ahrengot

Inside story

Her er konsulenthusene, der vokser mest

Trods alvorlige panderynker ved årets begyndelse endte 2022 med at være endnu et år med stor travlhed og massiv vækst hos flere af landets største konsulenthuse. Bekymringerne er dog ikke forsvundet, for meget tyder på, at markedet går et gear ned i år.  Se opgørelse over, hvilke huse der voksede mest sidste år.

Det var med en vis nervøsitet, at flere af landets største konsulenthuse gik ind i 2022. Stigende renter og høj inflation – ikke mindst på grund af de på daværende tidspunkt høje energipriser – havde allerede ramt erhvervslivet hårdt, og derfor begyndte man flere steder i konsulentbranchen at rebe sejlene.

I takt med at de store konsulenthuses regnskaber for 2022 er tikket ind, står det dog klart, at bekymringerne er blevet gjort til skamme hos store dele af branchen.

Selvom især renterne skaber store udfordringer på blandt andet det yderst lukrative M&A-marked, hvor konsulenthusene er storleverandører til kapitalfondene, fortsatte konsulenthusene over en bred kam med at øge deres indtjening i 2022.

Det viser en gennemgang af 2022-regnskaberne for landets største konsulenthuse, ligesom tal fra brancheforeningen DI Managementrådgiverne viser, at omsætningen i branchen blev øget med 20 procent til samlet set 33,4 milliarder kroner i 2022.

Hvis man zoomer ind på de enkelte konsulenthuse, fremstår især det eneste tilbageværende store danskejede konsulenthus, Implement, som årets helt store vinder.

Efter en imponerende vækst på over 25 procent har Implement første gang rundet en omsætning på over 2 milliarder kroner, mens bruttofortjenesten vokser til 1,8 milliarder kroner. På bundlinjen tjente Implement, der er anført af administrerende direktør og medstifter Niels Ahrengot, hele 452 millioner kroner.

Blandt årets vindere finder man også PA Consulting og Boston Consulting Group, som begge voksede kraftigt i 2022, mens de store amerikanske konsulentkæmper McKinsey og Bain gik tilbage, selv om den globale partnerskabsstruktur i de store managementkonsulenthuse gør det svært at se, hvor mange penge konsulenthusene egentlig tjener – eller taber.

 

Selv om 2022-tallene ikke indikerer, at krisen har indhentet de dyre managementkonsulenter, tyder meget dog på, at det danske konsulentmarked er på vej ned i gear, i takt med at der breder sig en stigende nervøsitet blandt kunderne.

Som InsideBusiness for nylig beskrev, forbereder Danmarks største rådgivnings- og revisionshus, Deloitte, sig på, at de seneste års skyhøje vækstrater kan have toppet. Samtidig har flere af de store amerikanske managementkonsulenthuse været igennem fyringsrunder i især USA over de seneste måneder.

”Der er ingen tvivl om, at konsulentmarkedet er stagnerede i år, efter at der har været meget høj vækst i 2021 og 2022,” siger Morten Kaae Sørensen, partner hos Simon-Kucher og co-managing director for det danske kontor.

Implement fortsætter vildt vækstridt

Hos Implement har det ikke været muligt at få en kommentar fra managing partner og medstifter Niels Ahrengot til det imponerende 2022-regnskab fra konsulenthuset.

I regnskabet lægger Niels Ahrengot ikke skjul på, at 2022 var et ”meget tilfredsstillende” år, som tilmed bød på en ”betydelig” vækst i omsætningen på alle Implements kontorer verden over.

Den danske konsulentkæmpe har længe været i gang med at internationalisere konceptet og forretningen, som Niels Ahrengot stiftede i 1996 sammen med en række partnere. Det har ført til, at Implement indtil videre har åbnet kontorer Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz og USA.

Planen er at gøre Implement til et internationalt brand, Og ambitionen er, at flere flag rejses på sigt. Fundamentet er den danske konsulentforretning, som i løbet af årene er vokset til at blive en landets største spillere.

Niels Ahrengot var ellers en blandt mange topchefer i konsulentbranchen, som så med en vis skepsis på markedet for godt et års tid siden. Han erkender da også i regnskabet, der er forskudt og derfor løb frem til 30. juni i år, at året var udfordrende for Implements kunder.

Derfor tør han og resten af Implements ledelse ikke spå om indeværende regnskabsår.

”Ledelsen forventer, at FY24 bliver endnu et udfordrende år med volatile markedsforhold, forsat høj inflation og nedgang i den økonomiske aktivitet. De seneste par år har vist, at det er svært at forudse, hvad der vil ske, men ledelsens forventning er at fortsætte selskabets succes og vækst, og omsætningen og indtjeningen forventes at forsætte med at stige i det kommende regnskabsår,” skriver Implement.

Mindre budgetter hos kapitalfonde

Mens Implement, PA Consulting og BCG udgør top-3 over de konsulenthuse, der er vokset mest, finder man i den anden ende af skalaen blandt andre den tyske konsulentkæmpe Simon-Kucher.

Simon-Kucher opgiver ikke sin omsætning, men af konsulenthusets seneste regnskab fremgår det, at bruttofortjenesten i det danske selskab er faldet med 7,4 procent.

Udviklingen står i skærende kontrast til året forinden, hvor Simon-Kucher voksede mere end noget andet managementkonsulenthus i Danmark.

Ifølge Morten Kaae Sørensen, partner co-managing director for det danske kontor, er det dog svært at udlede noget af de danske regnskabstal, fordi Simon-Kuchers danske ansatte i høj grad arbejder for kunder i Sverige, Norge og Finland.

Derfor hæfter Morten Kaae Sørensen sig mere ved den nordiske vækst, som sidste år lød på omkring 20 procent, fortæller han. Han tilføjer, at den danske del af forretningen endnu en gang kigger ind i et år med yderst begrænset vækst.

”I år er væksten ikke lige så høj. Lige nu ser det ud til, at vi får en vækst på mellem 10 og 15 procent i Norden. Danmark ender nok lavere, fordi vi staffer på især svenske projekter. Men det betyder ikke det store, fordi vi som sagt staffer nordisk,” siger Morten Kaae Sørensen.

Han beretter om et konsulentmarked, der i øjeblikket er præget kraftigt af længere beslutningsprocesser blandt kunderne. Samtidig er situationen forskellig på tværs af de forskellige industrier.

”Vi har visse BtB-industrier, for eksempel life science og produktionsvirksomheder, hvor vi har set god efterspørgsel gennem perioden, mens andre industrier, blandt andet consumer goods, har været sværere at sælge til end normalt. Vi oplever desuden, at konsulentbudgetterne er mindre i år i de dele af tech-, fintech- og softwaremarkedet, som er ejet af venturefonde eller kapitalfonde. Det er en naturlig konsekvens af de stigende renter og afkastkrav, som øger fokus på kortsigtet lønsomhed,” siger Morten Kaae Sørensen.

 

Læs mere

Stort konsulenthus stormer frem efter magre år

Store konsulenthuse dropper milliardaftale med staten

Amerikanske konsulentkæmper i bakgear i Danmark

Konsulenthuse presses af nye krav fra talenter. Se husene med flest stjerner hos de unge

Luften går af ballonen i konsulentbranchen

Revisionskæmpe opruster med tidligere dansk landechef i amerikansk konsulenthus

Nu indledes konsulenthuses kamp om offentlige milliardaftaler

Konsulentkæmper svinger sparekniven efter flere års vild vækst

Chef for PwC’s konsulentsats fortid efter uenighed 

Ledelse i stort konsulenthus trækker sig

Opkøbt konsulenthus tager hul på ekspansionstogt

Tronskifte presser sig på hos flere af erhvervslivets toprådgivere