Foto - FSR - danske revisorer

Inside story

Historisk bøderegn over danske revisorer

Bøderne til den danske revisionsbranche ramte et historisk højt niveau i 2021. Bøderegnen er et resultat af myndighedernes skærpede fokus på, om revisorerne har bestyrelsesposter eller investeringer, der kan så tvivl om deres uafhængighed. Revisorforening ærgrer sig over udviklingen, men frygter samtidig, at de skærpede regler kan få mindre revisorer til at droppe gerningen.

2021 markerede et foreløbigt lavpunkt for den danske revisionsbranche, hvis man alene ser på de bøder, som blev langet ud til revisorerne.

Pilen har ellers peget i den rigtige retning i en del år, hvor både antallet af sager og bødeniveauet har været faldende. Men i 2020 vendte billedet. Det fortsatte i 2021 – med forøget styrke.

Det skyldes et skærpet fokus fra Erhvervsstyrelsen på revisorernes uafhængighed. Siden 2020 har Erhvervsstyrelsen sat fokus på, om godkendte revisorer eksempelvis har bestyrelsesposter eller investeringer, der kan medføre tvivl om deres uafhængighed, når de afgiver deres revisorerklæringer.

Noget tyder på, at ikke alle revisorer har styr på reglerne.

I 2021 endte Revisornævnet med at udstede bøder for samlet set 7,6 mio. kr. Det er det højeste bødeniveau nogensinde og er tæt på en fordobling fra året forinden. Samtidig er antallet af sager i Revisornævnet steget til 105 sager i 2021 fra 89 sager i 2020.

Bøderegnen har især ramt revisorer hos mindre revisionshuse, hvor flere revisorer har måttet sluge bøder på 100.000 kr., mens de mere grelle sager har koster bøder på mellem 250.000 kr. og 500.000 kr.

”Den meget betydelige sagstilgang må i høj grad ses, i lyset af at Erhvervsstyrelsen som også omtalt i forrige årsberetning har iværksat en omfattende undersøgelse af, i hvilket omfang godkendte revisorer har bestyrelsesposter eller investeringer, der kan medføre tvivl om deres uafhængighed. Dette har givet anledning til et betydeligt antal sager i beretningsåret. Nævnets praksis på området, ikke mindst størrelsen af de udmålte bøder, har givet anledning til en vis kritik i revisorkredse, ligesom nogle af nævnets kendelser er indbragt for domstolene,” skriver landsdommer Henrik Bitsch, formand for Revisornævnet, i Revisornævnets årsberetning.

Én revisor skal betale halv million kroner

Dykker man ned i sagerne fra Revisornævnet i 2021, skiller en håndfuld af dem sig ud.

I langt de fleste sager, hvor Revisornævnet har uddelt bøder, er bødeniveauet på højst 100.000 kr., hvis der er tale om en førstegangsforseelse. Men i enkelte sager har Revisornævnet udstedt langt højere bøder.

Eksempelvis tildelte Revisornævnet en bøde på hele 500.000 kr. til en nordsjællandsk revisor. Bøden var den højeste, som Revisornævnet uddelte i 2021.

Sagen drejer sig om 32 revisionspåtegninger vedrørende 12 forskellige selskaber, som ifølge Revisornævnet var i strid med habilitetsbestemmelserne. Det skyldtes, at revisoren blandt andet var medejer, bestyrelsesmedlem og direktør i en række selskaber, som betød, at han havde fået en forretningsmæssig forbindelse til nogle af de øvrige deltagere i en række andre selskaber, som påvirkede hans uafhængighed.

Ifølge kendelsen har revisoren nægtet sig skyldig. Han argumenterede blandt andet med, at han i alle tilfælde havde identificeret forholdene i sine uafhængighedsvurderinger, men at han havde vurderet, at forholdene ikke kunne medføre tvivl om hans uafhængighed.

Forseelserne var ifølge Revisornævnet samtidig skærpende, fordi revisoren tidligere har fået en bøde i Revisornævnet.

I 2018 fik revisoren således en bøde på 100.000 kroner, fordi han ifølge Revisornævnet havde lånt en halv million kroner af sin klient, den tidligere topadvokat Johan Schlüter, hvis advokatfirma gik konkurs i 2015 efter en skandalesag om svindel med rettighedspenge til danske og internationale film- og tv-producenter for over 100 mio. kr. Sagen kostede Johan Schlüter en dom på fire års betinget fængsel for bl.a. mandatsvig og skyldnersvig.

Oven i bøden på 500.000 kr. blev den nordsjællandske revisor idømt en betinget frakendelse af sin revisorgodkendelse.

InsideBusiness har forsøgt at få en kommentar fra den pågældende revisor til sagen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Strikse regler og høje bøder skræmmer

Det rekordhøje bødeniveau til revisorerne vækker ærgrelse i revisorernes brancheforening, FSR – Dansk Revisorer.

Brancheforeningen fastslår via faglig direktør Camilla Hesselby, at man bakker op om det skærpede fokus på uafhængighed. FSR – Danske Revisorer mener dog ikke, at det rekordhøje bødeniveau i 2021 er et udtryk for, at revisorbranchen har et grundlæggende problem med sin uafhængighed og henviser blandt andet til, at de 105 sager i 2021 skal holdes op imod, at danske revisorer årligt afgiver omkring 100.000 erklæringer.

Samtidig er det brancheforeningens forhåbning, at det skærpede fokus fra Erhvervsstyrelsen og en opdatering af styrelsens vejledning om uafhængighed betyder, at niveauet allerede har toppet.

”Vi tror og håber, at man har fundet de sager, der var, og at opdateringen af vejledningen betyder, at revisorerne er bedre klædt på til at efterleve reglerne. Det bør alt andet lige betyde, at der vil være færre sager i fremtiden,” siger Camilla Hesselby.

Brancheforeningen frygter dog, at den strikse tolkning af uafhængighedsreglerne kan få mindre revisorer til at droppe gerningen i en tid, hvor revisorbranchen skriger på arbejdskraft. Her spiller også bødeniveauet ind, som er markant højere end i eksempelvis advokatbranchen.

”Man er nødt til at forstå, at det er meget alvorligt at få en sag om uafhængighed i Revisornævnet, og det er meget omkostningsfuldt. Ingen af de her sager er blevet anket. Det hænger nok sammen med det høje bødeniveau. Hvis man samtidig skal betale høje advokatregninger, så er det en stor risiko at løbe for en lille revisionsvirksomhed. Samtidig vil de helst hurtigt videre, for de her sager er meget indgribende,” siger Camilla Hesselby.

”Vi er bekymrede for, om reglerne bliver så strenge, at det bliver mere attraktivt for revisorerne blot at have en rådgivervirksomhed og ikke sætte sin erklæring på noget, fordi det bliver for risikabelt og uoverskueligt. Der vil nok være nogle små revisionsvirksomheder, der kan have de overvejelser,” siger hun.

Læs mere

Myndigheder giver hård kritik af revisionskæmpe

EY har trumfkort i opgør med big four-husenes forretningsmodeller

Opsplitning af EY ligner gigantsats. Rivaler står på spring til at kapre nøglefolk

Kort efter ny revisoralliance: Revisorkæmpe går til rivalen

Mindre revisionshus spurter fra kæmper

Revisionskæmpe stiller sig på opkøbssiden. Øjnene er rettet mod Sjælland

KPMG-topchef er klar opkøb for at sætte turbo på vækstplan

Krise afløst af vild vækst. Her er revisionshusene, der stormer frem

Revisorforening afviser uro efter ny alliance med Dansk Erhverv

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning