danica

Pension

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime

Flere pensionseksperter sår tvivl om, hvorvidt branchen overhovedet vil rette ind efter de nye og længe ventede regler. Vi kortlægger, hvordan de enkelte pensionsselskaber står rustet til at klare konkurrencen under det helt nye og markant ændrede SUL-univers, der ventes at lande i denne uge.

Det er ved at være helt op over med den markante ændring af den kommercielle del af den danske pensionsbranche.

I denne uge ventes Finanstilsynet nemlig at fremlægge den nye og strenge bekendtgørelse, som én gang for alle skal gøre op med pensionsselskabernes udskældte omfordelingsstruktur, hvor høje investeringsomkostninger har finansieret prisdumping på forsikringer mod tab af erhvervsevne. En bekendtgørelse, som ifølge InsideBusiness’ oplysninger kommer til at være identisk med den allerede fremlagte, der modtog skarp kritik fra Forsikring & Pension.

Det store spørgsmål, som alle i branchen stiller sig, er, hvordan den nye bekendtgørelse kommer til at påvirke konkurrencesituationen for de store og mellemstore pensionspensionsselskaber som PFA, Danica, Velliv, AP Pension og Topdanmark såvel som for pensionskasserne, Sampension, PKA med flere, ligesom for de nye aktører som Euro Accident, Pensions, Grandhood med flere, der alle vil ind på firmapensionsmarkedet.

“Som jeg ser det, er det kunderne, der bliver tabere, men nogle pensionsselskaber eller forsikringsselskaber vil nok opleve, at de får nemmere ved at konkurrere på de rene forsikringspriser, og at de derved kan styrke deres position på markedet. Det er også dem, som har gjort det største ben- og lobbyarbejde for at få Finanstilsynet på banen,” siger Mogens Rosengaard fra RTM Forsikringsmægler, som er kritisk over for den nye bekendtgørelse.

De fleste med indsigt i pensionsbranchen er enige om, at f.eks. Sampension med sin prisstruktur alt andet lige vil stå bedre rustet i den fremtidige konkurrencesituation:

“Deres direktør, Hasse Jørgensen, er en af dem, har gjort et stort benarbejde for at få landet den her ’situation’. Jeg mener dog ikke, at det er til gavn for kunderne, at f.eks. Sampension bliver mere interessant i sine udbud alene ud fra et prishensyn,” fortsætter Mogens Rosengaard.

Han mener, at der er risiko for, at markedet bliver mindre gennemskueligt, og at priserne på forsikringer kommer op, og han finder det naivt at tro, at avancerne på kapitalforvaltningen kommer ned af den grund. Tværtimod kommer pensionsselskaberne –såvel de gamle bestående selskaber som de nye spillere på markedet – til at tjene flere penge.

”Jeg synes, at vi har verdens mest omkostningseffektive firmapensionsmarked i det setup, vi kender i dag, og jeg er da bekymret for, at eventuelt fremtidige unbundlede pensionsløsninger med flere forskellige leverandører vil gøre pension endnu mere svært gennemskueligt. Hertil kommer det økonomiske, hvor der alt andet lige vil være flere omkostninger til administration, og at der er flere, som skal tjene på kunderne, og ikke mindst at kunderne gør sig afhængig af en bundlingadministrator, som typisk vil være et agenthus eller en mægler,” siger Mogens Rosengaard.

Rosengår finder bekendtgørelsen overflødig, for priserne på tab af erhvervsevne-forsikringer er alligevel på vej op.

“I min optik er det kunderne, der kommer til at betale prisen. Uagtet bekendtgørelse så ville priserne være gået op som følge af de flere skader, der konstateres. Nu bliver det blot en noget mere accelereret proces og også med en større tyngde. Det usunde er, at man blander risikostyring sammen med konkurrenceforhold drevet af nogle udvalgte aktører. Det finder jeg stærkt betænkeligt, også set i et konkurrenceretsligt syn,” siger Mogens Rosengaard.

Pensionsekspert: Selskaber vil undlade at rette ind

Også pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension er usikker på effekten af det nye regelsæt, for et ​muligt scenario er, at både Danica og PFA undlader at rette deres prisstrukturer til. Allerede nu ser det ud til, at Danica har valgt en opportunistisk strategi, hvor man har forsøgt at udnytte tiden før indgrebet til at tegne nye kunder ind, en adfærd, som fik Finanstilsynet til at indlede en undersøgelse af området.

”Jeg ​kan godt forestille mig, at nogle selskaber ikke vil rette ind, fordi de er i tvivl om Finanstilsynets hjemmel til at blande sig i, hvordan selskaberne bruger deres egenkapital. Men i praksis ved ingen, hvordan markedet ser ud om få måneder.”

Alt andet lige mener Søren Andersen, at​ f.eks. Sampension har mulighed for at vinde på indgrebet, ligesom AP Pension måske kan få lidt vind i sejlene, efter at man justerede priserne på forkant og blandt andet tabte den vigtige storkunde Danish Crown og siden har haft svært ved at vinde udbud.

”Indtil videre har PFA, Danica og Velliv jo lurepasset uden at sænke priserne. Det har ​formodentlig gjort det svært for AP Pension at konkurrere. Nu er spørgsmålet, om de øvrige spillere justerer deres priser på forsikringer. Det vil i hvert fald gøre det lettere for AP, og så får de enkelte selskaber få lidt renere forretningsmodeller,” siger Søren Andersen.

Ringe afkast kan ramme PFA

Pensionsselskabernes afkast kommer også til at få en positiv eller negativ effekt på selskabernes konkurrencesituation; det kan f.eks. opstå for PFA, som år efter år har skuffet på afkast. Skal de nu ud at hæve priserne på forsikringsordningerne, kan de få svært ved at holde på kunderne. De vil nemlig spørge sig selv, om de skal betale mere for forsikringerne i det selskab, som performer suverænt dårligst på afkast.

En opgørelse fra pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen fra AFPR viser nemlig, at Sampension har klaret sig suverænt bedst i år for kunder med middel risiko og 15 år til pension.

Ser vi på 5 års sigt, har Sampension, AP Pension og Velliv klaret sig flot, Danica halter lidt bagefter, mens PFA og Topdanmark ligger langt bagefter. Dog skal det tilføjes, at Topdanmark klarer sig suverænt på sine grønne investeringer.

Det får Jørgen Svendsen til at kåre Sampension som vinder i det nye regime.

”I den kommende tid vil Sampension i forhold til konkurrenterne ikke stå med samme hovedpine med store underskud på forsikringsdækningerne, når Finanstilsynets indgreb forventes at betyde store prisstigninger. Sampension står nemlig stærkt på de hårde parametre: De leverer afkast i topklasse, og de har de suverænt laveste kundeomkostninger på alle kategorier, herunder laveste gebyrer, investerings- og serviceomkostninger.”

Det er dog ikke alle, som tror på, at de nye regler får stor effekt på prissætningen på markedet. En af de mere skeptiske røster er Gert A. Nielsen fra BedstPension. Han peger på, at den megen snak om den kommende regulering langtfra har fået alle markedsdeltagere til at hæve prisen på forsikringerne.

Ekspert tvivler på effekt af indgreb

”Vi har ikke kendskab til udbud, hvor de større selskaber har måttet betale mere for deres forsikringer. Vi ser heller ikke, at der kommer et generelt opadgående pres på forsikringspriserne i 2022, selv om der er undtagelser. Tværtimod har selskaber, der har hævet priserne eller strammet betingelserne, oplevet, at de må sænke prisen igen,” siger Gert A. Nielsen.

Gert A. Nilsen regner ikke med, at Finanstilsynets bekendtgørelse får selskaberne til at rette ind.

”Har Finanstilsynet virkelig hjemmel til at blande sig i, hvordan pensionsselskaberne bruger deres egenkapital, når de prissætter deres produkter? Jeg tvivler. Vi vil fortsat se et marked, hvor beslutningstagere i virksomheder orienterer sig mod de selskaber, der kan tilbyde de billigste forsikringer, for det er yderst vanskeligt at gennemskue indtjeningsmarginalen på investeringssiden.”

Ifølge Gert A. Nielsen bliver vinderne på markedspladsen de selskaber, som har god indtjening fra deres forretning, og som fortsat forstår at bruge deres egenkapital til at understøtte forretningen. Og således vil den eksisterende praksis med systematisk omfordeling fra privatkunder og pensionister til dem, der har forsikringsordninger, fortsætte, ligesom der fortsat vil være en udnyttelse af de kunder, som ikke har mulighed for at skifte selskab, og det kan paradoksalt nok ramme Vellivs konkurrenceevne. Det er ellers et selskab, som har klaret sig godt længe.

”Vi kan se, at Vellivs realiserede risikoforretning i 2020 er på bare 0,04 pct. på gennemsnitsrentemiljøet. De har jo også fået en påtale fra Finanstilsynet om, at de ikke må bruge deres kollektive bonusreserver til at understøtte deres risikounderskud. Det betyder, at de ikke har lige så meget at køre med i år.”

Danicas topchef: Vi vil rette ind

Hos Danica imødegår direktør Ole Krogh Petersen eksperternes forudsigelse om, at visse selskaber f.eks. ikke kommer til at rette ind efter hensigten i Finanstilsynets nye bekendtgørelse:

”Vi kommer naturligvis til at leve op til den SUL-bekendtgørelse, der kommet fra Finanstilsynet,” lyder det fra Ole Krogh Petersen, som tilføjer, at man fortsat venter at stå stærkt på markedspladsen, fordi kunderne vil have ét samlet og sammenhængende værditilbud:

”Med forbehold for at vi ikke har set den endelige SUL-bekendtgørelse endnu, forventer vi ikke, at den kommer til at ændre på, at vi står stærkt i markedet. Vi oplever, at kunderne vælger os til, fordi vi kan levere attraktive afkast efter omkostninger, gode sundhedsløsninger, relevant og proaktiv rådgivning, samt at vi har fokus på bæredygtige investeringer, og det vil en SUL-bekendtgørelse ikke ændre på.”’

Hos Sampension forventer administrerende direktør Hasse Jørgensen til sammenligning, at man får en styrket konkurrence fremover.

”Vi har flere gange oplevet at blive valgt fra i udbud, fordi vi ikke vil tilbyde, at nogle kunder får lavere priser end andre. Når vi deltager i udbud, ændrer vi ikke pris fra gang til gang. I stedet får alle de samme faste lave priser, hvilket efter vores opfattelse er mest fair – også over for vores eksisterende kunder. Derfor forventer vi også, at den nye bekendtgørelse alt andet lige vil bidrage til, at vi fremover vil stå endnu stærkere i udbudsrunderne,” siger Hasse Jørgensen.

Læs mere

Pensionsbranchen skjuler eksorbitant høje bonusser til kapitalfonde

Fagbevægelsen har et svært dilemma med investering i kapitalfonde, opd.

Sass Larsen går ind i sag om kapitalfondsbonusser, men leverer fondene på pensionsafkast?

Politikere retter sigtet mod høje kapitalfondsbonusser

Opgør om høje bonusser til kapitalfonde rammer pensionshus

ATP forgylder kapitalfondsprofiler. Danskere får milliardregning

ATP-direktør ser gyldne år for private equity og sætter fuldt blus på dansk milliardsats

Rådgivere kæmper om prestigefyldt M&A-mandat

Sky kapitalfond øjner kæmpe frasalg

Kapitalfonde sætter tidligere Mærsk-selskab til salg

Her er sommerens store M&A-handler

M&A-koryfæ er fortid i revisionsgigant

Markant tilbagegang i storbanks prestigeafdeling

Kapitalfond jagter lånemarked, som bankerne udelukkes fra

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde