pkahus

Pension

Opgør om høje bonusser til kapitalfonde rammer pensionshus

Det skal være slut med dyre investeringer i kapitalfonde, mener bestyrelsesmedlem i et af landets største pensionsselskaber. At det er en dyr investeringsform, bekræfter en anden pensionsdirektør, som trækker sig fra området. PensionDanmark brugte næsten en halv milliard kroner på kapitalfondsbonusser i første halvår, mens også PFA og Industriens Pension oplevede markant højere bonusser til kapitalfondenes profiler.

Der er er blevet skrevet tårnhøje millionregninger fra kapitalfondenes bonusaflønnede partnere og seniormedarbejdere i år til flere af landets store pensionshuse. Det skaber uro i baglandet visse steder. Det viser InsideBusiness’ rundspørge til de af landets pensionshuse, som har en høj eksponering mod private equity: PKA, Industriens Pension, PFA og PensionDanmark.

Som beskrevet i InsideBusiness har ATP alene afsat knap 2 mia. kr. i første halvår på de såkaldte performance fees til kapitalfonde. Til sammenligning har PensionDanmark brugt 460 mio. kr. på kapitalfondsbonusser efter at have fået afkast på 15 pct. efter omkostninger i første halvår.

Tilsvarende gennemsigtighed omkring halvårstal finder man ikke hos hverken Industriens Pension eller PFA, der dog begge bekræfter, at bonusserne er steget pænt i første halvår, men uden at sætte tal på.

PKA afviser at oplyse omkostningstallene for private equity alene – kun at de variable investeringsomkostninger på i gennemsnit 273 mio. kr. per år ventes at falde i 2021.

Alligevel er der udbrudt et internt opgør i PKA fra bestyrelsesmedlem Steen Thomsen, som er partisekretær i Dansk Folkeparti og repræsenterer Danske Regioner i PKA-bestyrelsen for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Han er meget kritisk over for PKA’s investeringer i private equity og påpeger, at han hver gang stemmer nej til nye investeringer i området. Han peger på, at det er vilde omkostninger, ligesom det ofte er baseret på sindrige selskabskonstruktioner på Cayman Islands eller i andre skattely, og at man systematisk sender investeringer til områder, hvor selskabsskatten er lav, og den danske stat går på den måde glip af skatteindtægter:

”I PKA passer vi jo på pengene for sosu’er, sundhedsplejersker og sygeplejersker. Det er jo mennesker, som får løn fra den danske velfærdsstat, og det hænger ikke sammen med aggressiv skattespekulation for pensionsopsparernes penge. Derfor stemmer jeg i bestyrelsen nej til nye investeringer i kapitalfonde”.

Steen Thomsen påpeger også, at omkostningerne er ganske høje ved investeringer i kapitalfonde på op til 20 pct. af det årlige afkast, hvis fonden har leveret høje afkast. Det er den performance fee-model, som også ATP benytter sig af, og som har gjort, at den statslige pensionskæmpe har betalt 1,85 mia. kr. i bonusser til kapitalfondenes bagmænd alene i første halvår. Og det passer ifølge Steen Thomsen heller ikke ind pensionsbranchens normer, når man f.eks. kritiserer høje lønninger i dansk erhvervsliv, samtidig med at man giver tårnhøje lønninger til partnere og ledende medarbejdere i kapitalfonde:

”Det klinger hult, når pensionsselskaber kritiserer kæmpelønninger og samtidig forgylder bagmænd til kapitalfonde.”

Pensionsdirektør: Kapitalfondsinvestering er bare for dyrt

De høje omkostninger ved kapitalfondsinvestering har også gjort indtryk på Pædagogernes Pension (PBU), som i medlemsstruktur minder meget om PKA. Her har direktør Sune Schackenfeldt taget en principbeslutning om, at man ikke ønsker at investere i private equity-fonde, fordi deres omkostninger er for høje i forhold til eventuelt merafkast på investering i noterede aktier.

”Vi er begyndt at sælge ud af vores private equity-investeringer og funds of funds-investeringer. Vi er overhovedet ikke religiøse i forhold til aktivklassen private equity, deres bonusmodeller eller andet, men vi kan bare ikke regne de investeringer hjem. De er for dyre.”

Sune Schackenfeldts har sammen med PBU’s investeringsteam nøje undersøgt markedet og er nået frem til, at private equity typisk leverer et overnormalt afkast på 1 pct. højere end noterede aktieindeks. Men omkostninger ligger typisk på 3-4 pct., hvilket er markant højere end investering i noterede aktier. Hertil kommer betydelige interne omkostninger for at leve op til Finanstilsynets krav til due diligence, løbende overvågning og kontinuerlig værdiansættelse.

”Man skal jo huske, at private equity sagtens kan lave en god investering, og stor respekt for det, men det kan man altså også finde på aktiemarkedet, hvis man har ramt Tesla eller Amazon på det rigtige tidspunkt. De samlede omkostninger er bare så høje, at det ikke giver mening for os at fokusere på private equity, men vi vil meget gerne have ejendomsfonde eller infrastrukturfonde,” siger Sune Schackenfeldt.

Sune Schackenfeldt repræsenterer dermed en anden linje fra PBU i forhold til Industriens Pension, PensionDanmark, ATP, PKA eller PFA, som alle har valgt en investeringsstrategi, hvor man har mange investeringer i kapitalfonde.

PKA har ingen kommentarer til kritikken

Fra PKA’s side har hverken bestyrelsesformand Stephanie Lose eller topchef Jon Johnsen nogen kommentarer til kritikken af PKA’s kapitalfondsinvesteringer rejst af Steen Thomsen, selv om InsideBusiness over flere dage har forelagt kritikken for pensionshuset.

Her lyder meldingen fra pressechef Nicholas Rindahl blot, at man ikke kan give helt sammenlignelige tal med ATP, da man ikke aflægger halvårsregnskaber, og investeringsomkostninger offentliggøres i et femårsgennemsnit. Men fra 2016 til 2020 har de gennemsnitlige variable omkostninger på tværs af PKA’s investeringsportefølje været 12 basispunker per år (0,12 pct.). Det svarer i kroner i et femårsgennemsnit til 273 mio. kr. om året.

”Uden at sætte tal på kan jeg dog sige, at vi ligger under det niveau i både 2019 og 2020, og vi forventer også, at de variable omkostninger i 2021 kommer til at ligge et stykke under det niveau. Det er vigtigt at understrege, at det er tal for variable omkostninger på tværs af hele vores portefølje og ikke kun private equity. Vi offentliggør ikke omkostningstal for privat equity alene,” lyder det fra PKA’s pressechef, Nicholas Rindahl, som altså ikke har forholdt sig til kritikken.

PensionDanmark: Vi har fået 15 pct. i afkast

Hos de andre pensionsselskaber i rundspørgen er man langt mere transparent omkring omkostningerne til investering i private equity-fonde. CFO Claus Stampe fra PensionDanmark oplyser, at man i første halvår hensætter knap en halv milliard kroner.

”Vores portefølje af private equity-fonde gav i første halvår 2021 et afkast på 15 pct. efter alle omkostninger. Typisk betales der performance fee til forvalterne, såfremt fondene giver et afkast over 8 pct. målt over hele fondens levetid. Hen over første halvår er der på den baggrund afsat 460 mio. kr. til forventede bonusudbetalinger. Såfremt fondenes fremadrettede afkast er under 8 pct., vil det hensatte beløb blive helt eller delvis tilbageført. ”

PensionDanmarks private rquity-portefølje har en markedsværdi på 15,2 mia. kr.; halvårets hensættelse til performance fees udgør således 3,1 pct. af porteføljens værdi, hvilket er væsentlig mere end i et gennemsnitligt år.  Claus Stampe oplyser, at man i PensionDanmark er meget bevidst om at holde omkostningerne nede, og derfor forsøger man at opnå den bedst mulige forhandlingsposition, når der investeres:

”Vi forsøger altid at forhandle de bedst mulige vilkår, når vi går ind i kapitalfonde. Udfordringen er dog ofte, at der er en meget stærk investorinteresse for at komme med i de fonde, som historisk har leveret de bedste resultater. Så investorerne står ikke altid i en stærk forhandlingsposition. Derfor forsøger vi ofte at forhandle vilkår sammen med andre store investorer for på den måde at opnå en stærkere forhandlingsposition. Og så er der vilkår, som uanset hvor attraktiv fonden er, er et no-go for os.”

PFA satser på direkte investeringer for at holde omkostninger nede

Også hos PFA, hvor chef for alternative investeringer Peter Tind Larsen i lighed med andre selskaber har set, at hensættelser til performance fees har været stigende i første halvår som følge af høje afkast, arbejder man på at reducere omkostningerne til den dyre investeringsform.

”I PFA har vi siden 2015 opbygget interne funktioner til at varetage alternative investeringer som led i at minimere omkostninger til eksterne forvaltere, herunder såvel management som performance fees. Det betyder, at mere end 60 pct. af PFA’s alternative investeringer er direkte investeringer, hvor management fee er langt under niveauet for kapitalfonde, og som ikke oppebærer performance fees. Det er fortsat strategien fremover at lave direkte investeringer.”

I Industriens Pension har man også oplevet forhøjede performance fees for første halvår, selv om man ikke ønsker at sætte tal på.

Det er ikke et tal, som vi løbende offentliggør. Omkostningerne afhænger desuden af performance i hele fondenes livscyklus. Da de fleste fonde fortsat er aktive, kan de endelige omkostninger ikke opgøres her og nu. Helt overordnet beregnes omkostningerne til fondene ud fra en på forhånd fastlagt model, hvor fondene får en mindre del af den del af afkastet, der overstiger et vist niveau. Så hvis vi betaler meget til fondene, er det et udtryk for, at vores investeringer har skabt et meget højt afkast til medlemmerne,” lyder det i et skriftligt svar fra pressechef Laurits Harmer Lassen.

Industriens Pension satser på co-investeringer i fonde

Fra Industriens Pensions side arbejder man også meget på at nedbringe omkostningerne. Det sker ved at forhandle vilkår med fondene, ligesom man forsøger at komme tidligt ind med co-investeringer i fondene. Her kan man ofte helt undgå at betale management fee og carry til fondene, så når co-investeringer for alvor begynder at fylde meget, kan det hurtigt ses i omkostningstallene, oplyser Industriens Pension:

”Vi har gennem mange år oparbejdet gode relationer til velperformende fonde over hele verden, og det er dem, som vi nu co-investerer med i stort omfang. Vi har halveret omkostningerne til mange fonde via co-investeringer, og derfor fylder co-investeringsmuligheder rigtig meget i vores forhandlinger med fondene,” lyder det fra Industriens Pension.

Industriens Pension investerer ikke i fonde, der er hjemmehørende i lande på EU’s liste over skattelylande, ligesom man var en af initiativtagerne til pensionsbranchens skattekodeks for unoterede investeringer, der skal sikre ansvarlig skattepraksis og forhindre aggressiv skatteplanlægning.

På den baggrund er man ikke så ærgerlige over, at man betaler høje omkostninger og bonusser til kapitalfondsbagmændene, når bare afkastet er godt.

”For os er det afgørende, at fondene kun kan få betydelige fees, hvis de har leveret attraktive afkast – også efter alle omkostninger. Når vi som i år får et virkelig godt afkast, så vil manageren også tjene godt. Det vigtigste er, at vores afkast efter omkostninger er godt,” lyder det fra Laurits Harmer Lassen.

Læs mere

ATP forgylder kapitalfondsprofiler. Danskere får milliardregning

ATP-direktør ser gyldne år for private equity og sætter fuldt blus på dansk milliardsats

Rådgivere kæmper om prestigefyldt M&A-mandat

Sky kapitalfond øjner kæmpe frasalg

Kapitalfonde sætter tidligere Mærsk-selskab til salg

Her er sommerens store M&A-handler

M&A-koryfæ er fortid i revisionsgigant

Markant tilbagegang i storbanks prestigeafdeling

Kapitalfond jagter lånemarked, som bankerne udelukkes fra

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde