totalkredit web

Redaktørens analyse

Interessekonflikt i Nykredits store prestigeprojekt. Tilspidset krig om boliglån

En ny penibel situation er opstået i Nykredits store it-projekt, Totalkredit-platformen. For flere banker kræver, at den dyre og komplicerede platform også skal sælge deres boliglån i direkte konkurrence med Nykredits Totalkredit-lån.

Nykredit er nok en gang endt i en ømtålelig klemme i landets største it-projekt på det finansielle område. Det er realiteten, kun kort tid efter at InsideBusiness kunne afsløre, at realkreditkoncernens store projekt med kodenavn NRP (ny realkreditplatform) til bankerne i Totalkredit-samarbejdet allerede er forsinket med et halvt år.

For nu kræver flere af de banker, som sælger Totalkredit-lån, at de også skal kunne bruge platformen til at sælge deres egne boliglån i direkte konkurrence med realkreditkæmpen, erfarer InsideBusiness. Derfor kan Nykredit/Totalkredit paradoksalt nok ende med at udvikle et redskab, som kan bruges til at udsætte realkreditkæmpen selv for konkurrence.

Sagen kort

InsideBusiness følger nøje med i udviklingen af den nye rådgivningsplatform, der skal bruges til at sælge realkreditlån i bankerne i Totalkredit-samarbejdet.

Der er tale om et kolossalt it-projekt, hvor alle tre datacentraler, SDC, BEC og Bankdata, medvirker. Det giver en stor kompleksitet, og allerede nu har det vist sig, at projektet bliver forsinket. InsideBusiness afslørede interne arbejdsdokumenter om projektets eksistens i november.

Situationen skyldes de banker, der har interesse i at sælge egne boliglån eller prioritetslån på egen balance i stedet for realkreditlån. Det er en fordel for banker i en stærk kapitalsituation og med masser af likviditet. Fordelen er ligesom med Anders Dam og Jyske Banks boliglån, at banken ikke behøver at dele indtjeningen fra lånene med Nykredit-koncernen.

Finanstilsynet er dog meget fokuseret på, at det kun er de sundeste banker, der får lov til at låne ud på egen balance. Det skyldes blandt andet problemerne under finanskrisen, hvor banker som Danske Bank blev presset på likviditeten, fordi man havde lånt ud til kunderne med lang løbetid, men selv var afhængig af at finansiere gælden med meget kortere løbetid.

Sydbank og Ringkjøbing Landbobank i front

Det er derfor langtfra alle banker, som benytter sig af muligheden for at finansiere på egen balance. Men Sydbanks Karen Frøsig var i forbindelse med årsregnskabet ude med budskabet, at væksten i bankens udlån for 2,9 milliarder kroner primært kom fra egne prioritetslån. Uden disse lån ville Sydbank have haft tilbagegang i udlånet. Også i Ringkjøbing Landbobank har man haft vækst i udlån til privatkunderne ved at erstatte realkreditlån og andre lån med bankens egne prioritetslån.

Totalkredits vision om NRP

Den kundefokuserede vision: NRP simplificerer boligfinansieringsprocessen for kunden og muliggør selvbetjening. Det er med til at styrke relationen mellem pengeinstitut og kunde.

Den rådgiverfokuserede vision: NRP effektiviserer den digitale rådgivnings- og boligfinansieringsproces, så rådgiveren får tid til at fokusere på kunden.

Den partnerskabsfinansierede vision: NRP driver en transformation ud af partnerskabet. Det skal være med til at sikre balancen mellem den personlige kontakt og den digitale brugeroplevelse, for kun på den måde kan vi levere den mest attraktive boligfinansiering i markedet.

Kilde: Interne arbejdsdokumenter i Nykredit

Typisk bruger man Nykredit som samarbejdspartner til at udstede de obligationer, der ligger til grund for finansieringen af lånene, selvom for eksempel John Fisker i Ringkjøbing Landbobank også har en aftale med Jyske Banks BRFKredit om fundingen.

De nye lån betyder trods risikoen, at bankerne kan tjene flere penge på boliglånene, end hvis de var solgt som realkreditlån. Derfor har bankerne en interesse i, at deres rådgivere har mulighed for at sælge disse lån som alternativ til realkreditlån til især de mest velpolstrede kunder på den nye platform, der bliver integreret i bankernes it-systemer. Omvendt kan indtjeningen glide uden om Nykredit-koncernen, der står fadder til den nye realkreditplatform.

Det særlige ved realkreditplatformen er nemlig, at den udvikles på tværs af de tre datacentraler SDC, BEC og Bankdata. Det er bankerne selv, der finansierer integrationen, blandt andet fordi det ventes, at der kan spares ca. to timer per kundesag ved at forenkle systemerne.

Derfor har bankerne også stor indflydelse på, hvordan resultaterne bliver. Her har flere banker ifølge InsideBusiness’ oplysninger altså valgt at sætte egne prioritetslån ind som alternativ til Totalkredits realkreditlån. Der er dog ingen banker, der har bedt om at få en anden realkreditlånleverandør på end Totalkredit, hvilket også ville være endnu mere kontroversielt.

Vil Totalkredit-samarbejdet slå revner?

Men spørgsmålet er yderst relevant, for der er masser af murren blandt bankerne om, hvorvidt de fortsat ønsker at samarbejde med Totalkredit/Nykredit. Det er ikke noget, man taler højt om. Men blandt Totalkredit-bankerne er der en bekymring for, om Nykredits børsnotering ender med en fusion med den nære samarbejdspartner Spar Nord. Sker det, kan der komme så megen uro, at Totalkredit-samarbejdet for alvor begynder at slå revner. For så bliver Nykredit pludselig mere konkurrent end samarbejdspartner.

Jyske Banks Anders Dam forsøger til stadighed at udnytte situationen ved at opfordre til forskellige former for oprør mod Totalkredit. Senest opfordrede han til, at landbrugsfinansieringsinstituttet DLR Kredit skulle sættes ind på privatkundeområdet for at øge konkurrencen. Selv har han også en interesse i at lokke et eller flere realkreditinstitutter over og sælge BRFkredits lån og øge distributionskraften. Det er dog ikke lykkedes endnu.

Særlig pikant er situationen for de banker, der er kunder hos og ejere af datacentralen Bankdata. For her er Jyske Bank den største ejer. Og man har fra Jyske Banks side en interesse i, at den nye realkreditplatform let kan konverteres til at tage imod BRFKredits lån i stedet for Totalkredits, hvis det måtte komme på tale en dag. Det er også Bankdata, som har leveret den platform, som Jyske Bank bruger til at håndtere realkreditlån fra BRFKredit. Den har sågar været fremvist til en udvalgt gruppe nøglepersoner fra Totalkredit-bankerne.

Også på BEC’s udgave af den avancerede nye realkreditplatform har man mulighed for at sælge egne prioritetslån i stedet for Totalkredits lån. Det er for eksempel relevant for Arbejdernes Landsbank.

Indtil videre ser det dog ud til, at Totalkredit-samarbejdet holder trods sprækker i fugerne. Generelt er opfattelsen blandt bankdirektørerne, at det vil være for dyrt at træde ud, fordi man mister fremtidige provisioner på allerede solgte boliglån. Samtidig peges der fortsat på, at klassiske realkreditlån – uanset leverandør – er et bedre produkt for kunderne end bankernes egne prioritetslån trods fristelsen til at tjene mere på at sælge egne boliglån.

 

LÆS MERE

Michael Rasmussen vil udvide Totalkredit-samarbejde. Store omvæltninger nødvendige

Gigantisk hemmeligt it-projekt skal redde Totalkredit-samarbejdet

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Vi kulegraver Danske Banks store turnaround. Interview med Thomas Borgen

Milliardoprydning i landbruget i 2017. Risiko for nye bankkrak

Hvor er bunden under bankernes lån til landbruget?

Direktionsvogn og huset solgt og vinen væk. Michael Rasmussen sætter ny retning for Nykredit