;
HyperFocal: 0

Inside story

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Nogle af de danske forsikringsselskaber har haft et svært år med dårlige resultater og tilbagegang, mens andre er drønet lige igennem med høj vækst og bomstærk bundlinje. InsideBusiness gennemgår de forsikringsselskaber, der er kommet med regnskab, og kårer vindere og tabere.

Det har ikke kun været en dans på roser at drive dansk skadesforsikringsselskab i 2020. For selv om pandemien overordnet set betød lavere erstatninger og ret gode resultater, så er der fortsat selskaber, der slås med at optimere og drive en sund forretning.

Det viser InsideBusiness’ store gennemgang af de forskellige skadesforsikringsselskabers regnskaber målt på udvikling i præmieindtægter, indtjening på combined ratio med og uden afløbsgevinster, erstatningsprocent og omkostningsprocent. Sammenligningen er efterhånden fyldig, da Himmerland Forsikring, LB Forsikring, Købstædernes Forsikring og Sønderjysk Forsikring netop er kommet med tallene.

Hvis vi starter med at se på udviklingen i præmieindtægter, så dækker 2020 over store udsving, hvor den mindste spiller i sammenligningen, århusianske Aros Forsikring, også leverede den højeste vækst på 13,2 procent.

Sagen kort

InsideBusiness har kortlagt regnskaberne for de danske forsikringsselskaber, som har leveret regnskab. Billedet, der tegner sig, er, at nogle i den grad vinder markedsandele, mens andre mere eller mindre bevidst taber terræn.

Blandt vinderne er dog helt entydigt Gjensidige, Tryg, Sønderjysk Forsikring, Vestjylland Forsikring og If Forsikring, som alle leverer høje vækstrater og en fornuftig bundlinje. Vinderen på vækst alene er dog det lille århusianske selskab Aros Forsikring.

En taber er fortsat Codan, der går kraftigt tilbage på toplinjen på grund af fortsat oprydning i urentable kundeforhold i porteføljen. Til gengæld har topchef Christian Baltzer vendt en underskudsgivende forretning til overskud.

Det er også imponerende, at strategien hos den vækstorienterede topchef Frank Abel i Sønderjysk Forsikring leverede den næsthøjeste vækstprocent med hele 11,4 procent, mens man faktisk også leverer et stærkt resultat målt på indtjening, drevet frem af en lav erstatningsprocent.

Men det er lige så imponerende, at også de ret store milliardforretninger If Forsikring og Gjensidige formår at generere vækstrater på ca. 10 procent, hvilket betyder, at de henholdsvis finsk- og norskejede aktører så småt begynder at bide de etablerede danske spillere Codan og Alm. Brand i haserne. Ingen af de to havde en heldig hånd, hvad angår udviklingen i præmieindtægter.

Ser vi på kombination af både vækst, lav omkostningsprocent og stærk indtjening efter afløb, ligner Gjensidiges danske forretning med koncerndirektør Mats C. Gottschalk en vinder med hele 9,4 procent i præmievækst i kombination med en meget lav omkostningsprocent på 14,5 procent – et nøgletal, som kun Tryg ligger lavere på. Indtjeningen er også blandt de bedste med en combined ratio uden afløbsgevinster på 88,7 procent.

”Vi er glade for, at der er en underliggende vækst i vores forretning. Væksten ligger inden for commercial lines. Det vil sige i de traditionelle erhvervsmarkeder og i kommuner og regioner, hvor vi har en del af vores styrkeområder,” siger Mats C. Gottschalk.

Han tilføjer dog, at man har gennemført nogle ændringer i eksempelvis reassuranceprogrammet, som får flere positive nøgletal fra den underliggende forretning frem i lyset.

Nu bliver det store spørgsmål, om man kan fastholde væksten i det kommende år, fordi den tidligere nære samarbejdspartner Nykredit har forladt samarbejdet til fordel for Codans privatsikringsordning i samarbejde med Lokale Pengeinstitutter.

”Dele af det samarbejde såsom henvisninger fra Nykredits ejendomsmæglerkæde har givet god vækst, og det har vi været glade for. Men samarbejdet med Nykredit har ikke i sig selv været en vækstmotor hos os. I det nye setup er der nok ingen tvivl om, at der i bankerne vil blive brugt en del ressourcer på at fortælle kunderne, hvor godt det er at skifte til et andet selskab, så det kommer vi nok til at mærke. Men det ændrer ikke fundamentalt på vores virksomhed, for konkurrencen er og bliver hård.”

Codans rejse har stor betydning

Det store spørgsmål er dog fortsat, om Gjensidige alligevel køber Codans danske forretning ud af Tryg/Intacts ejerskab. Sker det, ender Privatsikring alligevel formentlig hos Gjensidige – og så undgår man alt andet lige at tabe kunder på grund af det opsagte samarbejde med Nykredit.

Det er dog meget muligt, at en del af væksten hos både Gjensidige og If Forsikring stammer fra udviklingen hos Codan, som er sammenligningens suveræne taber målt på udviklingen i præmieindtægter. Her er man nemlig gået 7,8 procent tilbage på det danske marked. Men den udvikling dækker ifølge Codans danske topchef, Christian Baltzer, over, at man har ryddet op i porteføljen og sat indtjening højere end vækst.

”De to ting hænger jo nøje sammen, vi kommer fra en verden, hvor vi ikke tjente nok på forsikringsdriften. Derfor har vi arbejdet meget med priser og betingelser inden for erhvervsmarkedet, hvor vi har taget hårdt fat. Vi vil hellere være et sted, hvor vi tjener penge, end et sted, hvor vi ikke har råd til at vækste.”

Christian Baltzer står til gengæld over for gode muligheder for at øge forretningens størrelse målt på privatområdet, som traditionelt set har været en stærk og givtig forretning for hele branchen. Det skyldes blandt andet, at man sidste efterår bød Nykredit velkommen som ny samarbejdspartner i det vigtige banksamarbejde med Lokale Pengeinstitutter i Privatsikring.

”Vi forventer vækst på privatområdet, efter at vi har haft en mere neutral udvikling i vores markedsandel de sidste par år. Der bliver inviteret en masse kunder ind via Nykredit-samarbejdet, når det går i gang til maj, men forvent ikke den store toplinjevækst i 2021. Vi skal ind i 2022, før vi kan se fuld effekt af offensiven.”

Historisk set oplyser Codan ikke den danske omkostningsprocent, der har været under et vist pres på grund af udviklingen af en stor ny it-platform, som har stået på i en årrække, og som der fortsat arbejdes med. Christian Baltzer oplyser dog til InsideBusiness, at man på det danske marked ligger på niveau med konkurrenterne, der typisk ligger på ca. 16 procent:

”Vores platform fra Tia Technology er ved at bære frugt og vores distributionsomkostninger ser bedre og bedre ud. Det er klart, at vi har brugt mange penge på it, men nu har vi også en platform, der kan håndtere både erhverv, marine, lystbåde og ret komplekse kundeforhold.”

Norsk aktør slog et hul i jorden

Også andre steder i branchen er man i gang med en hård turnaround. Det ses tydeligt på den norske aktør Protector, der som beskrevet i InsideBusiness, slog et stort hul i jorden med en combined ratio på 125 i 2020. Det skete i forbindelse med et direktørskifte fra Thomas Boutrup til Anders Blom Monberg, hvor der samtidig lukkes kraftigt ned for langhalet forretning som arbejdsskadeforsikringer og skrues ned for omkostningerne.

Ser vi på den spiller, der klarede sig bedst målt på indtjening/combined ratio, er Tryg suverænt i front med fænomenale 80,5 med afløb og ligeledes flotte 85 uden afløbsgevinster båret frem af branchens laveste omkostningsprocent på 13,9. Desuden var der en pæn vækst på 6,1 procent, hvilket er ganske imponerede, da Tryg er den suverænt største spiller på det danske marked.

”I Danmark fortsatte vi med stort momentum i særligt privat samtidig med at erhverv var inde i en god udvikling. Dette bidrog til vækst i den mest lønsomme del af forretningen (sammenlignet med industri), og samtidig var 2020 et år med et lavere niveau af vejrskader end et gennemsnitligt år,” lyder det fra kommunikationschef Tanja Frederiksen.

Tanja Frederiksen forventer også høj vækst i 2021 for privat og erhverv, mens man regner med, at der kan ske en reduktion af industriporteføljen i de kommende år.

Tryg buldrer frem takket være nye produkter

Væksten er især drevet frem af produktudvikling, så der sker nysalg til kunderne:

”Det er en bred vifte af nye produkter og dækninger – især inden for sundhed og forebyggelse oplever vi en stor efterspørgsel. Vi har de seneste tre år oplevet en vækst i salg af sundhedsprodukter på 75 procent, især børneforsikringer, personforsikringer og tandforsikringer oplever vi et stort salg af. Vi sælger for eksempel 7.000 personforsikringer hver måned og 2.000 tandforsikringer. Samtidig har markedet taget rigtig godt imod vores forebyggelsesprodukter såsom alarm inkluderet i indboforsikring, rottespærre som del af villaproduktet med mere.”

I den sammenligning blegner både Alm. Brand og Topdanmark, der begge ligger fornuftigt på både indtjening og omkostninger, mens man halter på væksten. Især Alm. Brand synes at være gået lidt i stå med en vækst i præmieindtægter på bare 2 procent.

På listen er både gensidige og børsnoterede selskaber, hvor kravene til indtjening er vidt forskellige, således at nogle af de mindre spillere uden videre accepterer en combined ratio på knap 100, mens de børsnoterede selskaber gerne ligger på mellem 85 og 90.

Vækstvinderen kommer fra Århus

Det betyder også, at der generelt er en lidt højere vækst hos de gensidige spillere. Bedst klarede man sig hos den mindste spiller i sammenligningen, Aros Forsikring i Århus, med en vækst i præmieindtægter på hele 13,2 procent.

Direktør Morten Dissing ser her en nøje sammenhæng med selskabets evne til at levere varen målt på kundetilfredshed.

”Det er bevist fra utallige undersøgelser, at høj kundetilfredshed fører til dels loyale kunder og dels nye kunder. Aros Forsikring ligger helt i top i kundetilfredshedsundersøgelser med det til følge, at vores kundeafgang er historisk lav, og hertil kommer meget flot tilgang af nye kunder.”

Hos Aros er det heller ikke et mål i sig selv at ligge med en lav combined ratio, idet det ville være udtryk for, at overskuddet ikke kommer kunderne til gode. Morten Dissing peger på, at covid-19 har vist, at selskabets strategi og forretningsmodel er robust og succesfuld.

”Vi oplever, at kunder i stigende grad efterspørger det, vi står for: Tilgængelighed, personlig og nærværende rådgivning. Hvad der er gået mindre godt: Nærværet til kollegaer og samarbejdspartnere har været udfordret,” siger Morten Dissing. Også Himmerland Forsikring klarede sig pænt med 6,1 procents vækst og en stærk combined ratio på 92 uden afløb.

Købstædernes Forsikring ligger med høj vækst

Med en forretningsmodel, der ikke tilbagebetaler overskuddet til kunderne, minder de begge om Købstædernes Forsikring, Sønderjysk Forsikring og Vestjylland Forsikring. Dog er Købstædernes Forsikring markant større, og i regnskabet, der kom torsdag, leverer Anders Hestbech en vækst på 7,1 procent og en combined ratio på 94, eksklusive afløb. Det er tilfredsstillende, da man generelt regner med en combined ratio på 94-97, i lyset af at man er et gensidigt selskab. For 2021 forventer man en vækst på over 5 procent, hvilket måske synes en kende konservativt, i lyset af at Købstædernes Forsikring netop har overtaget det store banksamarbejde med Jyske Bank fra GF Forsikring.

”Vi er blevet enige med Jyske Bank om, at vi ikke vil oplyse et konkret tal, men alliancen kan blive blandt de ti største spillere på forsikring inden for en årrække,” siger Købstædernes direktør, Anders Hestbech, som i modsætning til en spiller som Topdanmark har holdt fast i lønsikring som forsikringsprodukt

”Vi valgte at blive på markedet for lønsikringsprodukter, på trods af at det er et område, hvor brugen af forsikringerne er steget med 300 procent under corona. Vi har ud fra et samfundsperspektiv været glade for at beholde produktet, om end det har været bekymrende, hvor mange job der forsvandt.”

LB er en sværvægter på privatkunder

Også LB Forsikring, der i modsætning til Købstædernes udbetaler overskud som udbytte til kunderne, kom også med regnskab torsdag. Her er resultatet langt bedre end i 2019. Væksten er dog ikke prangende med 3,4 procent efter fradrag for rabatter.

Præmieindtægter for over 3 milliarder kroner cementerer dog LB Forsikring som en sværvægter på privatkundeområdet som tredjestørste spiller, da LB Forsikring kun har privatkunder. Selskabet er tillige det største gensidige selskab foran GF Forsikring, som endnu ikke har leveret regnskab for 2020.

Der er forsat vokseværk i medlemsskaren hos LB Forsikring. Det betød 35.000 nye policer, og at lige under 15.000 flere medlemmer sidste år fandt vej til et af de fire forsikringsfællesskaber, der udgør LB Forsikring. Nu gælder det samarbejdet med PFA, som LB venter sig meget af.

”Ret beset kan man sige, at vi har haft medlemstilgang siden 1880, men at runde 400.000 medlemmer er alligevel lidt en milepæl for os i LB Forsikring, som vi er meget stolte over at nå. Vi er et fællesskab, men vi er ikke lukket om os selv, og vi har plads til flere medlemmer. Derfor er vi også glade for, at vi i 2020 blandt andre har kunnet sige goddag til medlemmer fra vores partnerskab med PFA,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Lille selskab scorede kassen

Blandt de mere kuriøse indslag i årets regnskabssæson er selskabet Nem Forsikring, som kom helt ekstraordinært godt ud af 2020 med en egenkapitalforrentning på hele 41 procent, efter at man frasolgte Next Forsikring, som man ejede 46 procent af.

Frasalget gav en rigtig pæn gevinst, der svarer til en værdi på 180 millioner kroner for Next Forsikring. Resten af Nem Forsikrings regnskab var til gengæld ikke prangende med en svag tilbagegang på toplinjen på -1,8 procent og en combined ratio på lige over 100 uden afløb.

Læs mere

Køreplan for salg af Codan Danmark tager form. Rådgivere på plads

LÆS OGSÅ

Vækstsultent forsikringsselskab tager kæmpetab i Danmark

Forsikringsbranchen lukker ned for brodne kar

Vækstivrigt forsikringsselskab jagter 1 mia. kr. i præmieindtægter

Alm. Brand lurer også på Codan. Se favoritten til opkøbet

Massiv disruption rammer forsikringsbranchens it. Netcompany blæser til angreb

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Medlemsejede forsikringsselskaber giver de børsnoterede baghjul

Kæmperegning på vej til forsikringsselskaber for elbiler

Forsikringsselskab slår svindelalarm: Stadig flere leasingbiler ‘forsvinder’

Indbygget konflikt truer Trygs fremtid