;
PKA AIP web

Inside story

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

En bitter strid om fremtidens strategi og et ønske om at frigøre sig fra PKA førte kort før jul til, at chefen for pensionskassens investeringsben PKA AIP, Anders Dalhoff, stoppede brat. InsideBusiness går tæt på striden, der sår tvivl om fremtiden for PKA’s succesfulde investeringsdivision. 

Der var larmende tavshed fra pensionskæmpen PKA, da chefen for pensionskassens investeringsben AIP, Anders Dalhoff, kort før jul pludselig forlod kontoret. 

En kort opdatering fra hovedpersonen selv var det eneste, omverdenen umiddelbart fik af indblik i investeringschefens bratte afsked, men bag den overraskende exit gemmer sig en strid, der gennem længere tid har ulmet i kulissen. 

Siden etableringen i 2012 har investeringsdivisionen PKA AIP forvaltet omkring 50 milliarder kroner på vegne af pensionskæmpen PKA og skabt solide resultater i talrige investeringer i alt fra kapitalfonde til store infrastrukturprojekter og vindmølleparker. 

Ikke desto mindre har PKA AIP med Anders Dalhoff i spidsen gennem det sidste halve år haft et udtalt ønske om, at AIP skulle stå på egne ben. Man ville således udvide forretningen til også at omfatte investering på vegne af andre pensionskasser end PKA, hvilket man i flere måneder havde forhandlet med ejeren om. 

Ideen var at skabe en model, der i højere grad minder om kollegerne i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), hvor man etablerede et managementselskab oven på den eksisterende struktur. 

Det selskab skulle parterne i AIP med Anders Dalhoff i spidsen eje 30 procent af, mens PKA skulle eje resten. Langt mere kontroversielt var det imidlertid, at ledelsen i den nye struktur skulle udgøres af en repræsentant fra AIP, en profil fra selve PKA samt en uvildig person, så det ikke kun var PKA’s dagsorden, der kom igennem. 

Sagen kort

I 2012 skaber pensionskassen PKA den selvstændige enhed PKA AIP. Den nye afdeling bliver udskilt fra PKA og får egne kontorer i hjertet af København. Afdelingen skal varetage pensionskassens investeringer i alternativer, der forventes at blive øget det kommende år.

Blot et år efter etableringen forlader chefen for AIP, Jens Henrik Johansen, sin stilling efter en bitter strid med den øverste ledelse i PKA, der ønsker at investere i den grønne fond EFIF stik imod AIP’s anbefaling.

Efter Johansens exit overtager næstkommanderende Anders Dalhoff styringen af AIP, og han anlægger en noget mere diplomatisk stil, selv om han fortsat er betænkelig over for PKA’s store økonomiske opbakning til danske fonde som Axcel og Maj Invest.

I løbet af 2017 planlægger Anders Dalhoff at omdanne AIP til en selvstændig enhed, der ud over at forvalte 50 milliarder kroner for PKA også skal investere for andre pensionskasser.

De fremskredne forhandlinger med at omdanne AIP til en uafhængig aktør på lige fod med en fond som Copenhagen Infrastructure Partners gik i vasken kort før jul, hvilket får Anders Dalhoff til omgående at forlade AIP.

AIP-ydelser skulle sælges til andre pensionskasser 

Den struktur var tiltænkt at gøre AIP mere interessant for mindre og mellemstore pensionskasser herhjemme, der ikke selv har kræfterne til at etablere selvstændige enheder, men ligesom alle andre i branchen har et brændende ønske om at øge deres eksponering inden for alternativer. 

Flere af de mindre pensionskasser har da også umiddelbart taget positivt imod ideen om en selvstændig investeringsenhed spundet ud af PKA-systemet, men det helt store spørgsmålstegn har hele vejen igennem været, hvor meget magt PKA-toppen med direktør Peter Damgaard og investeringsdirektør Michael Nellemann ville have over det nye setup. 

De andre kasser har således ikke ønsket at indgå i en struktur, hvor PKA’s øverste ledelse i sidste ende havde vetoret over eventuelle investeringer, og derfor anså Anders Dalhoff det som helt afgørende, at man fik lavet en struktur, hvor AIP kunne dokumentere, at man var en selvstændig og uafhængig enhed, der også kunne agere som en sådan. 

I sidste ende var det dog netop øvelsen med at frigøre AIP fra PKA, der fik det til at slå gnister mellem Dalhoff og PKA-systemet, hvilket i slutningen af december fik investeringschefen til at forlade den succesfulde investeringsdivision, han havde stået i spidsen for i knap 5 år. 

“Jeg har aftalt med vores ejer PKA at afbryde vores samarbejde, da jeg og PKA ikke har været i stand til at blive enige om PKA AIP’s fremtidige rejse,” lød den kortfattede kommentar fra Anders Dalhoff selv til bruddet før jul, og i dag ønsker han ikke at kommentere sagen yderligere. 

Hos PKA er der i dag hermetisk lukkede døre, og pensionskassen meddeler således til InsideBusiness, at man ikke ønsker at kommentere sagen, ligesom det indtil videre ikke har været muligt at blive klog på, hvorvidt PKA AIP fortsat skal arbejde hen imod planen om at investere for andre pensionskasser. 

Med Anders Dalhoffs exit tyder alt imidlertid på, at PKA simpelthen vælger at trække afdelingen tilbage i eget regi for dermed at have fuld kontrol over sin investeringsdivision. 

Grøn fond blev starten på bitter splid  

Netop forholdet mellem PKA og folkene i AIP har tidligere været betændt. Den oprindelige chef for divisionen, Jens Henrik Johansen, forlod således ligeledes investeringsafdelingen brat efter voldsom uenighed med PKA-toppen. Den viljefaste chef var af den klare opfattelse, at PKA AIP med en selvstændig adresse og et mål om at agere som en selvstændig enhed ikke skulle underkaste sig ønsker eller krav fra selve PKA om specifikke investeringer. 

Derfor brød en bitter strid ud, da PKA i 2012 investerede i den grønne fond EFIF, der var skabt af Maj Invest og industriklenodiet Haldor Topsøe. Det var den klare opfattelse hos AIP anført af Jens Henrik Johansen og hans næstkommanderende, Anders Dalhoff, at der ikke var nogen fornuftige argumenter for at investere i fonden, og i en redegørelse fra netop PKA AIP fik EFIF da også særdeles hård kritik. Ud fra en række parametre blev fonden vurderet på en skala fra 1 til 5 med karakteren 2 til følge, og det var således opfattelsen i AIP, at man skulle gå en bue uden om den grønne fond.  

Sådan blev det imidlertid ikke, og PKA-ledelsen valgte at overtrumfe AIP’s anbefalinger, da man her anså EFIF for at være en særdeles interessant investering. Den grønne fond blev imidlertid lidt af en katastrofe og nogle år senere måtte PKA trække sig fra fonden, der ikke havde formået at foretage en eneste investering. 

Solid opbakning til danske fonde 

Da Jens Henrik Johansen forlod AIP i vrede, overtog Anders Dalhoff tøjlerne, og selv om han i vid udstrækning var enig i mange af sin forgængers pointer, valgte han at anlægge en noget mere diplomatisk linje i forhold til PKA’s ledelse. Han accepterede således, at man fra PKA’s side med jævne mellemrum havde ønsker om at bakke op om fonde og investeringer, som AIP ikke bifaldt. 

Især PKA’s massive opbakning til de to danske fonde Maj Invest og Axcel har gennem flere år givet anledning til panderynker hos AIP. Her har man således helt fra begyndelsen haft et klart ønske om at fokusere på udenlandske fonde og direkte investeringer.  

Alligevel har pensionskassen gennem de senere år bakket trofast op om både Maj Invest og Axcels seneste fonde med ganske betydelige tilsagn. PKA har således alene i de to kapitalfondes seneste fonde investereret henholdsvis 300 og 350 millioner kroner, ligesom man har brugt over 400 millioner kroner på at medinvestere i Danmarks Skibskredit, som Axcel købte i sensommeren 2016. 

Især sidstnævnte investering var man ifølge InsideBusiness’ oplysninger langtfra begejstret for i AIP-regi, hvor mange har den opfattelse, at man primært bakker op om Axcel, fordi PKA-direktør Peter Damgaard sidder i fondens advisory board, og ikke fordi fondens resultater historisk set har været markant bedre end andre kapitalfonde fra ind- og udland. 

Ambitiøse planer lagt i graven 

Med planerne om at skabe et AIP, der kunne stå på egne ben, ville folkene i PKA’s investeringsteam på elegant vis nu pludselig stå med en mulighed for selv at få herredømme over, hvilke tilsagn der skulle gives, og hvor man ville takke pænt nej. 

Det har således også været et klart ønske fra de pensionskasser, man har været i dialog med om et samarbejde, at AIP skulle kunne fungere som en uafhængig enhed på lige fod med eksempelvis de tidligere Dong-folk i CIP. 

Det ville samtidig give PKA AIP muligheden for at styre uden om investeringer i eksempelvis Maj Invest og Axcel samt andre investeringer, hvor man længe har haft den opfattelse, at personlige relationer og veneration har influeret på beslutningerne. I sidste ende mislykkedes Anders Dalhoffs ambitiøse planer dog, da det står klart, at man fra PKA’s side ikke er klar til at slippe AIP løs. Det har ellers været en gulerod, der har hængt foran næsen på AIP-folkene siden den spæde start, men planerne er aldrig blevet effektueret. Nu er de så endegyldigt lagt i graven, hvilket omgående får Anders Dalhoff til at forlade sin stilling. 

Ud over ambitionen om at få foden under eget bord går AIP-folkene med beslutningen også glip af udsigten til en langt mere lukrativ aflønning end deres eksisterende aftale, da et setup med et managementselskab potentielt ville kunne have indbragt AIP-holdet millioner. 

I dag oplyser Anders Dalhoff via en e-mail, at han ikke ønsker at uddybe sagen yderligere, ligesom PKA også melder ”ingen kommentarer”.  

 

 

LÆS MERE

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Axcel i milliardkøb – satser stort på jysk industrigigant sammen med PKA