alm-brand_midtermolen_6

Investorer forventer frasalg af energi-ben i Alm. Brand efter opsigtsvækkende udmelding

Alm. Brand har hårdnakket fastholdt, at selskabet er den rette ejer af Codans store energiforretning trods nervøsitet blandt investorerne. Alligevel sætter Alm. Brand nu gang i et såkaldt strategic review af forretningsbenet, som blandt investorer opfattes som de første spæde skridt mod et frasalg.

Danmarks næststørste forsikringsselskab, Alm. Brand, tager nu de førstee skridt i en proces, der skal afklare, om forsikringsselskabet er den rette ejer af den store energiforretning, som var en del af pakken, Alm. Brand overtog i forbindelse med opkøbet af Codan.

Forretningsområdet er unikt i dansk kontekst og har placeret Codan på verdenskortet som et af verdens førende forsikringsselskaber inden for forsikringer af vindmølleparker og grønne energiløsninger.

Men forretningsområdet rummer større risici og er ikke mindst langt mere volatilt end den normale skadesforsikringsforretning. Det har skabt stor bekymring hos flere af Alm. Brands investorer.

Derfor har Alm. Brand taget flere greb for at tage risiko ud af forretningsbenet, ligesom forsikringsselskabet gentagne gange har afvist, at et salg af forretningsbenet kan komme på tale.

Men på Alm. Brands seneste telekonference med analytikere og investorer i forbindelse med selskabets regnskab for tredje kvartal var tonen pludselig en anden.

På et spørgsmål fra Nordeas analytiker Jacob Brink fortalte Alm. Brands finansdirektør, Andreas Ruben Madsen, at et såkaldt strategic review af forretningsområdet nærmer sig, fordi forretningsområdet nu har haft flere kvartaler med gode tal.

Blandt flere investorer og analytikere er udmeldingen blevet tolket som Alm. Brands første spæde skridt mod et eventuelt frasalg af den store energiforretning, der ifølge flere kilder har en værdi på over 1 mia. kr.

En investor, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, siger, at et strategic review fra et børsnoteret selskab rigtignok kan omfatte flere ting, men i Alm. Brands tilfælde er det ifølge vedkommende åbenlyst, at et salg er den eneste mulighed, som selskabet har.

Finansdirektør: Naturligt med strategisk gennemsyn

På telekonference satte topledelsen i Alm. Brand ikke flere ord på, hvad den overordnede strategiske gennemgang af forretningsområdet indbefatter.

Det har ikke været muligt at få et interview med Alm. Brands administrerende direktør, Rasmus Werner Nielsen, eller finansdirektør Andreas Ruben Madsen om udmeldingen.

Men i et skriftligt svar bekræfter Andreas Ruben Madsen, at Alm. Brand nærmer sig et tidspunkt, hvor forsikringsselskabet vil give forretningsbenet et eftersyn.

Ifølge finansdirektøren omfatter eftersynet også Alm. Brands ejerskab, men han vil hverken afvise eller bekræfte, at eftersynet har til formål at gøre energiforretningen klar til et salg.

”Det er korrekt, at vi er rykket tættere på det tidspunkt, hvor et strategisk gennemsyn af vores energiforretning vil være naturligt. Det er der ikke noget ualmindeligt eller bemærkelsesværdigt i. Vi har ikke fastsat et tidspunkt for dette, men det er helt naturligt med denne slags eftersyn, og det behøver ikke at ende med, at vores energiforretning bliver sat til salg,” skriver han og tilføjer:

”Da vi fusionerede med Codan sidste år, var det et fokusområde at skabe en mere lønsom energiforretning med færre udsving i de økonomiske resultater. Det er vi rigtig godt på vej til at lykkes med. Herefter er det naturligt at se på, hvilken strategi vi skal lægge for denne del af vores forretning fremover. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis ønsker at sælge denne del af forretningen, det betyder bare, at vi vil vurdere, hvilken strategi på området der vil give mest værdi for Alm. Brand Group.”

Investorer forventer frasalg

I forlængelse af telekonferencen holdt Alm. Brands topledelse møder med både investorer og analytikere. Ledelsen fortalte også her, at den strategiske gennemgang af energiforretningen er blevet fremrykket, fordi forretningsområdet er i betydelig bedre forfatning, end da Alm. Brand overtog det fra Codan.

Det skyldes blandt andet flere tiltag, der alle har haft til formål at tage risici ud og øge lønsomheden i forretningen, blandt andet ved at reducere eksponeringen mod USA, prisstigninger og sige farvel til kunder, der ikke er lønsomme nok.

På baggrund af møderne er det dog flere investorer og analytikeres opfattelse, at processen fortsat er på et tidligt stadie. Derfor er der ifølge InsideBusiness’ oplysninger endnu ikke udpeget en decideret rådgiver til at stå for en eventuel salgsproces.

Netop det har dog også vakt en vis undren hos flere investorer, der er vant til, at børsnoterede selskaber først kommer med den type udmeldinger, når hele processen er planlagt.

Få oplagte købere

Ender det med, at Alm. Brand kommer frem til, at selskabet ikke er den rigtige ejer af energiforretningen, er det næste store spørgsmål, om og hvilke købere der findes til forretningsbenet.

Mens energiforretningen i dag har en ledende position i et marked, der ventes at vokse markant i de kommende år, er det ikke et forretningsområde, som ethvert forsikringsselskab kan rumme. Det skyldes blandt andet den store kompleksitet, der knytter sig til forsikringer af blandt andet offshorevindmøller, men også de store krav er til genforsikring.

Derfor peger kilder i markedet på, at en oplagt køber vil være eksisterende konkurrenter såsom Allianz og AXA. Andre bud kan ifølge kilder være en såkaldt managing general underwriter, MGU, der i modsætning til en almindelig forsikringsagent selv kan tegne forsikringer og behandle skader på vegne af baglandet, og dermed i høj grad minder om et traditionelt forsikringsselskab.

På renewables-området er en af de større aktører danske Riskpoint, som har kapitalfonden Nordic Capital i ryggen. Netop Riskpoint har en vis indsigt i Alm. Brands energiforretning, idet Riskpoint for år tilbage kaprede flere af Codans nøglefolk på energiområdet.

 

Læs mere

Ny direktør i Alm. Brand Group står over for stor transformation

Vejr- og bilkvaler udløser skuffelse i Alm. Brand

Alm. Brand-direktør stopper efter mindre end et år på posten

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Mere modenhed fra Forsikring & Pension til prominent årsmøde. Men hvor var de ansvarlige ministre?

Forsikring af elbiler udfordrer branchen. Hvad er den rigtige pris?