ældre-pexels-pixabay-69415

Inside story

Hvem vinder kapløbet om det store marked for velfærdsforsikringer?

Både pensionsselskaber og forsikringsselskaber kæmper for at knække koden til at sælge velfærdsforsikringer, som tager over der, hvor borgernes behov overstiger den offentlige velfærd. Vi ser nærmere på nogle af de aktører, som er kommet længst, og på de barrierer, de møder.

Velfærdsforsikringer er et potentielt gyldent og overvældende stort nyt forsikringsområde til både de ældre og deres pårørende, som ikke er tilfreds med det offentliges løsninger. Men selvom en spiller som Tryg allerede i 2020 lancerede landets første velfærdsforsikring til ældre med navnet Senior Omsorg, synes det i virkeligheden at være pensionsbranchen, der har taget teten med udviklingen i disse år.

Det gælder såvel store investeringer i plejehjem som supplement til manglende offentlige pladser som private sundhedsforsikringer, som rækker langt ind i pensionsalderen. Det gælder f.eks. PFA, som har private sundhedsforsikringer på hylderne, indtil kunderne fylder 80 år. Desuden skal 10 nye og lækre friplejehjem fremover friste de ældre kunder i PFA.

Det er en investering på 2,5 milliarder kroner, som også rummer seniorboliger og seniorbofællesskaber. Der er typisk i omegnen af 70 plejehjemspladser per plejehjem. Og det er indtil videre det primære våben i kampen for at blive en privat leverandør af forsikringer på velfærdsområdet.

”Velfærdsforsikringer er jo et lidt diffust begreb. Vi taler mere om privat velfærd forstået på den måde, at man kan supplere den offentlige velfærd på flere områder. Ikke blot ved direkte betaling og opsparing, men også ved at vi på ældreområdet kan levere et privat supplement,” forklarer Jesper Brask Fischer, programchef i PFA.

Han peger på, at pensionsgiganten ruster sig til en udvikling, hvor pensionister bliver rigere og rigere.

Behovet stiger

”Vi ser en fremtid, hvor der bliver en stigende efterspørgsel efter offentlig omsorg, samtidig vil der være udfordringer med, hvor meget det offentliges bukser kan bære rent finansielt.”

Set med PFA’s briller har det første tiltag været at starte rejsen som investor på ejendomssiden sammen med OK-Fonden, der driver 16 plejehjem og tilbyder landsdækkende handikaphjælp.

”Konkret har vi valgt at starte som ejendomsinvestor for på den måde at tage ansvar for et godt seniorliv ved at imødegå den mangel på plejeboliger, der kommer. Vi investerer 2,5 milliarder kroner i 10 friplejehjem, hvoraf de to allerede er færdige.”

Ifølge Jesper Brask Fischer er der en form for forret til friplejehjemmene, hvis man er PFA-kunde.

”Som PFA-kunde har man fortrinsret til de boliger, vi bygger. Men det udelukker ikke andre. Det er blot et spørgsmål om, hvor man står på listen. Der er ikke et flertal af PFA-kunder på vores plejehjem.”

Jesper Brask Fischer oplyser, at man ikke er færdig med at udvikle området endnu. Man arbejder således også med at udvide friplejehjemmene med seniorboliger og seniorbofælleskaber, men man overvejer også, hvad der kan tilbydes i fremtiden.

”Vi går gerne i dialog med andre for at høre, hvad det kan være,” lyder det fra PFA.

Også i AP Pension er man i gang med området. Således har man i dag en sundhedsforsikring 60+, som kan løbe, fra man fylder 60 år og helt frem til 75 år.

AP er ligeledes i gang med investering i de såkaldte friplejehjem. Man har således investeret små 500 millioner kroner på området og har opført friplejehjem i Horsens, Nyborg og Nørager. AP Pension samarbejder med Danske Diakonhjem om driften af friplejehjemmene. Danske Diakonhjem er den største ikkekommunale aktør på ældreområdet herhjemme og en nonprofitorganisation.

Ifølge ejendomsdirektør Peter Olsson i AP Pension sker det med baggrund i, at 80-årige i befolkningen ifølge Danmarks Statistik vil stige med cirka 60 procent svarende til 160.000 personer frem mod 2030. Det betyder, at de 80-årige vil udgøre 7 procent af befolkningen i 2030 mod 4,7 procent i 2020. Kommunernes Landsforening har tidligere peget på, at der kommer til at mangle op mod 30.000 plejehjemspladser i 2030.

“Så når AP Pension har valgt at gå ind i opførelsen af friplejehjem i Danmark, er det, fordi vi kan konstatere, at der er en efterspørgsel, og fordi vi mener, at det er en fornuftig måde at forvalte vores kunders pensionsopsparinger på. Vi ser friplejehjemmene som et sundt alternativ til de kommunale plejehjem, hvor der er friere tøjler til selv at bestemme, hvordan driften og den daglige service tilrettelægges. Men modsat hvad mange tror, er friplejehjem ikke private, skattefinansierede luksusplejehjem for velhavende danskere.”

Peter Olsson oplyser, at pladserne på det enkelte plejehjem besættes efter den almindelige kommunale visitering, og omkostningen til plejehjemspladsen er også offentligt reguleret gennem de kommunale takster for en plejehjemsplads. Det er også en af årsagerne til, at man som kunde i AP Pension ikke har fortrinsret på et friplejehjem.

“Grundprisen for den enkelte borger er altså den samme. At der så kan tilbydes ekstra ydelser som eksempelvis fysioterapi, massage eller ledsagelse på ture, som den enkelte borger selv betaler for, ser vi kun som en naturlig udvikling og et kærkomment serviceelement for mange. Og vi forudser, at der vil blive større efterspørgsel efter den slags tillægsydelser i fremtiden, i takt med at flere og flere danskere med pæne pensionsformuer når pensionsalderen,” konstaterer Peter Olsson.

PensionDanmark venter på den nye regering

Også PensionDanmark arbejder p.t. med next level inden for investering i offentlig velfærd. Det sker med planlægningen af et storstilet offentlig-privat partnerskab (OPP). Det sker via et partnerskab med Diakonissestiftelsen. Dog er man i forbindelse med et storstilet projekt om fremtidens ældrecenter i Herlev løbet ind i nogle regulatoriske problemer, således at man nu venter på en ny regering for at blive færdig, oplyser selskabet til InsideForsikring. PensionDanmark har også lavet privat sundhedsforsikringer, der løber ind i pensionsalderen for medlemmerne.

Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension mener underdirektør Karina Ransby, at der vil være en stigende efterspørgsel efter private omsorgsforsikringer:

”Det kan godt komme på sigt, i takt med at det offentlige mangler penge, og flere bliver utilfredse med ældreplejen. Vores undersøgelser viser, at 68 procent af befolkningen mener, at ældreplejen er blevet dårligere om 10 år.”

Hun peger på, at plejehjem er en oplagt mulighed for at udvikle området med supplement fra pensionsselskaberne i form af friplejehjem, ligesom det er fordel med de forlængelser af private sundhedsforsikringer til 70 år, som flere pensionsselskaber p.t. er ved at få på hylderne. En anden mulighed er at gå ind og tilbyde den slags omsorgsforsikringer som kun Tryg p.t. har på hylderne.

”Det kan f.eks. være en forsikring, som konkret handler om, at man får hjælp til f.eks. genoptræning, hvis man har været indlagt. Det er en mulighed, men det er ikke så nemt. Samtidig står man også og skal overveje, om de, der har mange penge, ikke bare skal købe ydelserne privat selv, hvis de er utilfredse med det, som kommunen tilbyder. Jeg tror betalingsvilligheden er der,” siger Karina Ransby

Karina Ransby efterlyser klare svar på, hvad det offentlige vil tilbyde af kernevelfærd, således at borgerne får en klar idé om, hvad de kan regne med fra det offentlige, og derfor kan spare op eller forsikre sig, hvis de vil have mere.

Tryg har ikke ønsket at give InsideForsikring en status på deres omsorgsforsikring. Det blev ellers af topchef Morten Hübbe i 2021 fremlagt som det store nye forretningsområde for selskabet.

Læs mere

Højesteretsdom kan sætte fuld damp på velfærdsforsikringer

Privatsikring hæver priserne massivt

Købstædernes Forsikring sender priserne på himmelflugt

Storskader ryster dansk forsikring – sætter genforsikringsmarkedet under pres

Massive prisstigninger ud over indeks fra Topdanmark

If’s topchef: Vi hæver priserne for at være foran inflationen

Gjensidige hæver priserne markant

Protector døjer med efterveer fra storme. Prisstigninger vil løfte væksten

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Massive prisstigninger på forsikringer

Alm. Brand-topchef ovenud tilfreds, men bebuder prisstigninger

Forsikringsbranchen risikerer gamechanger på prisstigninger