;
Fokus DLA

Inside story

Investordarling tæt på historisk opkøb

Den succesfulde forvalter NREP er tæt på at overtage en kæmpe portefølje fra en stribe pensionskasser i en af de største ejendomshandler herhjemme de senere år. En opsplitning af de mange bygninger kan komme på tale.

Siden den spæde start i 2005 er ejendomsforvalteren NREP vokset massivt til at blive en af de absolut mest succesrige aktører i Norden og mange internationale investorers bindeled til Skandinavien.

Nu er den danske investor, der i alt forvalter ejendomme for op imod 130 milliarder kroner, millimeter fra at gennemføre sit vel nok mest ambitiøse opkøb på danske grund.

InsideBusiness erfarer således, at NREP står på tærsklen til at annoncere overtagelsen af samtlige ejendomme i fonden Commercial Real Estate Denmark (CRED) for omkring 8 milliarder kroner.

Sælgerne af den enorme portefølje er en række danske pensionskasser anført af TDC Pensionskasse samt Lægernes Pension, PBU og P+.

Salgsprocessen blev oprindelig sat i gang tidligere på året med hjælp fra Deloittes corporate finance-afdeling, men i takt med at frygten for en global recession rykkede stadig tættere på, og renterne sprang i vejret med raketfart, blev processen pludselig noget mere kompliceret.

Især den stigende rente gjorde det hen over sommeren markant dyrere for stort set alle professionelle opkøbere på det danske ejendomsmarked at finansiere handler, og derfor hang salget af CRED gennem længere tid i en tynd tråd.

Dog bekræfter en række kilder med indgående kendskab til de igangværende forhandlinger, at ejerne bag den store portefølje anført af bestyrelsen med formand Leif Stidsen i spidsen nu stort set har en aftale med NREP på plads.

Der mangler således kun få detaljer, før handlen sandsynligvis kan blive annonceret inden for få uger. Selv om der blandt andet fortsat tages forbehold for, at NREP kan skaffe finansiering til at løfte det ambitiøse opkøb, er meldingen fra begge sider af forhandlingsbordet, at tingene skrider hastigt frem.

NREP er kendt for at hente opbakning fra typisk store pensionskasser og pengekasser fra både Europa og USA, der ser den danske forvalters fonde som et oplagt redskab til at få eksponering over for det danske ejendomsmarked. Det danske ejendomsmarked har nemlig – især de sidste 10 år – vist sig yderst stabilt og garant for solide afkast, selv under corona, hvor flere andre aktivklasser tog vand ind.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er en af de modeller, der er på tegnebrættet, at NREP overtager den store portefølje, der blandt andet tæller advokatfirmaet DLA Pipers hovedkontor ved Østerport Station, for derefter at sælge ejendommene videre i mindre dele.

Blackstone lurer i kulissen

Det har hele vejen igennem været en hæmsko for mange potentielle investorer, at CRED-fonden omfatter en lang række meget forskellige ejendomme, herunder boliger, kontor og logistik.

Indledningsvis undrede flere i markedet sig da også over, hvorfor ejerne anført af TDC Pensionskasse ikke valgte at skære porteføljen til og sælge den i mindre bidder for dermed at have et mere fokuseret produkt.

Nu kigger NREP så på muligheden for at gøre netop det på egen hånd. Eksempelvis ved at frasælge logistikejendommene til en aktør som Blackstones enorme fond Mileway, der for nylig blev kapitaliseret med over 200 milliarder kroner, og som netop er sat i verden for at købe logistikejendomme.

Strategien kan derfor ende med at blive, at de mest salgsmodne dele af porteføljen hurtigt sælges fra, mens de ejendomme, der fortsat kræver udvikling, kommer under NREP’s vinger i nogle år for dermed at få forløst et skjult potentiale.

Flere aktører i markedet siger til InsideBusiness, at de anser NREP for at være den helt rette aktør til at gennemføre en så omfattende opsplitning. Flere hæfter sig dog ved, at man med en pris på omkring 8 milliarder kroner kommer til at betale ganske pænt for porteføljen, hvorfor man som investor skal være helt sikker på, at der også ligger de skjulte værdier, man har for øje.

Kan koste omsætning

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har hele processen omkring salget af den enorme CRED-portefølje været noget usædvanlig, idet investorerne bag de mange ejendomme valgte at skyde gang i et salg bag om ryggen på forvalteren Fokus Asset Management.

Det er ellers Fokus Asset Management og firmaets ledende partner, Tonny Nielsen, der helt tilbage i 2004 under det daværende Aberdeen gik i gang med at bygge porteføljen op og siden tog den med over i Fokus-regi.

Commercial Real Estate Denmark, der i regnskabet for 2021 kunne notere sig et historisk godt resultat på over en halv milliard kroner, har også gennem flere år været en yderst vigtig indtægtskilde for netop Fokus.

Således udgjorde porteføljen ved indgangen til 2021 godt en tredjedel af Fokus’ samlede asset under management, og da et salg meget vel kan betyde, at en ny køber som NREP selv overtager forvaltningen, kan Fokus og selskabets nye ejer, BlackFin Capital Partners, risikere at miste en betydelig omsætning.

Hos NREP ønsker man ikke at kommentere den potentielle investering i CRED, men han hæfter sig i en mail ved, at man trods et udfordrende marked fortsat har appetit på opkøb.

 

Læs mere

DSB og NREP i centrum for kontroversiel budkrig

Succesrig forvalter tæt på kæmpe frasalg

Udvikler jagter ny gevinst i kølvandet på fiasko

Storudsalg skal redde presset investor  

Pinlig fejl rammer statslig gigants ambitiøse ejendomsplaner

Statslig gigant jagter profit på risikabelt ejendomsmarked