skema

Der er store forskelle på pensionsselskabernes hensættelser. Ifølge aktuar Søren Andersen fra FPension kan det både betyde, at PFA får milliardtab i de kommende år, men også at andre selskaber har hensat for meget.