GrantThornton

Inside story

International revisorkæmpe tager skridt frem med fusion

Konsolideringen af den danske revisorbranche fortsætter med uformindsket styrke. I laget under de allerstørste aktører har en international revisorkæmpe fusioneret med et jysk revisionshus. Fusionen er bl.a. en konsekvens af de stigende krav til branchen, der kræver massive investeringer i de kommende år.

Landskabet i revisionsbranchen er under hastig i forandring i disse år, hvor især landets mindre revisionshuse er under voldsomt pres, fordi både politikere og myndigheder har øget kravene til branchen.

Konsekvensen er et revisionsmarked, der er ved at knække over på midten, fordi revisionskunderne i stigende grad samles på færre større aktører, mens de mindre revisionshuse lider under de massive omkostninger, som de mange compliancekrav fører med sig.

Seneste skud på stammen i konsolideringen af det danske revisionsmarked finder man i laget under de allerstørste aktører.

Her har det internationale revisionshus Grant Thornton indgået en opsigtsvækkende fusion med det ærkejyske revisionshus Kvist & Jensen, der har ni afdelinger i hhv. Aalborg, Aarhus, Grenaa, Hadsten, Hadsund, Mariager og Randers.

Fusionen mellem de to revisionshuse betyder, at vækstivrige Grant Thornton går fra 350 til godt 550 medarbejdere, samtidig med at Grant Thornton får sparket døren ind til det jyske revisionsmarked, som længe har stået på revisionshusets dagsorden.

Omvendt giver fusionen med Grant Thornton Kvist & Jensen de nødvendige muskler til at løfte de mange tunge investeringer i bl.a. compliance og rådgivningsydelser, der er nødvendige for at leve op til både myndighedernes og kundernes krav i disse år.

Kvist & Jensen offentliggør ikke sin omsætning, men af selskabets seneste regnskab fremgår det, at revisionshuset havde en bruttofortjeneste på næsten 77 mio. kr. Dermed tyder meget på, at Grant Thornton kan lægge et trecifret millionbeløb til sin omsætning, der i 2022 var på 350 mio. kr.

Dermed cementerer Grant Thornton sin plads som landets syvendestørste revisions- og rådgivningsvirksomhed, men befinder sig efterhånden også i lidt af et ingenmandsland. Landets femte- og sjettestørste revisions- og rådgivningshuse, førsteudfordrerne til big four-husene Beierholm og BDO, har begge en omsætning på over 1,2 mia. kr., mens forfølgeren til Grant Thornton, Martinsen, har en omsætning på lidt over 200 mio. kr.

Hos Grant Thornton fortæller direktør og partner Brian Rasmussen, at revisionshuset længe har haft et ønske om at få en mere landsdækkende profil, end man har i dag. Indtil nu har Grant Thornton primært været til stede i København og på Sjælland, men med fusionen får huset nu ni kontorer i det jyske.

”Det har været en del af vores strategi at vækste. Vi har en størrelse og et brand, hvor vi er stærke i København og på Sjælland, men det giver mening for både os og vores kunder, at vi er landsdækkende. Vi har i forvejen en del kunder i det jyske, så på den måde giver det god mening at komme tættere på dem,” siger Brian Rasmussen.

Aftalen mellem de to revisionshuse har været længe undervejs. Hos Kvist & Jensen, der blev stiftet for 46 år siden i Randers, er motivationen for at lade sig fusionere ind i Grant Thornton først og fremmest de stigende compliancekrav.

”Den store motivationsfaktor er, at vi får endnu flere kræfter til at imødekomme fremtidens udfordringer. Det er hovedsagelig medarbejdere og compliance. Det kræver gedigne muskler at løfte det tunge compliance-setup,” siger direktør og partner i Kvist & Jensen Thomas Hedegaard.

Lokket af specialistviden

Grant Thornton skiller sig ud fra flere af konkurrenterne i laget af de mellemstore revisionshuse ved at forfølge en strategi om at vokse markant på rådgivningsydelserne uden dog at vende de klassiske revisionsydelser ryggen.

Et godt eksempel er inden for it-rådgivning, hvor Grant Thornton i slutningen af 2022 overtog it-revisionshuset Revi-IT. Samtidig adskiller Grant Thornton sig fra de mindre konkurrenter ved at have opbygget en solid corporate finance-forretning.

Foruden den klassiske M&A-rådgivning i forbindelse med frasalg eller opkøb har Grant Thornton også spillet en større rolle på vækstbørsen Firsth North Growth Market, hvor revisionshuset har ageret såkaldt certified adviser på en række børsnoteringer på vækstbørsen inden for de senere år.

Revisionshuset har desuden opbygget et solidt ejendomsteam, som førte til, at revisionshuset sidste år satte ny rekord for antallet af ejendomstransaktioner, som man var rådgiver på.

Hos Kvist & Jensen er M&A-rådgivningen et godt eksempel på nogle af de kompetencer, som Kvist & Jensen fremover får mulighed for at tilbyde sine kunder, når fusionen med Grant Thornton træder i kraft til efteråret.

”Vi har en rivende udvikling på kundesiden. Det betyder også, at vi i langt højere grad skal kunne individualisere vores ydelser til kunderne, som primært er smv-kunder. Samtidig er vi motiveret af, at vi får vores egen skatteafdeling, it-afdeling, en faglig afdeling og ikke mindst en M&A-afdeling, som også betyder rigtig meget for smv-markedet. Vi får generelt større muskler til at servicere vores kunder mere, samtidig med at vi kan fastholde vores lokale fokus,” siger Thomas Hedegaard.

Alternativet til fusionen var at opbygge kompetencerne selv, men ifølge Thomas Hedegaard var det en løsning, der havde lange – og meget dyre – udsigter.

”Vi kunne godt udvikle det selv, men det ville kræve mange ressourcer, som skal tages et andet sted fra. Enten fra medarbejderne eller kunderne. Vi kan bare se, at hvis vi gør det i fællesskab med Grant Thornton, flugter det meget bedre, og vi kan foretage større investeringer i de vigtigste områder,” siger han.

Større platform til at løfte tunge investeringer

Hos Grant Thornton lægger direktør og partner Brian Rasmussen ikke skjul på, at fremtidens vækst for Grant Thornton først og fremmest skal findes på rådgivningsmarkedet.

”Hvis du kigger på væksten i vores forretning, kommer meget af den fra ydelser rundt om kernen. Det gælder f.eks. på rådgivning om skat, it, ESG og corporate finance. Det kræver en del investeringer at gøre sig gældende på de områder, og ved at øge volumen gennem fusionen med Kvist & Jensen kan vi i højere grad løfte disse investeringer,” siger Brian Rasmussen.

Når fusionen er gennemført til efteråret, får Kvist & Jensen en plads i den øverste ledelse af Grant Thorntons direktion samt en plads i bestyrelsen. Ambitionen er først og fremmest, at fusionen skal cementere Grant Thorntons plads i revisionsmarkedet og gøre huset attraktivt i kampen om de dygtigste talenter.

”Vores langsigtede intention er, at vi skal sikre vores plads i revisionsmarkedet i Danmark og fortsat kunne tiltrække kompetente unge mennesker. Derfor skal vi have muligheder. Denne diversitet af forskelligartede opgaver bliver et af kravene for at tiltrække de rigtige unge mennesker med ambitioner,” siger Thomas Hedegaard.

Hos Grant Thornton vil man samtidig ikke afvise, at flere opkøb eller fusioner kan komme på tale.

”Så længe det giver mening, har vi altid appetit på at købe op eller fusionere. Vi gør ikke tingene for størrelsens skyld, men fordi vi kan se, at der er forretningsmæssige synergier,” siger Brian Rasmussen.

 

Læs mere

Revisionskæmpe opruster med tidligere dansk landechef i amerikansk konsulenthus

Revisorboss vil stoppe medarbejderflugt med hjælp fra Christiansborg

Chef for PwC’s konsulentsats fortid efter uenighed 

PwC vil tage opgør med revisions-model. Men løsningen er ikke den samme som rivalens

PwC blæser til angreb på konsulentmarkedet. Vil fordoble omsætning til 1 mia. kr. på fem år

Revisionskæmper løber med væksten, mens mindre huse hænger i bremsen

Revisionshuse intensiverer M&A-kampen