmæssige overdækning på alle krav udgør 4,6 procent eller små 500 millioner kroner, hvilket er tæt på sparekassens målsætning på 5 procents overdækning. Sparekassen er generelt ikke blandt de hårdest ramte pengeinstitutter, da vi har begrænset eksponering mod de sektorer, som er hårdest ramt af coronakrisen. Vi oplever ikke et stort antal kunder med konkrete problemer, men vi er på forkant med at rådgive dem, der har behov for det,” siger Claus E. Petersen fra Den Jyske Sparekasse.

Salling Bank ligger dårligt

I gruppen af lidt mindre banker, er det Salling Bank, som ligger på plads 57 efter Faster Andelskasse og er således absolut rosinen i pølseenden. Her er bankdirektør Peter Vinther Christensen dog også fortrøstningsfuld. Han mener, at Rohdes analyse overser en del af bankens kapital på 70 millioner kroner, og han ønsker derfor ikke at kommentere undersøgelsen:

”Der er dele af vores kapitalgrundlag, han ikke tager med. Vi overholder reglerne, og det ser anderledes ud end det, han siger. Derfor vil jeg ikke kommentere det. I forhold til coronakrisen har vi haft præcis samme forsigtige tilgang, som Nationalbanken og Finanstilsynet har sagt, at vi skal have. Vi har set på de sektorer, som er berørt, og har sat penge af til nedskrivninger. Her er landbruget generelt ikke berørt. Og hvad angår andre virksomheder inden for handel og produktion, har vi på vores egn set, at de har valgt at holde deres virksomhed kørende. Men vi kan ikke afvise, at der kommer noget.”

Andre steder i banksektoren findes der pengeinstitutter, som på overfladen kan se udsatte ud. Det gælder også blandt de største SIFI-banker, hvor Danske Bank er den mest risikofyldte bank på 2020-listen på plads nummer 37 efter Nykredit Bank på plads nummer 31, Sydbank på nummer 25, Spar Nord på plads 16 og Jyske Bank som den bedst placerede på plads nummer 14. Alligevel er det Sydbank, som med en eksponering på 14,5 procent over for kunder inden for sektoren ’handel’ ligner en outlier, idet eksponeringen er knap tre gange så høj som i de andre SIFI-banker. Og netop dele af ’handel’ er defineret som de hårdest ramte områder af Nationalbanken.

Men hos Sydbank mener kreditdirektør Bjarne Larsen ikke, at eksponeringen på 13 milliarder kroner i udlån mod handelsområdet behøver at udgøre et problem. Det er især lån til engroshandel, som med 9 milliarder kroner fylder godt i bankens lånebog – og det er til alt fra grovvareselskaber, dagligvarer, stål, landbrug, materiale til byggemarkeder og bunkerolie, mens lån til detailhandlen udgør 2 milliarder og bilhandel/værksteder udgør 1,5 milliarder kroner.

”Engroshandel er hos os delt op i mange underbrancher, hvoraf hovedparten ikke er specielt hårdt ramt. Ser vi på detailhandel, så er der rigtig meget, der slet ikke er ramt. Omvendt er der også en række mindre butikker inden for specialområdet eller butikker ude i lokalområdet, som har fået det svært. Men de udgør altså en forsvindende lille del af vores låneportefølje,” siger Bjarne Larsen.

Sydbank: Der kan være langsigtede effekter

Han kan dog ikke udelukke, at der ligger større problemer forude således som indikeret af Nationalbanken, der ser mørke skyer i form af langvarig recession med større tab end under finanskrisen i sine stresstest:

”Vi har allerede hensat 20 procent på vores svage kunder i gruppevise hensættelser. På den baggrund er vi ikke specielt dårligt stillet. Vi ser ikke de store problemer lige nu, men vi kan være mere bekymrede over de langsigtede effekter såsom fald i eksporten, men det er for tidligt at konkludere. Og hjælpepakkerne gør nok også noget.”

 

LÆS OGSÅ

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid

Tilliden til Vogelzangs plan lider et knæk

Storbank skrotter danske selskaber

Afsløring: Danske Bank varsler søgsmål mod Thomas Borgen

Får vi dyb krise, bankkrak med kollaps af forskellige brancher?

Banker har milliarder i klemme i kriseramte hoteller 

Tre banker springer i øjnene med høje udlån til kriseramte sektorer