Valcon konsulent

Inside story

Her er konsulentbranchens førende spillere efter højdramatisk år

Et år præget af en verdensomspændende pandemi og et ødelæggende konsulentstop har udfordret konsulentbranchen. InsideBusiness går tæt på branchen i et højdramatisk år.

2020 har indtil videre været en gyser uden lige. Ikke mindst for konsulentbranchen, der altid er blandt de første til at mærke det, når en ny krise rammer. Og det så ekstra skidt ud for konsulenthusene tidligere på året, da covid-19-pandemien begyndte at få et fast greb i verden. Mange steder var omsætningen nemlig i forvejen stærkt presset af regeringens grønthøsterbesparelser på eksterne konsulenter i det offentlige.

Det fik tidligt nogle af de store selskaber til at udvide og efterfølgende trække på kassekreditten, mens man andre steder satte ansatte ned i løn og indefrøs eller sågar annullerede bonusudbetalinger til partnerne.

Men krisen er indtil videre ikke blevet lige så dyb som frygtet – i hvert fald ikke endnu – og konsulenthusene har vist også sig at være bemærkelsesværdigt hurtige til at omstille sig.

De to danske konsulenthuse Implement og Valcon, der begge har haft både meget forretning med det offentlige og leveret mange ydelser, der traditionelt har ligget ude ved kunderne, er sluppet fra både konsulentbesparelserne i det offentlige og covid-19 med omsætningen nogenlunde intakt.

Implement har stiftet meget ny gæld, viser seneste regnskab, men omsætningstabet er begrænset til 0,2 procent på toplinjen, mens Valcon har tabt 2,7 procent. Begge konsulenthuse sluttede regnskabsåret ved udgangen af juni.

Deloitte, der har været igennem en stor fyringsrunde, har tabt 14,2 procent på toplinjen. Til sammenligning har revisions- og rådgivningshuset EY øget toplinjen i konsulentforretningen med 6 procent.

Sagen kort

En pandemi var på mange måder det værste, der kunne ramme den relationstunge konsulentbranche. Men indtil videre er meldingen fra flere store spillere, at de har klart sig igennem pandemien betydelig bedre end ventet.

Pandemien har dog sat turbo på en af tidens megatrends: digitalisering. Flere huse er netop nu ved at skrue op for de it-specifikke løsninger, mens der også er tydelig medvind for mindre it-specialisthuse.

Medvind oplever man også hos internationale spilleres små danske kontorer. Simon-Kucher og Kearney er begge vokset imponerende i 2019 og melder også om et fint 2020.

Valcon klar til opkøb

Stig Jessen, der for nylig har overtaget rollen som administrerende direktør i Valcon efter Thomas Fischer, opsummerer de fleste aktørers syn på 2020.

”Lige nu glæder vi os over, at markedet står relativt godt, og at mange klienter klarer sig godt,” siger han og fortsætter:

”Vores omsætning er på det niveau, vi kunne håbe på i lyset af covid-19. Vi er selvfølgelig bevidste om, at der kan komme et dyk mere i 2021, men lige nu ser det fornuftigt ud,” siger Stig Jessen.

I Valcon har man trods krisen og regeringens undergravning af markedet valgt at gennemføre en stor strategisk ændring og en opsigtsvækkende ændring af ledelsen, mens krisen var på sit højeste, så det i dag er Stig Jessen, der sammen med Michael Hjortlund kører en tomandsdirektion i Valcon.

Samtidig har Valcon besluttet at ændre vækststrategien, så man nu i langt højere grad end tidligere vil gå efter vækst. Også hvis det betyder, at Valcon må købe sig til vækst eller fusionere.

”Vi vil se på ikkeorganisk vækst, det er der ingen tvivl om. I udgangspunktet sigter vi efter opkøb, men når man har vores størrelse, kan det sagtens betyde, at man skal blande blod. Så hvilken type aftale vi vil gå med til, kommer helt an på, hvilke spillere vi ender med at gå videre med,” siger Stig Jessen.

Valcons problem er, at konsulenthuset ikke er vokset de senere år. Mens konkurrenterne er buldret frem, er Valcon ikke blevet større, end det var i 2016, men volumen er ifølge Stig Jessen en nødvendighed, hvis man for alvor vil gøre en forskel hos kunderne. Ikke mindst inden for it.

”Et godt gedigent Valcon-projekt kunne være at assistere en virksomhed med nordisk hovedkontor at styrke det globale salg. Det er vi specialister i, og for at kunne følge med i den stigende opgavemængde og kunne forankre projekterne dybt i den digitale infrastruktur, har vi brug for endnu mere digital dybde. Så det er blandt andet der, vi kigger efter vækst,” siger Stig Jessen.

Digitalisering og rådgivning skaber vindere

En anden megatrend i disse år er, at strategisk rådgivning i stigende grad kobles sammen med it-ydelser. De store it-tunge konsulenthuse som Accenture vil gerne blive stærkere på strategiscenen, mens BCG, McKinsey og det gamle Bain & Company køber sig til it-specifikke ydelser og etablerer specialiserede datterselskaber inden for it.

Herhjemme ser man for tiden også mange lokale konsulenthuse bevæge sig ind på it-området, men man ser også it-konsulenthuse forsøge at gøre som Accenture og arbejde sig ind på det forretningsstrategiske rådgivningsområde.

Peak Consulting Group er et af de danske konsulenthuse, der er vokset kraftigt de senere år. Huset genererer ifølge administrerende direktør Patrick Sorrentino henholdsvis en og to tredjedele af omsætningen fra strategirådgivning og it.

Begge områder er i vækst, men managementrådgivning vokser mere og fylder derfor relativt mere og mere i forretningen.

De seneste årsrapporter fra selskabet indikerer, at det nok er værd at holde øje med i de kommende år. I mange år var omsætningen nemlig til at overse, men i 2017 gik den i vejret med 56 procent og passerede året efter 100 millioner kroner efter en vækst på 54 procent. I 2019 voksede omsætningen med 20 procent, og der er ingen tegn på at den vil løje af.

”Vi har passeret en eller anden magisk grænse, hvor størrelsen bliver selvforstærkende. Det brand, vi står for, og den adfærd, vores kunder oplever, har spredt sig, ved at folk taler om os, og det har forstærket vores markedsaftryk. Vi oplever, at kunder, som vi ikke tidligere har været i dialog med, pludselig rækker ud til os og hiver os direkte ind til nye opgaver,” siger Patrick Sorrentino.

Som storleverandør til staten er Peak Consulting Group også påvirket af det såkaldte konsulentstop. Små specialiserede spillere med fokus på it lader dog generelt til at have haft lettere ved at omstille sig end de tungeste leverandører.

Besparelserne, som i sin tid udsprang af en fortælling om, at konsulenter ikke leverer værdi, har også fået flere af konsulenthusenes kunder til at stille kritiske spørgsmål til både rådgivningen og prisen, og ifølge Patrick Sorrentino har det været udpræget positivt for Peak Consulting.

”Konsulentmarkedet, der tidligere bar præg af, at der ikke blev sat spørgsmålstegn ved konsulenternes værdiskabende effekt, er blevet langt mere konkurrencepræget, fordi kunderne er blevet mere erfarne og kritiske. Det har gjort, at priserne har ramt et mere balanceret leje, og at kunderne nu ved, hvad de vil have, har bare været vand på vores mølle. Det er blevet lettere for os at vise, hvad vi bringer til bordet,” siger han.

Devoteam dropper eksklusiv rådgiverstatus

Også det it-tunge konsulenthus Devoteam, der i Danmark ledes af Søren Nielsen, er påvirket af de offentlige besparelser, hvilket også her har sat gang i en omstilling af huset.

Hvor det tidligere var 70 procent af forretningen, der kom fra det offentlige, er det i dag tættere på 50 procent, fortæller Søren Nielsen. Og en væsentlig faktor i omstillingen er købet af det danske it-hus Inviso tidligere på året. For Inviso gør stort set kun forretning i den private sektor.

”Besparelserne har selvfølgelig påvirket os og ført til enkelte afskedigelser, men vi har ikke haft en decideret fyringsrunde. I stedet har vi flyttet og oplært nogle folk for at dreje selskabet mere over i retning af det private erhvervsliv. Det er en bevægelse, vi er i gang med,” siger Søren Nielsen.

Tilsvarende er direktøren for tiden også i gang med at dreje konsulenthuset over i en mere udførende retning.

”Vi får mere og mere teknologiindhold ind i både rådgivning og projekter, og det ændrer også vores rolle. Vi oplever i stigende grad, at kunderne forventer, at man også skal kunne være udførende. Så vores klassiske rolle som rådgiver – og kun rådgiver – er fortid. Vi skal både være udførende og trusted advisor”,” siger Søren Nielsen.

Devoteam voksede I 2019 med 13 procent.

Digitalisering har sikret det offentlige for Deloitte

De huse, der for alvor er blevet ramt af det offentlige konsulentstop, er de store revisions- og rådgivningsvirksomheder, navnlig Deloitte.

Konsulenthuset, der er den største leverandør af konsulentydelser til staten, var tidligere på året igennem en stor fyringsrunde på grund af både covid-19 og besparelser i det offentlige, og seneste årsrapport fra konsulenthuset viser da også tab af omsætning på konsulentområdet. Omsætningen er faldet med 14 procent i det seneste regnskabsår, som blev afsluttet ved udgangen af juni, og som dermed dækker dele af covid-19 krisen.

Ifølge Martin Søegaard, der er partner og leder af konsulentforretningen i Deloitte, skyldes omsætningsnedgangen dog ikke tab på statslige klienter og en opgavenedgang som følge af covid-19, men derimod regnskabsteknik.

”Vi har ændret den måde, vi leverer til kunderne, og det har påvirket regnskabet. Så selv om vi korrigerer for covid-19, vil vi uanset hvad se en nedgang i konsulentforretningen i år, simpelthen fordi vi arbejder mere på tværs af grænser og derfor fakturerer anderledes. Vores faktiske vækst er ca. 10 procent like-for-like, inklusive covid-19,” siger Martin Søegaard og fortsætter:

”Vi havde en nedgang i public sector-segmentet, som for alvor satte ind omkring juletid sidste år. Men den ramte kun strategi- og analysedelen. Budgetanalyser, sektoranalyser og lignende er nærmest forsvundet, men vores aftryk i det offentlige er faktisk steget efterfølgende, fordi vi har fået bedre fat i digitaliseringen. Så årsagen til, at vi stort set er på niveau, skyldes, at vi står stærkt på mange digitaliseringsydelser i sektoren,” siger Martin Søegaard.

Små specialister stikker af

Ingen af de store selskabers vækst kan dog måle sig med vækstraterne i de mindre udenlandske selskaber, som for tiden har sat turbo på ekspansionen i Norden, herunder Danmark.

Kearney, der i Danmark ledes af Christoffer Husted Rasmussen, er vokset med 60 procent målt på bruttofortjeneste. Det er et for Kearney stærkt resultat, om end det ligesom for McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) og Bain er svært at konkludere meget ud af de lokale danske årsrapporter.

Med samme forbehold må Simon-Kucher dog siges at have klaret sig endnu bedre.

Her er bruttofortjeneste vokset med 123 procent, mens der er lagt 11 nye ansigter til kontoret i København. Flere steder i branchen er man for alvor begyndt at bemærke Simon-Kucher. Ikke mindst inden for prissætning og markedsføring, som er konsulenthusets spidskompetence. Den danske partner og talsperson, Omar Ahmad, er da heller ikke i tvivl om, at tallene er udtryk for succes.

”Vi vinder både nye kunder og vokser også med de kunder, vi allerede har. De to partnere Nicolai Broby Eckert fra vores region Nordics afdeling og Mathias Liefner fra vores Life Science afdeling har været suveræne til at skabe vækst. Specielt bemærkelsesværdig er vores nylige ekspansion til Norge samt vores nye Life Science afdeling på vores kontor i Sverige som henholdsvist Nicolai Broby Eckert og Matthias Liefner har stået i spidsen for”

Konsulenthuset, der etablerede sit danske kontor i 2017, er nu nået til et punkt, hvor man dels er klar til at ekspandere i Norge og samtidig er klar til at øge antallet af partnere i København.

Det er planen, at der skal udnævnes flere partner i 2021, og man er også i proces med flere partnere udefra.

”Vi er stadig en relativt lille spiller i Danmark, ingen tvivl om det. Men vi har gode projekter, får gode referencer, får flere og flere leads, så jeg tror personligt, at vi her i Danmark har potentiale til at blive lige så store som de andre tre amerikanske strategihuse,” siger Omar Ahmad.

LÆS OGSÅ

Kommuner starter eget “konsulenthus” som svar på strenge sparekrav

Implement opruster med profil fra Qvartz i nordisk konsulentkrig

Ægteskabsplaner med Bain er et stort sats for Qvartz

Sværvægter blæser til angreb på eliterådgiverne

Ukonventionel rådgiver udfordrer de store konsulenthuse

Kæmpeopkøb udløser krig på konsulentmarkedet

Revisorkæmpe på kant med regnskabsregler

Her er konsulentbranchens førende spillere

Konsulenter i vildrede efter pludseligt aftalestop i staten

Ny teknologi æder konsulenternes kerneforretning

Politikere vil slagte konsulenternes guldæg