nykreditpix

Redaktørens analyse

Her er den afgørende knast i betændt realkreditopgør

Et punkt vil give sværdslag, når Nykredit skal blive enig med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om rammerne for en ny Totalkredit-aftale med færre bindinger. Punktet er samtidig det, som kan åbne markedet for Jyske Bank og bremse Nykredits totale markedsdominans.

Tingene strammer til i disse dage i det længe ventede konkurrenceopgør om det danske realkreditmarked med Nykredit på den ene side og øvrige realkreditaktører med Jyske Bank som den mest aktive afsender af kritiske budskaber mod Totalkredit på den anden.

Nu er høringssvarene afleveret, fristen udløbet og den såkaldte markedstest gennemført. Nu skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præsentere Nykredit for de kritiske høringssvar – en på mange måder lidt mystisk skueproces, da det er sådan, at Nykredit har aktindsigt i høringssvarene og således kan ringe rundt og skælde eventuelle banker i kredsen ud, hvis de ikke svarer ’rigtigt’ på høringssvarene.

Andre åbenlyst kritiske røster som Jyske Bank har haft mulighed for at sløre følsomme dele af svarene. Men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen må nok indstille sig på, at diverse bankdirektører med samarbejdsaftaler med Totalkredit næppe har indgivet kritiske høringssvar, også selv om de rent faktisk forholder sig kritisk til bindingerne i Totalkredit-aftalen.

Der er navnlig et punkt i kompromiset mellem Nykredit og konkurrencefolkene, den såkaldte markedstest, som ventes at give sammenstød. Det er punktet om parallelformidling, der gør, at pengeinstitutter kan formidle op til 10 procent af deres nyudlån til ”nye/eksisterende mindre institutter pr. kvartal. Der er herved mulighed for at samarbejde med realkreditinstitutter med en markedsandel på privatområdet på op til 6 procent.”

Punktet er på mange måder mystisk, og det forekommer mest, som om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her har ladet Nykredits direktion og rådgivere føre pennen. Det skyldes, at der kun er et realkreditinstitut i landet, som har en markedsandel på mindre end 6 procent, det er DLR Kredit, men som tidligere beskrevet i InsideBusiness, sidder Nykredit allerede på en del af kontrollen med DLR.

Tælles ejerandelene for Nykredits bedste kammerater i Totalkredit-samarbejde med, bliver det til en ret stor del af kontrollen, og spørgsmålet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, om man ikke bør forholde sig til Nykredits ejerandel på 12,2 procent, som kan blokere for en ny køber til DLR Kredit, når de nu bruger så meget spalteplads i deres markedstest på netop at gøde jorden for DLR som en ny aktør på det danske marked for realkreditlån til private.

Kan Jyske Bank med DAB endelig få stoppet Totalkredit-aftalens ridt?

Desuden har der været flere initiativer om opbygningen af helt nye danske realkreditinstitutter, men ingen i branchen tror på, at det kommer til at ske. Det er alt for dyrt og bøvlet at bygge op. Samtidig har udenlandsk konkurrence som f.eks. Handelsbanken og deres prioritetslån fra Sverige forladt det danske marked.

Derfor er parallelformidling reelt et tomt punkt, som det står nu i den mulige ændrede Totalkredit-aftale. Ikke mindst fordi DLR Kredit sidder på 5,7 procent af realkreditmarkedet i dag – og speeder man op for salget af realkreditlån, så vil man lynhurtigt krydse denne grænse. Den eneste anden reelt relevante aktør er Jyske Realkredit med en markedsandel på ca. 10 procent.

Også herfra er man stærkt kritisk over for parallelitetsmodellens loft – og i høringssvaret, som InsideBusiness har set, fremgår det, at loftet over parallelformidling pr. kvartal og for markedsandel skal fjernes, ligesom kravet om, at der skal være revisorvalideret erklæring til Totalkredit, ”der bekræfter, at udlånet lever op til de aftalte formidlings- og kvalitetsgrænser som til Totalkredit”, skal fjernes.

Jyske Realkredit henviser til, at de forhold gør, at modellen ikke er attraktiv for pengeinstitutterne og forhindrer andre institutter i at konkurrere effektivt med den dominerende markedsaktør, der som sådan ikke behøver en konkurrencemæssig beskyttelse.

Spørger man branchefolk, synes det oplagt for Jyske Bank at entrere med f.eks. DAB (Danske Andelskassers Bank), der kan sælge Jyske Realkredits produkter, hvilket de facto så bringer Jyske Banks realkreditselskab ind på markedspladsen for formidling af realkreditlån via lokalbanker. En situation, som Nykredit for alt i verden vil undgå.

Konkurrencestyrelse risikerer at blåstemple Nykredits dominans

Uanset hvad, er det svært ikke at læne sig undrende tilbage efter forløbet. For hvorfor overhovedet bruge så meget energi på processen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side, hvis man alligevel ikke giver plads til flere aktører på markedet. I stedet er der en reel risiko for, at Nykredit med 70 procent af alle nyformidlede lån p.t. sætter sig på hele det danske realkreditmarked.

Vælger konkurrencefolkene således at forsyne Nykredit med et regelsæt, som gør, at man med myndighedernes stempel i hånden kan sætte sig på en endnu større del af markedet, så har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reelt været med til at sikre Nykredit-koncernen en på sigt monopollignende position på det danske marked for realkreditlån til private.

Spørgsmålet er, om det er det, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Jacob Hald, ønsker, eller om politikere og Nykredits magtfulde lobbyister har efterladt ham handlingslammet.

Læs mere

Sidder Nykredit med kontrollen over endnu større del af realkreditmarkedet?

Strid om ny Totalkredit-aftale truer den finansielle stabilitet

Er konkurrencestyrelsen ved at cementere Nykredits vej til monopol?

Vækstfonden i tæt parløb med krakket bank

Statens kapitalfondsinvestor har udspillet sin rolle

Uafhængig rådgiver arbejder på milliardsalg

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Tunge investorer lurer på at blokere milliardhandel

Storinvestorer dumper historisk milliardhandel

Garvet erhvervsmand sætter sig tungt på kriseramt rival