;
nykredit web2

Inside story

InsideBusiness afslører: Gigantisk hemmeligt projekt skal redde Nykredits samarbejde med bankerne

Der er en kæmpe it-manøvre i gang, hvor landets største finansielle partnerskab, Totalkredit-samarbejdet, skal have en helt ny rådgivningsplatform. En enorm udviklingsopgave, som involverer alle tre landets datacentraler: BEC, Bankdata og SDC. Men i visse partnerbanker frygter man at komme for tæt på realkreditgiganten Nykredit.

Det er det største projekt i Totalkredits historie – et it-projekt, som er afgørende for fremtiden for Nykredit og de mange banker i Totalkredit-samarbejdet.

Bankerne i Totalkredit-samarbejdet frygter at blive rendt over ende af innovative aktører hos Danske Bank, Nordea og BRFKredit, som ifølge interne dokumenter om det hemmeligholdte kæmpeprojekt ‘Ny realkreditplatform’ med kodenavnet NRP, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af, er foran realkreditgiganten på den digitale front.

”For at Totalkredit fortsat skal kunne bevare konkurrencekraften, er der ingen tvivl: Partnerskabet skal stå på digitaliseringstoget – og det skal ske hurtigt,” fremgår det af materialet.

Derfor besluttede Totalkredits bestyrelse i august 2016 at udvikle det strategiske projekt, der skal afløse den rådgivningsportal, som alle bankrådgivere i Totalkredit-samarbejdet bruger, XPortalen. Prisen for det nye it-system skal mindst måles i et trecifret millionbeløb. Den store opgave er afgørende for Nykredit/Totalkredits fremtid:

”Det er en opgave, som skal lykkes for Totalkredit-partnerskabet. Der er nødt til at være en muskulatur og et fælles svar i partnerskabet på de digitale muligheder, som skyder frem i det finansielle landskab rundt omkring os. Ellers er der en risiko for, at nuværende og potentielle boligejere fravælger partnerskabet,” advarer Totalkredit i dokumenterne, som også analyserer Danske Banks løsninger.

Danske Bank har i sine interne rådgivningssystemer fuldt overblik over kundens engagement og stiller samme overblik til rådighed for kunderne i net- og mobilbank. Samtidig peger Nykredits folk på Danske Banks innovative Sunday-løsning, hvori banken giver nuværende og potentielle boligejere mulighed for at finde boliger, der matcher privatøkonomien. Også selv om de ikke er kunder i Danske Bank. Man frygter, at denne innovative tilgang vil ramme Nykredit og Totalkredit på sigt.

Sagen kort

InsideBusiness har det seneste halve år haft fokus på udviklingen i Nykredit/Totalkredit, som er udfordret af kapitalkrav og på vej mod en børsnotering.

Men i denne artikel slår vi et helt nyt tema an om den vigtige strategiske udfordring at udvikle et helt nyt it-system, som kan matche de innovative kræfter i primært Danske Bank. Man frygter, at innovationen på boliglånområdet på lang sigt truer Totalkredit-systemet, som består af et samarbejde mellem regionale banker som Sydbank, Spar Nord, Ringkjøbing Landbobank, Vestjysk Bank, Sparekassen Sjælland og talrige mindre banker, som altså sælger boliglån for Nykredit/Totalkredit.

InsideBusiness’ kildemateriale stammer fra interne dokumenter fra Nykredit/Totalkredit-samarbejdet.

Dokumenterne analyserer tillige BRFKredits app ‘Bedste lån’, idet man forudser, at BRFKredit også arbejder videre med den løsning med nye selvbetjeningsløsninger rettet mod egne og potentielle kunder i andre institutter, for eksempel inden for låneomlægning, låneovervågning og boligkøb og tillægslån.

Også Nordeas løsning på realkreditområdet bliver der kigget på. Her fremhæves det, at Nordea i modsætning til Danske Bank ikke har en eksternt vendt løsning, som henvender sig til alle boligejere i Danmark, men at Nordea har fuldt automatiseret procesoptimering for hovedparten af realkreditlån.

 Nykredit er nødt til at handle

Alt sammen peger det i retning af, at Nykredit/Totalkredit fundamentalt er nødt til at gøre op med hele deres it-system, XPortalen, som i årevis har kørt som et system ved siden af bankernes egne boligrådgivningssystemer. Fremover skal de integreres med bankernes egne individuelle it-systemer, som ligger i de tre datacentraler BEC, SDC og Bankdata. Alle tre steder er man så småt i gang med det enorme projekt, som ventes at tage år at udvikle. For alle steder skal it-projektet følge bankernes rådgivningsproces:

”Det bliver det største projekt nogensinde i Totalkredit. Det er det, som skal være med til at skabe en konkurrencemæssig fordel, gøre kunderådgivningen mere effektiv og endnu bedre. Og det kan kun lade sig gøre i et stærkt samarbejde med datacentralerne,” fremgår det af projektbeskrivelsen.

Det er dog langtfra alle banker, som har været lige begejstrede for forløbet. For oprindelig var planen, at den nye platform skulle udvikles som en XPortal II, der lå i Nykredits regi. Men det var flere i samarbejdsbankerne skeptiske overfor. Man var bange for, at man gav for mange informationer til Nykredit-koncernen, ligesom man var bange for at ende i en situation, hvor man blev låst fast til realkreditgiganten på Kalvebod Brygge i al evighed, og at det ville blive for svært at forlade samarbejdet til fordel for at sælge DLR Kredits lån eller Jyske Banks boliglån via BRFKredit, hvis det en dag måtte blive aktuelt.

”Det var afgørende, hvem der ejer data. Hvis f.eks. DLR Kredit eller BRFKredit skulle ind i stedet for Nykredit, ville man have muligheden for at skifte til en anden leverandør i stedet for at bygge et helt nyt system. Derfor er denne løsning strategisk enormt vigtig. Den giver også mulighed for at, at man kan skifte leverandør af andre produkter som skadesforsikring og andet,” lyder det fra en kilde med kendskab til forløbet, men som ikke ønsker at stå frem.

BRFKredit har da også allerede vist sin egen spritnye realkreditportal frem for en udvalgt skare af banker i Bankdata-regi. For at de kunne få inspiration og måske blive fristet. Jyske Bank måtte udvikle en portal på egen hånd for at imødegå konsekvensen, da man blev bortvist fra Totalkredit-samarbejdet efter at have købt BRFKredit. På det tidspunkt blev Jyske Bank også smidt af it-systemet Xportalen.

Det er dog generelt opfattelsen blandt de mindre banker i Totalkredit-samarbejdet, at det vil være for dyrt at finde en ny leverandør i stedet for Nykredits Totalkredit-model. For i et sådant tilfælde bortfalder alle fremtidige provisioner fra allerede solgte realkreditlån:

”Hvis vi går sammen med et andet realkreditinstitut, så forsvinder alle vores provisioner via Totalkredit fra den ene dag til den anden. Det er så mange penge, at det er svært at se alternativet,” forklarer Claus Andersen, som er administrerende direktør for Nordjyske Bank, der har fået Jyske Bank ind som storaktionær. Men det ændrer ikke ved bankens strategiske stilling over for Totalkredit:

”Jyske Bank har hjulpet os med fusionen (med Nørresundby Bank, red.). Vi har ikke på noget tidspunkt forpligtet os til at skulle formidle BRF’s realkreditlån. Vores samarbejde om realkreditlån via Totalkredit fungerer fint, og vi har ingen planer om, at det skal være anderledes.”

Men for imødegå bankfolkenes frygt for at blive helt låst til Totalkredit, bliver konsekvensen altså, at man udvikler det nye it-system sammen med datacentralerne som en integreret del af bankernes rådgivningsflow. Men der skal altså være forskellige chinese walls, som beskytter bankernes kundedata fra nysgerrige øjne hos Nykredit, erfarer InsideBusiness.

Effektivisering er også et mål

Den officielle forklaring på valget den komplekse bankcentralløsning er, at man kan spare tid og være mere effektiv. For ud over at det nye it-projekt er et større projekt til et trecifret millionbeløb, så skal det også kunne tjene sig selv hjem igen. Af materialet fremgår det, at parterne forventer, at man kan spare to timer på hver kundeoprettelse af realkreditlån.

Allerede nu har de to forløbere til NRP, ’Digital signering’ og ’Vurdering uden besigtigelse’ sparet rigtig mange penge for Totalkredit.

Førstnævnte har ifølge businesscases en potentiel årlig besparelse på 35-40 millioner kroner med en investering på 22 millioner kroner. Tillige kan ’Vurdering uden besigtigelse’, som er en statistisk boligvurdering, bruges ved 40-50 procent af alle vurderinger ved bevilling af tillægslån.

”Helt konkret har procesarbejdet vist, at der i gennemsnit kan spares to timer per sag i pengeinstituttet. Det frigiver tid til at fokusere på de ting, der skaber værdi for kunderne, og partnerskabet bliver endnu mere konkurrencedygtigt,” fremgår det af de interne dokumenter. Et problem ved de gamle systemer er, at bankrådgiverne skulle indtaste kundernes data i to forskellige systemer, hvilket gav risiko for fejl.

Totalkredits vision om 'Ny realkreditplatform (NRP)'

Den kundefokuserede vision: NRP simplificerer boligfinansieringsprocessen over for kunden og muliggør selvbetjening. Det er med til at styrke relationen mellem pengeinstitut og kunde.

Den rådgiverfokuserede vision: NRP effektiviserer den digitale rådgivnings- og boligfinansieringsproces, så rådgiveren får skabt tid til at fokusere på kunden.

Den partnerskabsfinansierede vision: NRP driver en transformation ud af partnerskabet. Det skal være med til at sikre balancen mellem den personlige kontakt og den digitale brugeroplevelse, for kun på den måde kan vi levere den mest attraktive boligfinansiering i markedet.

Kilde: Interne arbejdsdokumenter i Nykredit

Arbejdet med den nye realkreditplatform er så omfattende, at det deles op i tre hovedleverancer.

Den første del er en låneomlægningspakke, som i første omgang skal forbedre kundeoplevelsen for eksisterende kunde. Den næste pakke handler om tillægslån og prioritetslån. Den tredje og sidste hovedleverance handler om boligkøb, nybyggeri og refinansiering.

De tre faser betyder også, at bankerne i Totalkreditsamarbejdet kommer til at arbejde i to systemer ad gangen i en periode.

”Det vil opleves som besværligt, fordi pengeinstitutterne både skal arbejde i Xportalen og i den nye realkreditplatform Omvendt undgås det at udrulle et kæmpe system på én gang med de problemer, det ofte medfører.”

Læs svaret fra Totalkredits direktør Troels Bülow-Olsen.

LÆS MERE

Hemmelig bankaftale bremser konkurrencen på realkreditlån

Læs Nykredits tophemmelige Totalkredit-aftale

Giver Nykredit gaver til bankerne?